Verslag van de VERON HF Dag 2023

De jaarlijkse HF Dag op 16 september vond dit jaar plaats in “de achtertuin” van onze regio: Hoevelaken. Niet verwonderlijk dus dat er tijdens deze dag meer amateurs uit de regio A03 aanwezig waren dan we de afgelopen jaren hebben gezien.

De bezoekers werden in de ochtend geïnformeerd over de aanwezigheid en inzet van onze vereniging tijdens de aanstaande IARU R1 bijeenkomst in Zlatibor, Servië (1 tot 4 november). Over welke onderwerpen er allemaal vergaderd zal worden, kan je lezen op https://conf.iaru-r1.org/. De belangen van radiozendamateurs zullen ook worden behartigd tijdens de ITU WRC die in november en december in Dubai zal plaatsvinden. De Wereldradiocommunicatieconferentie (WRC) wordt elke drie tot vier jaar gehouden om het Radioreglement (dat is het internationale verdrag dat het gebruik van het radiofrequentiespectrum en de geostationaire satelliet- en niet-geostationaire satellietbanen regelt) te herzien en, indien nodig, te herzien. Tijdens deze conferentie lobbyen alle gebruikers van het frequentiespectrum voor hun (eigen) belangen. Bij gebruikers moet je vooral ook denken aan de commerciële gebruikers. Belangrijk daarom dat ook vertegenwoordigers van radio-amateurs aanwezig zijn. Meer informatie over de ITU WRC is te vinden op https://dubaiwrc23.ae/.

Werner Hasemann (DJ9KH) gaf vervolgens een presentatie over de in 2022 gehouden DXpeditie naar Papua Nieuw Guinea: P29RO. Met bijna 95.000 QSO’s een geslaagd avontuur.

Daarna was het tijd om de kennis van de aanwezigen te testen door middel van een quiz. Florian (PB8DX) beantwoorde de meeste vragen goed en snel. Met een tweede en derde plek in de uitslag wisten Gert (PA2LO) en Sven (PA7DD) de eer van de afdeling Amersfoort hoog te houden.

Na de goede lunch vertelde Jan DJ5AN de aanwezigen over “de Olympische Spelen voor radioamateurs” de WRTC in Italië. Daarbij maakte hij vooral ook een vergelijking tussen de editie van 2018 die in Duitsland gehouden werd en de editie in Italië van eerder dit jaar. Laten we het er op houden dat het organisatietalent van de Italiaanse organisatie wat minder strak was dan de gründliche en pünktliche organisatie van onze Oosterburen. Of de condities voor alle deelnemers aan de WRTC in Italië daarom helemaal vergelijkbaar waren is de vraag. Maar ondanks dat hebben de deelnemers en vrijwilligers wel genoten, zo was uit het verhaal van Jan af te leiden.

Vervolgens werden de bekers uitgereikt van de PACC, de Digitale PACC en de PA Beker. De afdeling Amersfoort nam daarbij de beker voor de tweede plaats in de PACC in de klasse multi operator, multi radio in ontvangst. Ook was er een tweede plaats voor Andre PD3AL in de PACC in de klasse Novice Mixed. Andre is ook vaak als operator van PI4AMF te horen.

Aan het eind van de middag gaf Roland PA3EWP een lezing over een DXpeditie naar Madagaskar en informeerde hij de aanwezigen over de DXpeditie naar Swains Eiland, die in oktober plaatsvindt. Meer informatie over deze activatie, waarvan het team voornamelijk uit Nederlandse amateurs bestaat, is te vinden op https://swains2020.lldxt.eu/.

Rond 17.00 uur vond de officiële afsluiting plaats van de bijeenkomst.

Gert (PA2LO)