Nieuw in de bibliotheek

December 2021

Korte radiobiografie van de bestuursleden VERON Amersfoort (a03)

Bij de inmiddels beschreven geschiedenis van de afdeling Amersfoort van 1945 t/m 1977 hebben we als “bijvangst” uit al die onderzoeken een korte radiobiografie opgesteld van al de bestuursleden uit die tijd. Om dit mogelijk te maken hebben we van alle deze gegevens die we over een amateur hebben verzameld een geheel gemaakt. De verzamelde informatie wordt meestal aangevuld met het achterhalen van wanneer ze lid van een amateur vereniging zijn geworden en een call of luisternummer hebben gekregen. Ook hebben we geprobeerd meer informatie te krijgen door bijvoorbeeld te onderzoeken wat ze voor het radioamateurisme hebben betekend of hebben gedaan.

Aan de hand van de tot nu gevonden gegevens krijgen we een aardig tijdsbeeld van hoe in de loop van de tijd de invulling van onze hobby is veranderd.

Lees meer ->

Oktober 2021

VERON afdeling Amersfoort tussen 1970 – 1977

Eddy (PA0RSM) – Nu “het stof” is neergedaald van ons verenigingsjubeljaar, heb ik toch maar even verder gezocht naar onze recentere geschiedenis. Zoals eerder beschreven was de geschiedschrijving over de periode van vóór 1970 toch wel “een dingetje”.

Maar kort daarna werd ik geattendeerd op het ontbreken van nog een heel klein stukje geschiedschrijving. Dat was namelijk totdat men in Amersfoort een gedrukt convocatie-blaadje uitgaf.

Lees meer ->

Juli 2021

Ere wie ere toekomt

Eddy (PA0RSM) – Het artikel heeft een update gekregen, het is gelukt om van veel amateurs die in het verzet hebben gezeten hun volledige doopnaam te achterhalen en deze zijn nu in de lijst opgenomen.

Samen met recente archiefvondsten in het achterhoofd is de lijst van verzetsstrijders van bladzijde 216 en 217 uit het boek van Dick Rollema (PAoSE) “50 jaar VERON, 100 jaar RADIO” naar de kennis van nu (30 juli 2021) gecorrigeerd en aangevuld.

Lees meer ->

April 2021

Radioamateurs offerden hun leven voor onze vrijheid – deel 1 – update

Eddy (PA0RSM) – Het artikel is nu uitgebreid met een bijlage. Hierin tracht ik de namen van onze gevallenen respectvol en overzichtelijk aan u voor te stellen in de stamkaarten. De bijlage van dit deel 1 beschrijft dan ook de gevallen radioamateurs die voorkwamen op de VERON-herdenkingsplaat van 1946.

Lees meer ->

Ere wie ere toekomt

Eddy (PA0RSM) – Hoe langer je zoekt “hoe meer er boven tafel komt”. Dat mag blijken rond de dappere radioamateurs tijdens de bezettingstijd. Naast de omgekomen zendamateurs waren er gelukkig ook velen die de oorlog overleeft hebben. Hierover heeft Dick Rollema (PAoSE) destijds geschreven in het boek “50 jaar VERON, 100 jaar RADIO”.

Met onze recente archiefvondsten in het achterhoofd heb ik de lijst van verzetsstrijders van bladzijde 216 en 217 in het boek naar de kennis van nu (21 maart 2021) gecorrigeerd en aangevuld.

Lees meer ->

Maart 2021

Radioamateurs offerden hun leven voor onze vrijheid – deel 2

Eddy (PA0RSM) – Die ondertitel “wij herdenken onze dooden” staat te lezen op de voorpagina van het meinummer van de Electron uit 1946. Dit is voor mij het vertrekpunt geworden om, in het vervolg op mijn eerdere schrijven, nog even nader in te gaan op de achtergrond van met name al die omgekomen radioamateurs zonder amateurroepletters.

Zeer waarschijnlijk waren deze radioamateurs lid van de plaatselijke Nederlandse Verenging Voor Radiotelegrafie (NVVR), de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Radioamateurisme (NVIR), of de Verenigde Ultra-Kortegolf Amateurs (VUKA). Of op z’n minst bekend bij de leden.

Na de oproep bij de 1e VR waren de lokale afdelingen degene die deze omgekomen radioamateurs voordroegen. Helaas heb ik geen onderbouwing kunnen vinden die de basis vormt voor de lijst met ereleden.

De VERON telt uiteindelijk 28 ereleden, maar uit de legenda’s van twee door de VERON gepubliceerde herdenkingsplaten komen veel meer namen voor. Er zijn overeenkomsten maar ook verschillen in de namenlijst van die legenda’s. Dat trok mijn aandacht; dus tijd voor (weer) een nader onderzoek!

Lees meer ->

Januari 2021

Radioamateurs offerden hun leven voor onze vrijheid – deel 1

Eddy (PA0RSM) – Vorig jaar schreef ik het artikel “Radiozendgroep activiteiten in Amersfoort en omstreken”. Daarin stond ook het verhaal van een verzetsman A. van Schendel en zijn reis tussen Den Ham (Hoogland) en Amersfoort. Vooral na de oorlog werd hij bekend onder de roepletters PA1JF. Overigens was de prefix PA1 destijds toegewezen aan medewerkers van de PTT Radio Controledienst (RCD).

OM. A. van Schendel werkte reeds voor de oorlog bij de RCD.
Normaal vergeet je zo iets, maar bij mijn onderzoeken naar de geschiedenis van de afdeling Amersfoort, viel mijn oog onwillekeurig verschillenden malen op zijn naam.
Dit is de aanleiding voor het schrijven van een stukje achtergrondgeschiedenis van het monument voor de gevallen radioamateurs tijdens de 2e wereldoorlog, dat nu geplaatst is op het terrein van KPN Broadcast te Hilversum.

Lees meer ->

December 2020

Korte radiobiografie bestuursleden VERON Amersfoort

Eddy (PA0RSM) – Hier vindt u een korte radiobiografie van bestuursleden van onze afdeling.

Lees meer ->

VERON afdeling Amersfoort tussen 1950–1970

Eddy (PA0RSM) – In eerdere artikelen heb ik het ontstaan van onze afdeling tussen 1939 en 1950 in drie delen beschreven. Daarna heb ik, vanwege ons 75-jarige jubileum, ook een aantal terugblikken gemaakt met een aantal oud bestuursleden. Daarbij ging terugblik van Wout Koolstra (PA0PHK) het verst terug in de tijd. Helaas zijn de bestuursleden van vóór 1970 inmiddels overleden.
Om het beeld toch compleet te maken, zullen we het “zwarte gat” moeten invullen met gegevens uit het standaardwerk “50 jaar VERON – 100 jaar Radio”, ons A03 archief, de Electron en het Archief Eemland. Gelukkig zijn er ook nog een paar “stamoudsten”, die in hun jonge jaren nog iets meegemaakt hebben van onze afdeling in de “sixties”. Daarmee hoop ik met hun aanwijzingen op het goede spoor gezet te worden en kan ik hun verhaal als anekdote toevoegen.

Lees meer ->