AT neemt aanbevelingen rapport Herijking N-registratie deels over

Initiatief uit 2014 lijkt in 2020 te worden gerealiseerd

AT: “Met de mogelijkheden in de 40, 20, 10 en 2 meter en de 70 centimeter amateurbanden beschikt de Novice amateur over voldoende mogelijkheden om te experimenteren met het maken van verbindingen in de korte golf op verschillende tijdstippen, onder verschillende propagatiecondities en over zowel korte als lange(re) afstanden. De 20 meter amateurband is geschikt voor verbindingen over middellange en lange afstanden in alle fases van de zonnevlekkencyclus. De 40 meter amateurband is geschikt voor verbindingen overdag binnen Nederland en Midden-Europa en voor verbindingen over langere afstanden in de avond en in de nacht. De mogelijkheden in deze banden nemen verder toe door het overnemen van de eerste drie aanbevelingen.”

Conclusies in het rapport

Harmonisatie in Europees verband (CEPT) zou nagestreefd moeten worden en de Novice licentie – naast een opstap naar een Full licentie – is een volwaardige amateurlicentie. Agentschap Telecom onderschrijft deze conclusies. In het rapport worden ook enkele aanbevelingen gedaan. Agentschap Telecom spant zich in om de volgende aanbevelingen over te nemen:

  • Het vrijgeven van de volledige amateurfrequentiebanden 14,00 – 14,35 MHz (20 meter) en 7,0 – 7,2 MHz (40 meter).
  • Het verhogen van het toegestane zendvermogen van 25 naar 100 watt PEP voor de Novice frequentiebanden <30 MHz.

Amersfoorts aandeel in de herijking

De credits voor al het werk m.b.t. de herijking moet volledig gaan naar de leden van de werkgroep N-herijking. Toch kunnen we het niet laten om een beetje van de ‘eer’ van de aankomende uitbreiding naar onze eigen afdeling toe te halen: het was de VERON Amersfoort die in 2014 een VR-voorstel indiende voor de uitbreiding van de 40 meter band voor novice, met daarin argumenten die ook nu in het rapport zijn gebruikt. De aanname van dit voorstel in de VR 2014 was het startpunt voor gesprekken met het AT over de mogelijkheden m.b.t. aanpassing van de N-registratie. Initiatiefnemer voor het voorstel voor de uitbreiding van 40 meter voor novice-amateurs was Gerard (PA0PIW).

Meer informatie over de herijking vind je hier.