Vervolgonderzoek HF-grondgolf propagatie

Universiteit Twente doet ook onderzoek in Schothorst-Noord

Enige jaren geleden is in Nederland een “ruisvloer onderzoek” uitgevoerd dat als rapport is gepubliceerd door de IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers). De opsteller van dit “IEEE paper”, Koos Fockens (PA0KDF), doet nu voor zijn promotie een vervolgonderzoek in opdracht van de Universiteit Twente.

Om het accumulatie-effect van storing en ruis te bestuderen worden HF-grondgolf propagatiemetingen uitgevoerd in bewoonde omgevingen met verschillende bewoningsdichtheden. Daarvoor worden een aantal geschikte locaties in het land bezocht.

Recentelijk is ook ons afdelingslid Eddy (PA0RSM) weer benadert, die hieraan weer graag mee wilde werken. Mogelijk herinnert u zich zijn verslagje van de ruismetingen die ook vanuit zijn tuin werden uitgevoerd (zie afdelingsnieuws mei 2015).

De meetopstelling in de tuin bestond uit een 1 Watt HF bakenzender met afgestemde spriet antenne. De meetontvanger met gekalibreerde antenneversterker en dataplotter bevond zich in een – tot meetwagen- omgebouwde auto. Vooraf was door Koos (PA0KDF) een route bepaald door een deel van de wijk Schothorst-Noord. Zes opvolgende keren werden op deze route de metingen uitgevoerd, respectievelijk in de 160, 80, 40, 20, 15 en 10 meterband.

In de eerste grove data waren de dempingsvariaties al duidelijk waarneembaar. In de komende maanden worden de gegevens van alle bezochte locaties uitgewerkt om te worden gepubliceerd als een “IEEE paper”.

Tekst en foto’s: Eddy Krijger (PA0RSM)

Handige linkjes:

Foto’s:

bakenzender

zender

antennevoet

meetantenne op autodak

routeplanning

eerste meetresultaten