Berichten

Verslag online Huishoudelijke Vergadering van 27 november

Op vrijdag 27 november jl. hield de afdeling Amersfoort haar jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering. Vanwege Corona dit keer niet fysiek in ontmoetingscentrum De Herberg, maar digitaal via Zoom. Bijna 20 afdelingsleden hadden zich aangemeld voor de eerste online A03-bijeenkomst. Na een korte uitleg over de regels opende de voorzitter de vergadering.

Vanwege het feit dat er pas zo laat in het jaar vergaderd kon worden, zijn een aantal agendapunten komen te vervallen en/of worden behandeld tijdens de Huishoudelijke Vergadering in maart 2021.

Het bestuur nam met de aanwezige leden de diverse verslagen over 2019 door, welke allen werden goedgekeurd en daarmee vastgesteld.

Aftredend en herkiesbaar waren Maarten (PA3EYC) en Tijmen (PA3GRM). Beide bestuursleden zijn herkozen. Met het vertrek van Casper (PA1CJ) was ook nog een positie vrijgekomen binnen het bestuur. Tijdens de vergadering meldde Peter (PC3M) zich hiervoor, waardoor het bestuur nu weer op sterkte is.

Aan de leden was gevraagd om vooraf vragen t.b.v. de rondvraag aan te leveren. In interactieve vorm zijn deze vragen behandeld tijdens de vergadering. Ook voor spontane vragen was er voldoende tijd.

De onderlinge communicatie tussen de diverse deelnemers was ook mogelijk met beeld, geluid en chat. Velen hadden elkaar langere tijd niet gezien of gesproken en na het afronden van de formele vergadering rond 22:00 uur bleef het daarom nog een tijdje gezellig samen online.

Geen technische problemen, positieve feedback… een geslaagd evenement!