Berichten

Toon uw zelfbouw op de Dag voor de Radioamateur

De deelname en de kwaliteit van de zelfbouwtentoonstelling op de Dag voor de Radioamateur 2018 was weer hoog. Uiteraard is het nu zaak om dit voort te zetten en zoveel als mogelijk uit te bouwen. Wij, de evenementencommissie, maar vooral de bezoekers van de DvdRA, zouden het zeer op prijs stellen als er meer en ook andere deelnemers, hun zelfbouw projecten dit jaar zouden willen demonstreren. Bij deze de oproep om te helpen om zelfbouw op de DvdRA een impuls te geven. Geef u op voor deelname aan dit jaarlijkse evenement. Er staan enkele voordelen tegenover, deelname is kosteloos, entree en parkeerkosten zijn vrij, deelnemers ontvangen een gratis lunchpakket en een herinnering op de DvdRA.

Voor deelname aanmelden bij:
Jos Disselhorst (PA3ACJ),
email: pa3acj@veron.nl.
De uiterste aanmeld datum is 15 september 2019.

Vergeet niet aan te geven met hoeveel personen u deelneemt en voeg korte beschrijving van het zelfbouwproject toe. Iedere aanmelder ontvangt van Jos de nodige informatie.

Verdere informatie kunt u vinden op https://dvdra.veron.nl en op de VERON-website.

Wij hopen weer op een enthousiaste deelname aan de zelfbouw tentoonstelling op de DvdRA op zaterdag 2 november 2019 in de IJsselhallen in Zwolle en rekenen op uw hulp.