Silent Key: OM Godfried de Vries (PD0DDR)

Op 16 maart 2019 is overleden ons afdelingslid OM Godfried de Vries (PD0DDR). Godfried behoorde tot de eerste groep D-amateurs. Na het behalen van zijn examen was hij een vaste gebruiker van de 2 meter band. Godfried was een man vol liefde voor mens én dier. Een trouw lid van onze afdeling die altijd van de […]

Bestuurslid Dick Radstaak (PA0MBR) stelt zich voor

Sinds 8 maart is Dick (PA0MBR) bestuurslid van de afdeling Amersfoort. Hieronder stelt Dick zich zelf voor. Mijn naam is Dick Radstaak, 52 jaar en ik woon in Amersfoort (Zielhorst), samen met mijn vriendin en onze kids. Mijn call is PA0MBR. In 1977 kwam ik als verkenner tijdens de JOTA met de radiohobby in aanraking. […]

Terugblik op de huishoudelijke vergadering

Op 8 maart hield de afdeling Amersfoort haar jaarlijkse huishoudelijke vergadering. Ruim 40 afdelingsleden waren daarbij van de partij. Om strak 20.00 uur opende de voorzitter de vergadering voor binnengekomen mededelingen. Daar gaf Jan van Essen (PH7S) aan dat hij bezig is met de uitwerking van recent gehouden examens. Als er leden zijn die belangstelling […]

Bestuurslid Lex van der Lugt (PA1LEX) stelt zich voor

Sinds 8 maart is Lex (PA1LEX) bestuurslid van de afdeling Amersfoort. Hieronder stelt Lex zich verder voor. Mijn naam is Lex van der Lugt, ik ben 55 jaar oud en ben geboren en getogen in Utrecht. Ongeveer vanaf mijn 12e kreeg ik interesse in de radiohobby, ‘s-avonds luisterend naar de diverse AM radiostations op de […]

Afdeling Amersfoort verwelkomt nieuwe bestuursleden

Op 8 maart hield de afdeling Amersfoort haar huishoudelijke vergadering. Naast de behandeling van diverse stukken werd ook de bestuursverkiezing gehouden. De zittende en herkiesbare bestuursleden Frans de Bles (PC2F) en Tijmen de Jong (PA3GRM) werden herkozen. Frans werd door de leden aangewezen als bestuursvoorzitter. Daarnaast hebben zich voor de vrijgevallen bestuursfunctie twee nieuwe bestuursleden […]