PI2AMF en PI3AMF vervangen

De drie repeater ’s: Geheel boven PI6AMF in het midden PI2AMF en onderaan PI3AMF

De repeaters PI2AMF en PI3AMF zijn vervangen door nieuwe zend/ontvangers. De oude STORNO CQF613 ( PI3AMF ) en de Teleregent AEG ( PI2AMF ) hadden zijn beste tijd gehad. Deze zijn vervangen door de Motorola MTR2000. Dit geeft voor de toekomst meer mogelijkheden. Zo zijn er reserve onderdelen beschikbaar zodat er ook aan de continuïteit is gedacht en er zijn ook meerdere modulatie soorten mogelijk.

Op dinsdag 11 april 2017 zijn ze geplaatst en om 21.30 inwerking gesteld.

Aan de antenne opstelling worden nog wat wijzigingen gedaan om het e.e.a. te optimaliseren.

Wat wel een aandachtspunt is dat er voor PI2AMF het gebruik van een sub-audio toon van 77 Hz noodzakelijk is.

We zijn zeer geïnteresseerd in uw rapporten!

De Amersfoortse Repeater Club

VERON-website over morsecode

Naar aanleiding van mijn artikel over morse­code als immaterieel erfgoed in het januarinummer van Electron heb ik een aantal reacties ontvangen. Mijn hartelijke dank daarvoor.

De website is ondergebracht in de structuur van de VERON-website. Graag heet ik u van harte welkom op https://morse.veron.nl/ om kennis te maken met een aantal aspecten over morsecode.

Over het gebruik van morse zijn heel veel verhalen bekend. Graag doe ik een beroep op u als gebruiker om hierover te vertellen. Inmiddels is er al een verhaal gepubliceerd, maar het zou fijn zijn als er meer over anek­dotes en belevenissen wordt geschreven. Dat geldt niet alleen over het gebruik on­der amateurs. Ook beroepstelegrafisten hebben bij het uitoefenen van hun beroep mooie herinneringen. Ook deze verhalen en belevenissen helpen mee om de nieuwe website dynamisch te houden.

Ik zie uw verhalen met enthousiasme tege­moet.

Remy  (PA3AGF), algemeen voorzitter VERON (voorzitter@veron.nl)

Bron: Electron – april 2017, pag. 153

Midway en Kure Island op de lijst van verwijderde DXCC entiteiten

Op 31 maart heeft de ARRL bekend gemaakt dat de DXCC’s Midway Island en Kure Island op de lijst van ‘deleted DXCC entities’ zijn geplaatst. De verwijdering is het onbedoelde gevolg van de administratieve uitbreiding van het Papahānaumokuākea Marine National Monument. Deze uitbreiding werd op 26 augustus 2016 gerealiseerd met de ondertekening van een verordening door president Obama. Met de ondertekening is Papahānaumokuākea het grootste beschermde gebied op de planeet geworden met een grootte van 582.578 vierkante mijlen (1.508.870 km2).

Midway Island viel tot de ondertekening van de verordening onder de U.S. Fish and Wildlife Service. Omdat Midway Island (KH4) nu onder de besturing van het Papahānaumokuākea Marine National Monument staat voldoet het niet meer aan de eisen om als aparte DXCC te gelden. Op het eiland Midway wonen 40 tot 60 mensen en stond op plek 18 in de DXCC most wanted lijst. In 2009 vond de laatste grote activatie van het eiland plaats met de roepletters K4M.

Dat Midway Island geen eigen DXCC meer is, heeft ook gevolgen voor Kure Island (KH7). Kure Island viel al onder de besturing van Hawaii, maar doordat tussen Hawaii en Kure een DXCC met een eigen identiteit (Midway Island) aanwezig was, gold ook Kure Island als separate DXCC. Nu Midway Island die status heeft verloren, verliest ook het onbewoonde Kure Island haar status als eigen DXCC. De laatste activatie van Kure Island was in 2005 met de roepletters K7C. Kure stond op plek 10 in de most wanted DXCC lijst.

Door de verwijdering van de twee DXCC’s zijn er nog 337 actieve DXCC’s te werken, terwijl de honor roll in het DXCC programma nu al bij 328 bevestigde actieve DXCC’s wordt bereikt. Alleen verbindingen gemaakt vóór 26 augustus 2016 zijn nog geldig voor KH4 en KH7. Verbindingen na deze datum gelden als DXCC Hawaii (KH6). De website Club Log heeft inmiddels de beide eilanden al verwijderd als actieve DXCC.

Voor meer informatie: http://www.arrl.org/news/midway-and-kure-islands-are-now-deleted-dxcc-entities

 

 

 

Frequentieplan 60 m wordt per 1 april aangepast

Met ingang van 1 april 2017 wordt het NFP, nationaal frequentieplan voor de 60 meter band aangepast.

In de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 was de 60 meter band van 5,350 tot 5,450 MHz aangewezen voor gebruik door de Amateurdienst op secundaire basis met een maximaal toegestaan zendvermogen van 100 Watt PEP.

World Radio Conference 2015

Op de World Radio Conference 2015 is afgesproken dat dit moet zijn: 5,351.5–5,366.5 MHz met een maximaal toegestaan zendvermogen van 15 Watt e.i.r.p. Daarmee is een wereldwijd geharmoniseerde secundaire allocatie voor de Amateurdienst aangewezen. Deze uitkomst van de WRC 2015 wordt door middel van onderhavige wijziging van de regeling geïmplementeerd.

Crossband en duplexverbindingen 6 meter en 4 meter band

In de regeling voor de frequentiebanden 50,45 – 52,0 en 70,0 – 70,5 MHz is een beperking opgenomen voor crossbandverbindingen en duplexverbindingen. Op verzoek van de landelijke verenigingen voor radiozendamateurs VERON en VRZA en met instemming van de primaire gebruiker, is besloten dat een beperking ten aanzien van crossband verbindingen hier niet langer nodig is, zodat deze beperking geschrapt kan worden. Onderhavige wijziging van de regeling strekt daartoe.

In werking treding

De aanpassingen van de 60 meter band, is het resultaat van een internationale afspraak die op de WRC 2015 is overeengekomen. Daar is afgesproken dat deze wijziging op 1 januari 2017 geïmplementeerd zou zijn. Deze datum is niet gehaald. Nederland is door een van de deelnemende landen formeel verzocht tot spoedige implementatie over te gaan. De internationale afspraak moet in nationale regelgeving worden geïmplementeerd. De wijzigingen voor de 6 meter en 4 meter band, met betrekking tot het doorhalen van het verbod op crossband-verbindingen, levert voordelen op voor radiozendamateurs en levert voor (andere) frequentiegebruikers geen nadelen op.

Alle details zijn te lezen in de Staatcourant van 28 maart 2017.

Bron: VERON.nl

Omroep Zender Museum in Lopikerkapel

Tijdens de nationale museumweek zal op 8 en 9 april 2017 het Omroep Zender Museum voor het laatst geopend zijn. Van 10.00 tot 16.00 uur kan men zonder afspraak het museum bezoeken.

Het museum moet verhuizen en op onze nieuwe locatie in de TV toren in IJsselstein is bezoek niet meer mogelijk. Daarom is er dit weekend de allerlaatste kans onze complete verzameling van zenders en alle bijbehorende apparaten werkend te zien. Middels diverse onderwerpen (als gebouwen, masten, antennes, zenders, studio, antieke TV en radio collectie) kan men ontdekken wat al die gebouwen en masten gedaan hebben en wat ze nu nog doen.

Er is een loopplattegrond en er wordt door medewerkers uitleg gegeven bij diverse zenders, antennes en andere onderdelen.

Verhuizen is ook opruimen. Tijdens de open dagen is er verkoop van overtollig materiaal, variërend van onderdelen tot meetapparaten. Voor elk wat wils van knutselaar tot serieuze zendamateur.

Net zoals op de normale openingsdagen is de toegang gratis.

Het museum is gehuisvest in een voormalige atoomvrije bunker liggend achter het voormalige zendergebouw aan de Biezendijk 5 te Lopikerkapel (3412 KB)

Meer informatie is te vinden op www.omroepzendermuseum.nl.

Bron: VERON.nl.

Plan van aanpak herijking n-registratie

Agentschap Telecom heeft tijdens het 94e amateuroverleg een informeel verzoek gedaan aan de verenigingen VERON en VRZA om met een plan voor de herijking van de N-registratie te komen. Op 9 maart jl. dit verzoek door Agentschap Telecom geformaliseerd in een brief aan de verenigingen.

Wil jij zo meteen meebeslissen over het plan dat de VERON en VRZA voorleggen? Zorg dan dat je gegevens correct in het VERON Administratiesysteem staan!

Solide pakket komende 5 – 10 jaar

De afgelopen jaren zijn er door de verschillende verenigingen een aantal losse verzoeken gedaan tot het uitbreiden van de mogelijkheden van N-amateurs. Waar is de N-registratie voor bedoeld en welke mogelijkheden horen hierbij? De herijking van de N-registratie moet ertoe leiden dat er een solide pakket komt te liggen voor de komende 5 tot 10 jaar.

VERON, VRZA en AT trekken gezamenlijk op

In de brief van 9 maart vraagt Agentschap Telecom de VERON en VRZA om samen met Agentschap Telecom de mogelijkheden voor N-amateurs te herijken, en daarbij een trekkersrol te vervullen. Agentschap Telecom geeft in de aan wat er met herijking wordt bedoeld en zo moet fundamenteel worden herzien:

  1. waar de N-registratie voor dient;
  2. over welke kennis en kunde men beschikt als men het N-certificaat heeft behaald;
  3. welk gebruik van frequenties daar bij zou moeten horen;
  4. En vervolgens beoordelen welke frequenties hiervoor kunnen dienen, mede gelet op ander gebruik op deze frequenties en stoorpotentieel.
VERON-missie centraal

De herijking N-registratie is een complexe zaak. De werkgroep die het voorstel gaat uitwerken, zet daarbij onze missie in ieder geval centraal.

“De VERON behartigt en bevordert voor haar leden de beoefening van amateurradiocommunicatie en het hiermee verband houdend experimenteel radio- en elektronicaonderzoek.”

Het voorstel moet dus in grote mate amateurradiocommunicatie en experimenteel radio- en elektronicaonderzoek bevorderen.

Alle belanghebbenden

Bij de VERON tellen alle leden mee. Daarom wordt een uitgebreide enquête gehouden onder alle leden, ongeacht of zij N-, F- of luisteramateur zijn. Zo’n enquête opstellen moet uiterst zorgvuldig gedaan worden, want de belangen zijn erg groot. Daarom dat onze leden er nog even op moeten wachten.

De enquête start op 15 mei. Invullen ervan kan tot en met 5 juni. Deelnemen kan alleen als je een geldig lidmaatschapsnummer hebt.

Leden die met een geldig e-mailadres geregistreerd staan in de ledenadministratie (VAS), ontvangen t.z.t. per e-mail een uitnodiging om deel te nemen. Op de website, op Facebook, op Twitter en via PI4AA zullen de leden eveneens opgeroepen worden om deel te nemen aan deze enquête. In het meinummer van Electron zal ook nog een oproep geplaatst worden, voor diegenen die via de andere media onze oproep gemist hebben.

Gezamenlijk plan

De resultaten van de enquête zullen zowel gewogen als ongewogen beoordeeld worden. Een tijdelijk ingestelde werkgroep zal -eventueel- met hulp van al bestaande commissies de objectieve resultaten analyseren en met een voorstel voor de herijking komen. De gezamenlijke resultaten van de VERON en de VRZA moeten uiteindelijk tot een gezamenlijk plan leiden, dat aan Agentschap Telecom gepresenteerd kan worden.

Verwachtingen

De VERON doet haat uiterste best om ieders belang te behartigen. Wat de uitkomst van de herijking ook gaat worden, het zal het beste compromis zijn. We kunnen dan ook niet alle verwachtingen voldoen. Voor een meerderheid van onze leden, die dan ook deelnemen aan de enquête, zal de uitkomst bevredigend zijn maar voor een enkeling kan de uitkomst ook teleurstellend zijn.

Uw mening telt

De uitnodiging om deel te nemen aan de enquête wordt via e-mail, Facebook, Twitter en de website aangekondigd. Bij voorkeur wordt voor de e-mail het @veron.nl alias gebruikt. Heeft u nog geen @veron.nl alias, vraag deze aan via dit aanvraagformulier. Deze alias geeft u ook toegang tot ons Techniek Forum.

Met de VERON kom je verder.

25 maart: VHF-en-hoger dag in Bunschoten-Spakenburg

Op 25 maart 2017 vindt in Bunschoten-Spakenburg de VHF-en-hoger dag plaats. Opvallend genoeg zijn er weinig deelnemers uit de regio Amersfoort die zich hebben aangemeld. Uiteraard is het mogelijk dat er in de regio weinig belangstelling is voor de onderwerpen, of is de aankondiging aan je voorbij gegaan. Voor VERON leden is deelname kosteloos en als je dit leest zijn er mogelijk nog plaatsen beschikbaar. Er moet wel van te voren worden aangemeld.

 

Zie voor het programma en aanmelden: https://vhf-uhf.veron.nl/veron-vhf-en-hoger-dag-2017/

Meer informatie: Chris van den Berg PA3CRX

Een bakkie bij de buren…

Op zaterdag 25 februari werd in ’t Harde de radiobeurs van de VERON Noord-Oost Veluwe gehouden. Ook dit jaar weer een gezellige beurs met voldoende aanbod voor zowel de zelfbouwer als de stekkerdoos-amateur.

Amersfoort was goed vertegenwoordigd onder de bezoekers. Zo kwamen we onder andere Koos (PA3BJV), Hilde (PA3EKW), Rient (PA3GXP), Rob (PA0KEL), Cil (PA1RBZ), Jack (PD2J), Gerard (PD0PIW), Maarten (PA3EYC), Simon  (PA0SLW), Tijmen (PA3GRM) en Lex (PA1LEX) tegen.

Onze ‘buren’ van Noord-Oost Veluwe kunnen terugkijken op weer een geslaagd evenement!

25 februari: Radiomarkt ’t Harde

Zaterdag 25 februari 2017 organiseert onze VERON zusterafdeling Noord Oost Veluwe al weer voor de eenentwintigste maal haar Elektronica Vlooienmarkt. Deze wordt gehouden in de meer dan 1000 vierkante meter grote sporthal van MFC Aperloo. Daar staat ook dit jaar weerruim 220 meter aan kramen met nieuwe of gebruikte spullen aangeboden door standhouders uit Nederland, Duitsland en België.

Voor de radio hobbyisten zijn er allerlei spullen te koop variërend van antennes, kabels, meetapparatuur en voedingen tot allerlei soorten transceivers, porto`s. En natuurlijk wordt de zelf bouwende elektronica hobbyist niet vergeten door het grote aanbod van losse onderdelen en (sloop)apparaten. Zo zijn er voor de computer liefhebbers computers, laptops, componenten en accessoires verkrijgbaar. Dus mocht u op zoek zijn naar een moeilijk verkrijgbaar onderdeel, verzamelt u oude radio’s, oude leger apparatuur, bent u een computeraar, of wat dan ook op het gebied van elektronica, kom dan zaterdag 25 februari 2017 naar deze gezellige Radiomarkt.

De markt wordt gehouden in het Multi Functioneel Centrum “M.F.C Aperloo” Stadsweg 27 ’t Harde.

De markt begint om 09.00 uur en duurt tot 15.00 uur en de entree bedraagt 3 Euro. Er is voldoende gratis parkeerruimte .

Voor het laatste nieuws en informatie : www.pi4nov.nl

PI6AMF voorzien van nieuwe firmware

 

De repeaterbeheerder van de 23cm omzetter laat het volgende weten:

Gisteren is de 23cm repeater PI6AMF voorzien van nieuwe firmware.

Doordat sommige amateurs geen direct zichtverbinding hebben en daardoor wat hakkelend over de repeater heen komen werd regelmatig de rogerbeep geactiveerd. Ook was de rogerbeep vaak hoorbaar doordat sommige gebruikers een te breed signaal hebben of wat naast de frequentie staan.

De rogerpiep is nu verwijderd in de normale mode en de squelch is wat vertraagd. Hiermee proberen we amateurs die net ontvangen worden beter hoorbaar door te kunnen zetten. Wil je toch de rogerbeep horen om uit te vinden hoe goed je bent ontvangen, dan kan je subaudio gebruiken van de 77Hz. Dan wordt de rogerpeep weer geactiveerd en kan je de signaalsterkte vaststellen.