Terugblik op de Huishoudelijke Vergadering

Op 9 maart hield de afdeling Amersfoort haar Huishoudelijke Vergadering. De zaal was ook dit jaar weer gevuld met afdelingsleden die interesse toonden in het wel en wee van de afdeling. Met een volle agenda was het flink aanpoten om alle onderwerpen te kunnen bespreken.

Voorzitter Frans (PC2F) sprak bij de behandeling van het beleid zijn zorgen uit: “De afdeling Amersfoort is een afdeling volop met activiteiten, maar we zien dat de organisatie maar door weinig mensen wordt gedaan. Om nieuwe initiatieven op te kunnen pakken is het nodig dat er meer mensen zich actief voor de afdeling gaan inzetten!

Bij de behandeling van de begroting 2018 werd door de aanwezigen goed gediscussieerd: hoeveel eigen vermogen moet de afdeling eigenlijk hebben en kan een deel van het eigen vermogen niet weggegeven worden aan initiatieven die buiten de afdeling zelf worden georganiseerd? De aanwezige leden kwamen er onderling nog niet uit, waardoor is afgesproken dat komend jaar een werkgroep zich gaat bezighouden met het opstellen van een donatiebeleid, waar de leden zich in de huishoudelijke vergadering 2019 over kunnen uitspreken.

Bij de bestuursverkiezing werd Maarten (PA3EYC) herkozen. Roel (PB0ACU) had zich niet herkiesbaar gesteld. “Ik ben nu 75 en het wordt nu eens tijd voor een ander!“, sprak Roel de aanwezigen toe. Namens de leden werd Roel door Frans bedankt voor al zijn werk voor de afdeling. Omdat zich geen kandidaten voor een bestuursfunctie hadden aangediend, leek het er op dat het bestuur met vier man over zou blijven. Maar  Casper (PA1CJ) bleek bereid om zich verkiesbaar te stellen. Met applaus werd Casper door de leden verkozen en daarmee is het bestuur gelukkig weer compleet. Binnenkort zal Casper zich nader voorstellen aan de leden.

Na de pauze werden de 23 VR voorstellen behandeld. Sommige voorstellen waren zo duidelijk dat er meteen over gestemd kon worden, andere zorgden voor gefronste wenkbrauwen. Nadat alle voorstellen behandeld waren werd de vergadering rond 23.00 uur afgehamerd.