Update van het bestuur

Beste leden,

Hierbij een korte update van het  bestuur VERON A03.

In de bestuursvergadering van afgelopen woensdag hebben we het volgende besproken:

Hoe kunnen we op een veilige manier elkaar ontmoeten op de afdelingsavond in september en wat is hier voor nodig ? Voor nu doen we daar nog geen specifieke mededelingen over, maar we zijn hier wel druk mee bezig.

We hebben in ieder geval besloten dat de verkoopavond in november  NIET doorgaat, dit wordt een normale afdelingsbijeenkomst met een lezing. Dit doen we omdat we geen risico willen lopen met afstand bewaren etc. Ook houden we dit jaar geen barbecue.

De overige bijeenkomsten dit jaar gaan gewoon door. Dus onderling QSO in september, de huishoudelijke vergadering in oktober en de kerstviering in december.

Dit alles natuurlijk onder voorbehoud, omdat we niet weten  of het Corona-virus dit najaar nog terug komt.

Als laatste hebben we van het Hoofdbestuur bericht ontvangen dat de ‘Dag van de Radioamateur’ en de VR2020 voor dit jaar niet doorgaan.

Wij wensen alle leden een fijne zomervakantie en kijken er naar uit u weer te zien op de afdelingsavond van 11 september a.s..

 

Namens het bestuur,
Dick (PA0MBR), secretaris