Storing door zonnepanelen in Amersfoort

Storing door zonnepanelen – een veel voorkomend probleem

Storing door zonnepanelen in Amersfoort

Storing door zonnepanelen kan signaalsterkte meters vol doen uitslaan.

In Amersfoort kreeg Jaap (PA3GYM) een onaangename verrassing.  Directe buurtgenoten legden zonnepanelen op hun daken. En Jaap wist van niets. Dus kon hij ook niet adviseren met zijn kennis en ervaring als radio amateur. Het gevolg; bij Jaap sloegen de signaalsterkte-meters van zijn ontvangers vol uit. Hij had flink last van storing. Het maakte zijn hobby onmogelijk. En de zonnepanelen, ook wel PV-Installaties geheten, waren volgens Jaap de oorzaak.

Maar bewijs dat eerst maar eens! En mocht het kloppen, wat kan en wil men er aan doen? Moet men er wel wat aan doen? Wie spreek je waar op aan? Hoe voorkom je ruzie met je buren? Hoe pak je dit aan? Wie kan je helpen? Héél véél vragen kwamen op Jaap af. Hij vroeg hulp aan de VERON EMC-EMF Commissie. En een traject van storing tot oplossing werd ingezet.

Een AT meetopstelling bij de zonnepanelen

Jaap zette zijn ervaring van en visie op de problemen op papier. De VERON EMC-EMF Commissie assisteerde en zo werd een formele storingsmelding bij het Agentschap Telecom (AT) neergelegd. Importeur SolarEdge werd ingelicht. Er werd besloten om eerst een indicatie-meting uit te voeren. Dit was nodig om niet alleen de ernst van de situatie onafhankelijk te kunnen vaststellen. Maar vooral ook om de importeur van meetresultaten te voorzien waarmee men aan een oplossing kon werken.

Het was duidelijk; uitschakelen van de zonnepanelen had een groot meetbaar positief effect op de storingsniveau’s. Met als kanttekening dat je dergelijke panelen nooit echt helemaal uit krijgt. Ze worden in een soort stand-by gezet waardoor ze toch nog steeds wel wat storing veroorzaken. De panelen blijven, ook in stand-by, met elkaar communiceren.

De VERON EMC EMF meetopstelling

De VERON EMC-EMF Commissie besprak deze resultaten met het AT tijdens het frequente Amateur Overleg. Het AT zag hier een mooie kans om Jaap’s situatie als “proeftuin” aan te merken. Het AT was goed op de hoogte van deze problematiek door de vele meldingen over zonnepanelen. Ook andere gebruikers van het frequentiespectrum, zoals defensie en de luchtvaartsector, hadden klachten. Het AT beschikte zo over meer vrijheden voor metingen om zo beleid, daar waar nodig, bij te stellen.

Twee AT meetopstellingen op wat afstand

Uiteindelijk werd 5 december 2017 de grote dag. Iedereen was er met de nodige apparatuur. Het AT, importeur SolarEdge, installateur SolarStudio, de VERON en natuurlijk Jaap zelf met een aantal betrokken buren. Nog vóórdat ook maar iemand naar een zonnepaneel wees werd een eerste meting uitgevoerd. Dat was het uitgangspunt. Vervolgens stonden vele acties op de agenda waaronder opwaardering van de paneel besturingen, filters aanbrengen, bedrading twisten, ontstoring materialen (ferrieten) aanbrengen en vooral ook de zaak goed aarden. Een hele klus.

We besparen u alle details (die via deze link kunnen worden nagelezen). Het gaat om het resultaat. En dat was er (en is via deze link te bewonderen). De storing werd aanzienlijk minder. Er is nog wel wat storing door zonnepanelen over, en daar wordt nog naar gekeken, maar Jaap zit weer in een werkbare situatie. En het heeft veel kennis en ervaring opgebracht voor alle betrokken partijen.

En over al die betrokken partijen gesproken zegt Jaap:…

Voor het thans grotendeels oplossen van de storingen in mijn omgeving, waren de geleverde inspanningen & bijdragen van de importeur SolarEdge, de VERON EMC-EMF Commissie én het AT, van onschatbare waarde.
Mijn dank gaat dan ook uit naar: