Berichten

Gouden Speld voor OM Eddy Krijger (PA0RSM)

PA0RSM ontvangt de Gouden Speld uit handen van Johan Jongbloed (PA3JEM)

Vrijdag 12 april werd de afdeling Amersfoort verrast door een bezoek van HB-lid Johan Jongbloed (PA3JEM). Johan was deze avond niet alleen voor de gezelligheid gekomen, hij kwam met een missie. Het HB van de vereniging was namelijk tot de conclusie gekomen dat in de afdeling Amersfoort (opnieuw) een Gouden Speld uitgereikt diende te worden. Dit keer aan niemand minder dan: Eddy Krijger (PA0RSM).

Eddy heeft zich gedurende 10 jaar, tussen 2005 en 2014 actief ingezet als bestuurslid van de afdeling Amersfoort (A03). Naast zijn bestuurswerkzaamheden heeft hij ook lange tijd de QSL-post van onze clubcall PI4AMF afgehandeld en was hij QSL-manager van de door de afdeling Amersfoort geactiveerde bijzondere roepletters zoals PA750AMF, PI65AMF, PH600NYK, PA85SVS, PA90IARU en PA2018FIFA. Letterlijk tienduizenden QSL-kaarten van activiteiten georganiseerd binnen de afdeling Amersfoort zijn door hem beantwoord.

Het werk van Eddy beperkt zich niet tot alleen de afdeling Amersfoort. Hij trok ook het land in om bij andere afdelingen lezingen te verzorgen. Waarschijnlijk is hij bij minimaal de helft van alle VERON afdelingen wel langs geweest om te praten over de ‘Grondbeginselen van satellietcommunicatie’. Een onderwerp waar, als oud-KPN-er, zijn hart lag en ligt.

Waar mogelijk, promoot hij onze radiohobby. Zo verscheen recent nog een artikel van zijn hand over onze hobby in ‘Raddraaier’, het blad van Gilde Amersfoort en in het orgaan van de BDXC. Ook is Eddy regelmatig als vrijwilliger (surveillant) aanwezig bij de door de Stichting Radio Examens georganiseerde zendexamens. Hij is daar het vriendelijke gezicht dat nieuwkomers in de hobby welkom heet.

Wij hebben het hier duidelijk over een man die zich voor de radiohobby in het algemeen en de VERON in het bijzonder gedurende lange tijd verdienstelijk maakt. Het uiten van onze waardering door een toekenning van het Gouden Speld van de VERON is dan ook op zijn plaats.

Eddy: van harte gefeliciteerd met de onderscheiding!

Evaluatie pilot Low Power AM

In mei 2019 zal de pilot LPAM (Low Power AM) eindigen. In de aanloop hiervan werd afgelopen week door het Agentschap Telecom een bijeenkomst georganiseerd. Voor een publiek van ongeveer 60 man werd een evaluatie gedaan. Vanuit de afdeling Amersfoort waren Wim (PE1PAY) die zelf actief met LPAM actief is als Radio Impuls AMersfoort, Dick (PA0MBR) en Eddy (PA0RSM) aanwezig.

Agentschap Telecom liet op de bijeenkomst weten dat er een nieuwe regeling komt waarop iedereen kan intekenen op de aan Nederland toegewezen middengolf frequenties. Degenen die interesse hebben moeten wel een vergunning hebben van het Commissariaat van de Media. De aanvragen die het Agentschap Telecom ontvangt worden vervolgens op volgorde van binnenkomst behandeld. Hoeveel het aanvragen kost, kon tijdens de bijeenkomst nog niet worden aangegeven. Behalve dan dat het tarief voor het Agentschap Telecom kostendekkend zal moeten zijn.

In de nieuwe regeling komen er drie vermogens klassen: 1,  50 en 100 Watt (PEP output). Bij digitale modulatie wordt 7 dB vermogensreductie toegepast. De bandbreedte is en blijft 9 kHz. Er zal één tabel voor de frequentietoewijzing worden gebruikt waarbij rekening gehouden zal worden met de locaties van de zenders en het vergunde vermogen.

Aanwezige gebruikers spraken tijdens de bijeenkomst hun zorgen uit over het ontbreken van een gebruiksverplichting. Die zou ertoe kunnen leiden dat mensen die actief met LPAM willen zijn, gehinderd worden door mensen die wél een vergunning hebben weten te krijgen maar niet actief zijn. Het Agentschap liet weten dat toezicht hierop praktisch niet te handhaven is.

Sommige van de aanwezigen betoogden dat het vermogen van de 1 Watt vergunning te krap is: vanwege de hoge “man made noise” storing bij ontvangst is de reikwijdte te beperkt. Ook was er gemor over het feit dat het frequentietoewijzingsmodel geen rekening houdt met topografische verschillen in bodemgeleiding. Dit blijkt een stukje “starheid” in de regelgeving te zijn er wordt gewerkt met een “one size fit’s all” rekenmodel.

Klaarblijkelijk hanteert het AT, als administratieve hoeder van het PTT / NOZEMA immaterieel erfgoed, een frequentieplanning uit de 100 kW zender tijd. Die planning lijkt nu in “beton gegoten” te zijn. De ontwikkelingen in omroep etherland zijn echter gewijzigd. Zo zijn in Duitsland en België inmiddels ook alle (kilowatt) middengolf activiteit gestaakt. Een uitzondering hierop vormt Engeland, waar men op hun low power frequenties hoog-vermogen toestaat. Een ander voorbeeld zijn de 12 kHz bandbreedte experimenten in Engeland op low power kanalen. Echter ook hierbij bemerkt men hoogvermogen toepassingen. Als voorbeeld wordt  1215 kHz genoemd (Absolute Radio) die de Nederlandse 1224 kHz stoort en de uitzendingen op 1584 kHz.

Het AT zegt toe hierover een “Report of Incentive” aan OFCOM te zenden. Zij nodigt een iedereen uit om met meer voorbeelden te komen. Liefst met ontvangstrapporten. Dus voor luisteramateurs ligt een schone en dankbare taak in het verschiet….

73, Eddy NL336 / PA0RSM / BDXC336

Low Power AM radio in Amersfoort

Ons afdelingslid Wim Hendriks (PE1PAY) is al enige tijd bezig met Low-Power AM. Eddy Krijger (PA0RSM) bezocht Wim en schreef een artikel voor  het BDXC (Benelux DX Club) magazine. Voor wie de BDXC niet kent even een toelichting: de Benelux DX-Club stelt zich ten doel het verstevigen van het onderling contact tussen de beoefenaren van de hobby aangeduid als “DX-en” alsmede het bevorderen van de beoefening van deze hobby in het algemeen en met name in het Nederlandse taalgebied. Hierbij dient onder DX-en te worden verstaan het ontvangen van “verre” radio- en televisie signalen, onder meer afkomstig van kortegolf omroep-, televisie- en utiltyzenders en alle daarmede samenhangende activiteiten.

Sinds begin oktober 2017 zend Wim zijn “Radio Impuls AMersfoort” 24/7 uit op 1485 kHz met 1 Watt in AM Stereo. Zijn zender heeft nu een reikwijdte van ongeveer 5 km. Elk kwartier zendt het station een professionele jingle uit.

In het artikel dat Eddy heeft geschreven is onder andere de stationsbeschrijving, praktische gebruikerservaringen en een deel van de evaluatie naar het Agentschap Telecom opgenomen. Interesse in het artikel? Je vindt het hier: AM