Berichten

AT neemt aanbevelingen rapport Herijking N-registratie deels over

Initiatief uit 2014 lijkt in 2020 te worden gerealiseerd

AT: “Met de mogelijkheden in de 40, 20, 10 en 2 meter en de 70 centimeter amateurbanden beschikt de Novice amateur over voldoende mogelijkheden om te experimenteren met het maken van verbindingen in de korte golf op verschillende tijdstippen, onder verschillende propagatiecondities en over zowel korte als lange(re) afstanden. De 20 meter amateurband is geschikt voor verbindingen over middellange en lange afstanden in alle fases van de zonnevlekkencyclus. De 40 meter amateurband is geschikt voor verbindingen overdag binnen Nederland en Midden-Europa en voor verbindingen over langere afstanden in de avond en in de nacht. De mogelijkheden in deze banden nemen verder toe door het overnemen van de eerste drie aanbevelingen.”

Conclusies in het rapport

Harmonisatie in Europees verband (CEPT) zou nagestreefd moeten worden en de Novice licentie – naast een opstap naar een Full licentie – is een volwaardige amateurlicentie. Agentschap Telecom onderschrijft deze conclusies. In het rapport worden ook enkele aanbevelingen gedaan. Agentschap Telecom spant zich in om de volgende aanbevelingen over te nemen:

  • Het vrijgeven van de volledige amateurfrequentiebanden 14,00 – 14,35 MHz (20 meter) en 7,0 – 7,2 MHz (40 meter).
  • Het verhogen van het toegestane zendvermogen van 25 naar 100 watt PEP voor de Novice frequentiebanden <30 MHz.

Amersfoorts aandeel in de herijking

De credits voor al het werk m.b.t. de herijking moet volledig gaan naar de leden van de werkgroep N-herijking. Toch kunnen we het niet laten om een beetje van de ‘eer’ van de aankomende uitbreiding naar onze eigen afdeling toe te halen: het was de VERON Amersfoort die in 2014 een VR-voorstel indiende voor de uitbreiding van de 40 meter band voor novice, met daarin argumenten die ook nu in het rapport zijn gebruikt. De aanname van dit voorstel in de VR 2014 was het startpunt voor gesprekken met het AT over de mogelijkheden m.b.t. aanpassing van de N-registratie. Initiatiefnemer voor het voorstel voor de uitbreiding van 40 meter voor novice-amateurs was Gerard (PA0PIW).

Meer informatie over de herijking vind je hier.

 

Nieuwe cursus radiozendamateur bij VERON Afdeling Centrum A08

Na de zomervakantie start er weer een nieuwe cursus radiozendamateur bij Afdeling Centrum A08. Er wordt dit maal gestart met een kleine 3 maanden alleen Novice, waarna de deelnemers kunnen doorstromen en instromen voor de Full opleiding.

De cursus zal door  cursusleider Johan PA3GER gegeven worden op het onderkomen aan de Daalseweg 148 in Utrecht-Zuilen (scouting gebouw). De cursus van Johan staat bekend om hoge slagingspercentages en leuke manier van lesgeven.

De Novice cursus zal starten op 22 augustus 2018 en wordt gehouden op woensdagavond van 20:00 uur tot ca. 22:00 uur. Na een kleine 3 maanden alleen Novice kan vanaf 14 november 2018 op dezelfde lestijden worden doorgestroomd en ingestroomd voor de Full cursus.

De kosten voor de N-cursus bedragen €35. Voor de F-cursus is €70 verschuldigd, en mag eventueel in overleg betaald worden in 2 termijnen (2x €35). Om de cursus te volgen is het N of F cursusboek van de Veron nodig, welke te verkrijgen is bij het Centraal Bureau van de Veron.

Heeft u interesse, vragen of wilt u direct inschrijven dan kunt u contact opnemen met Johan PA3GER per e-mail op info@pa3ger.nl onder vermelding van uw gegevens.