Wijzigingen in de 60-meterband

Sinds december 2015 beschikken we als F-geregistreerd zendamateur in Nederland over een 100 kHz brede 60- meterband, 5350—5450 kHz. Deze frequentietoewijzing liep vooruit op een besluit dat op de Wereld Radiocommunicatie Conferentie van 2015 zou worden genomen. De WRC-2015 heeft echter besloten om een secundaire, wereldwijd geharmoniseerde frequentieband van 15 kHz aan de amateurdienst toe te wijzen. De ITU heeft onlangs het Radioreglement 2016 uitgebracht, dat per 1 januari 2017 in werking treedt, met daarin alle wijzigingen die aan de besluiten van de WRC-2015 ten grondslag liggen. Het stukje uit de frequentietabel dat nu van toepassing is, ziet er als volgt uit:

60m

De frequentieband 5351,5—5366,5 kHz wordt hierin als nieuwe secundaire amateurband genoemd. Voetnoot 5.133B geeft het maximale uitgestraalde vermogen. Voor Europa, en dus ook Nederland, is dit 15 W e.i.r.p. In veel landen in Region 2 en daarmee ook in het Caribisch deel van Nederland is maximaal 25 W e.i.r.p. toegestaan. De wijzigingen in het Radioreglement zullen in Nederland op korte termijn in de nationale regelgeving worden geïmplementeerd. Daarom zal naar verwachting begin volgend jaar de 60-meter amateurband tot 15 kHz worden teruggebracht met een maximaal uitgestraald vermogen van 15 W e.i.r.p.