OM Jan van Essen (PH7S) Silent Key


In memoriam

Tot het laatst vervuld van hoop, maar door zijn lichaam in de steek gelaten, is op 24 juni op 71-jarige leeftijd van ons heengegaan

OM Jan van Essen (PH7S ex PA0SNE / NL789)

Met het overlijden van Jan verliezen we een bijzonder en gewaardeerd mens.

Meer dan 40 jaar heeft Jan zich met veel liefde ingezet om onze radiohobby uit te dragen. Al vanaf de vroege jaren 70 gaf hij theorielessen in elektronica en stond daarmee aan de basis van de amateurradio-carrière van velen. Vanuit zijn vak als onderwijzer wist Jan hoe hij ingewikkelde materie begrijpelijk moest maken voor zijn leerlingen. Vol overgave, rust en inlevingsvermogen begeleide hij veel van zijn cursisten succesvol naar hun zendmachtiging.

In 2005 ontving Jan voor zijn zeer verdienstelijke en langdurige inzet voor de VERON en de radiohobby in het algemeen de Gouden Speld. Een onderscheiding die Jan bescheiden, maar trots in ontvangst nam.

Jan beperkte zijn radioactiviteit niet alleen tot de regio. Met Arthur Dekkers (PA3BRN, SK) was hij ook actief vanuit Suriname. Stilzitten was sowieso niet aan Jan besteed. Naast de radiohobby beleefde hij veel plezier aan het maken van muziek, salsa-dansen en het opleiden van hulphonden. Ook over die interesses wist hij, als trouwe bezoeker aan en beheerder van de VAM-avonden boeiend te vertellen.

Wij zijn Jan onze dankbaarheid verschuldigd en gaan hem in ons midden missen. Er is een instituut van ons heen gegaan. Zijn naasten wensen wij veel sterkte met het verlies.

Namens het bestuur en leden van de VERON afdeling Amersfoort,
Koos Sportel (PA3BJV) en Frans de Bles (PC2F)


OM Jan van Essen (PH7S ex PA0SNE / NL789) Silent Key

Op 24 juni 2020 is Jan van Essen (PH7S ex PA0SNE / NL789) overleden.

Jan was al geruime tijd ziek en we wisten bij de VERON Amersfoort Maandag(activiteiten)avond (VAM) dat het zou gebeuren.

Ik leerde Jan in de jaren 70 kennen bij OM Antoni van Ravenhorst (PD0AIZ, SK) in de Krommestraat in Amersfoort, waar toen achter de winkel een lesruimte was. De techniek werd gegeven door Jan en de CW door Wout Koolstra (PA0PHK). Daar begon voor mij de hobby als radiozendamateur met het behalen van mijn licentie.

We hebben altijd contact gehouden en Jan heeft een groot deel van de radioamateurs uit de wijde omgeving van Amersfoort aan hun machtiging geholpen. Jan heeft zijn hele carrière opleidingen verzorgd; op het laatst nog per e-mail.

In januari kwam Jan met de mededeling dat hij uitbehandeld was. Toch bleef hij trouw, wanneer hij zich goed voelde, op maandag naar de VAM-avond komen.

Jan, bedankt voor deze mooie herinneringen en rust nu maar uit.

We wensen zijn dochter Nisa en vrouw Ria veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Namens bezoekers van de VAM en het VAM-team,
Jan Spierenburg (PD0AUQ)