Bepaal mede de koers van de VERON

In onze vereniging bepalen de leden de koers. Ieder lid kan daar invloed op uitoefenen. Daarvoor is er de jaarlijkse Verenigingsraad, ook wel VR genoemd. Op de VR komen afgevaardigden van de VERON afdelingen bij elkaar om daar besluiten te nemen over ingediende voorstellen. De VR wordt in april 2023 gehouden.

Voorstellen op de VR worden ingediend door de afdelingen. Dit betekent dat eerst binnen de afdeling zelf gestemd wordt of een voorstel ingebracht wordt. Ben je lid van de afdeling Amersfoort en heb jij een voorstel dat je graag besproken wilt hebben op de VR? Stuur dan vóór 31 december 2022 jouw voorstel naar de secretaris. Het gaat hier om voorstellen die te maken moeten hebben met het beleid van de vereniging. De ingediende voorstellen van onze afdelingsleden bespreken we binnen de afdeling Amersfoort tijdens onze bijeenkomst van januari. De voorstellen die dan worden aangenomen, werken we verder uit en dienen deze in bij de algemeen secretaris.

Heb je een voorstel maar moeite om het op papier te zetten? Mail ook dan je idee naar de secretaris. Hij helpt je dan verder met de verwoording ervan.

 

Zie ook <hier>.