Berichten

AT neemt aanbevelingen rapport Herijking N-registratie deels over

Initiatief uit 2014 lijkt in 2020 te worden gerealiseerd

AT: “Met de mogelijkheden in de 40, 20, 10 en 2 meter en de 70 centimeter amateurbanden beschikt de Novice amateur over voldoende mogelijkheden om te experimenteren met het maken van verbindingen in de korte golf op verschillende tijdstippen, onder verschillende propagatiecondities en over zowel korte als lange(re) afstanden. De 20 meter amateurband is geschikt voor verbindingen over middellange en lange afstanden in alle fases van de zonnevlekkencyclus. De 40 meter amateurband is geschikt voor verbindingen overdag binnen Nederland en Midden-Europa en voor verbindingen over langere afstanden in de avond en in de nacht. De mogelijkheden in deze banden nemen verder toe door het overnemen van de eerste drie aanbevelingen.”

Conclusies in het rapport

Harmonisatie in Europees verband (CEPT) zou nagestreefd moeten worden en de Novice licentie – naast een opstap naar een Full licentie – is een volwaardige amateurlicentie. Agentschap Telecom onderschrijft deze conclusies. In het rapport worden ook enkele aanbevelingen gedaan. Agentschap Telecom spant zich in om de volgende aanbevelingen over te nemen:

  • Het vrijgeven van de volledige amateurfrequentiebanden 14,00 – 14,35 MHz (20 meter) en 7,0 – 7,2 MHz (40 meter).
  • Het verhogen van het toegestane zendvermogen van 25 naar 100 watt PEP voor de Novice frequentiebanden <30 MHz.

Amersfoorts aandeel in de herijking

De credits voor al het werk m.b.t. de herijking moet volledig gaan naar de leden van de werkgroep N-herijking. Toch kunnen we het niet laten om een beetje van de ‘eer’ van de aankomende uitbreiding naar onze eigen afdeling toe te halen: het was de VERON Amersfoort die in 2014 een VR-voorstel indiende voor de uitbreiding van de 40 meter band voor novice, met daarin argumenten die ook nu in het rapport zijn gebruikt. De aanname van dit voorstel in de VR 2014 was het startpunt voor gesprekken met het AT over de mogelijkheden m.b.t. aanpassing van de N-registratie. Initiatiefnemer voor het voorstel voor de uitbreiding van 40 meter voor novice-amateurs was Gerard (PA0PIW).

Meer informatie over de herijking vind je hier.

 

Storing door zonnepanelen in Amersfoort

Storing door zonnepanelen – een veel voorkomend probleem

Storing door zonnepanelen in Amersfoort

Storing door zonnepanelen kan signaalsterkte meters vol doen uitslaan.

In Amersfoort kreeg Jaap (PA3GYM) een onaangename verrassing.  Directe buurtgenoten legden zonnepanelen op hun daken. En Jaap wist van niets. Dus kon hij ook niet adviseren met zijn kennis en ervaring als radio amateur. Het gevolg; bij Jaap sloegen de signaalsterkte-meters van zijn ontvangers vol uit. Hij had flink last van storing. Het maakte zijn hobby onmogelijk. En de zonnepanelen, ook wel PV-Installaties geheten, waren volgens Jaap de oorzaak.

Maar bewijs dat eerst maar eens! En mocht het kloppen, wat kan en wil men er aan doen? Moet men er wel wat aan doen? Wie spreek je waar op aan? Hoe voorkom je ruzie met je buren? Hoe pak je dit aan? Wie kan je helpen? Héél véél vragen kwamen op Jaap af. Hij vroeg hulp aan de VERON EMC-EMF Commissie. En een traject van storing tot oplossing werd ingezet.

Een AT meetopstelling bij de zonnepanelen

Jaap zette zijn ervaring van en visie op de problemen op papier. De VERON EMC-EMF Commissie assisteerde en zo werd een formele storingsmelding bij het Agentschap Telecom (AT) neergelegd. Importeur SolarEdge werd ingelicht. Er werd besloten om eerst een indicatie-meting uit te voeren. Dit was nodig om niet alleen de ernst van de situatie onafhankelijk te kunnen vaststellen. Maar vooral ook om de importeur van meetresultaten te voorzien waarmee men aan een oplossing kon werken.

Het was duidelijk; uitschakelen van de zonnepanelen had een groot meetbaar positief effect op de storingsniveau’s. Met als kanttekening dat je dergelijke panelen nooit echt helemaal uit krijgt. Ze worden in een soort stand-by gezet waardoor ze toch nog steeds wel wat storing veroorzaken. De panelen blijven, ook in stand-by, met elkaar communiceren.

De VERON EMC EMF meetopstelling

De VERON EMC-EMF Commissie besprak deze resultaten met het AT tijdens het frequente Amateur Overleg. Het AT zag hier een mooie kans om Jaap’s situatie als “proeftuin” aan te merken. Het AT was goed op de hoogte van deze problematiek door de vele meldingen over zonnepanelen. Ook andere gebruikers van het frequentiespectrum, zoals defensie en de luchtvaartsector, hadden klachten. Het AT beschikte zo over meer vrijheden voor metingen om zo beleid, daar waar nodig, bij te stellen.

Twee AT meetopstellingen op wat afstand

Uiteindelijk werd 5 december 2017 de grote dag. Iedereen was er met de nodige apparatuur. Het AT, importeur SolarEdge, installateur SolarStudio, de VERON en natuurlijk Jaap zelf met een aantal betrokken buren. Nog vóórdat ook maar iemand naar een zonnepaneel wees werd een eerste meting uitgevoerd. Dat was het uitgangspunt. Vervolgens stonden vele acties op de agenda waaronder opwaardering van de paneel besturingen, filters aanbrengen, bedrading twisten, ontstoring materialen (ferrieten) aanbrengen en vooral ook de zaak goed aarden. Een hele klus.

We besparen u alle details (die via deze link kunnen worden nagelezen). Het gaat om het resultaat. En dat was er (en is via deze link te bewonderen). De storing werd aanzienlijk minder. Er is nog wel wat storing door zonnepanelen over, en daar wordt nog naar gekeken, maar Jaap zit weer in een werkbare situatie. En het heeft veel kennis en ervaring opgebracht voor alle betrokken partijen.

En over al die betrokken partijen gesproken zegt Jaap:…

Voor het thans grotendeels oplossen van de storingen in mijn omgeving, waren de geleverde inspanningen & bijdragen van de importeur SolarEdge, de VERON EMC-EMF Commissie én het AT, van onschatbare waarde.
Mijn dank gaat dan ook uit naar: