PA0PIW en PA2LO (als PA44F) actief vanaf Ketelmeer en Zwartemeer

Kaartje met locatie bij het Ketelmeer.

De natuurgebieden Ketelmeer en Zwartemeer zijn dit jaar toegevoegd aan het PAFF-programma en waren nog niet geactiveerd. De dag na Hemelvaart (14 mei) was een mooie dag om daar verandering in te brengen. Beide gebieden bestaan grotendeels uit water, maar vanaf een aantal plekken kan de activatie op land plaatsvinden.

Ketelmeer

Na eerst in Ermelo koffie te hebben gedronken vertrokken we richting Kampen. Het Ketelmeer (PAFF-0190) was als eerste aan de beurt. Daar vonden we een mooie plek bij het Informatiecentrum Balgstuw Ramspol. De balgstuw is een opblaasbare dam, gelegen tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer en is aangelegd om het gebied langs het Zwarte Meer te beschermen tegen opstuwend water uit het Ketelmeer. Het is de grootste balgstuw ter wereld en de enige die is bedoeld als stormvloedkering. Bij het informatiecentrum is er meer dan voldoende plek om een station op te bouwen: aan beide zijden van de dijk zijn weiden aanwezig die toegankelijk zijn. En zo vond Gerard een plekje aan de ene kant en Gert aan de andere kant zodat we elkaar zij weinig mogelijk zouden storen.

Er was voldoende aanbod en na anderhalf uur stonden dan ook al meer dan 100 QSO’s in het log. Dit waren vooral stations uit Europa maar ook vanuit de VS wisten amateurs ons te bereiken. Na anderhalf uur actief te zijn geweest vanaf Ramspol hebben we de stations weer ingepakt: er stond voor vandaag immers nog een ander gebied op de planning: Zwarte Meer PAFF-0189.

Zwartemeer

De antennes geplaatst bij de vogelhut.

Vanaf de Ramspol kan je door een verplaatsing van ongeveer 200 meter snel binnen de grenzen van PAFF-0189 komen te staan. Wij hebben dat niet gedaan: voor de activatie van het gebied Zwartemeer hadden we een andere plek in gedachten, namelijk een vogelkijkhut in de Mandjeswaard. De Mandemakerhut staat aan de rand van het Zwarte Meer, midden in de herstelde rietlanden. Je kunt er de roerdomp horen hoempen en de grote karekiet horen zingen. De hut is goed aangegeven door Natuurmonumenten en parkeren kan aan de weg op ongeveer 500 meter van de hut. Vervolgens leidt een wandelpad door de weilanden en het riet je naar de hut. Je hebt er een prachtig uitzicht over het Zwartemeer. De hut zelf is gebouwd met riet uit het gebied en is binnenin voorzien van bankjes en planken. Perfect voor het opstellen van een station.

Overzichtsfoto met de Balgstuw op de achtergrond.

Ook hier wisten de Flora & Fauna-jagers ons goed en snel te vinden. Voor we het wisten was er weer een uur voorbij en hadden we meer dan voldoende QSO’s in het log staan om te kunnen spreken van een succesvolle activatie. Na de afbouw van de stations hebben we nog even de tijd genomen om te genieten van de flora en fauna in het gebied. Nu de temperaturen weer wat beter worden is het “radio-actief” zijn vanuit een natuurgebied echt leuke manier om de radiohobby óók buiten de shack te beleven.

Gert (PA2LO) / Gerard (PA0PIW)