Verbinding maken met de internationale amateurrondes op PI3XDV

Veel van afdelingsgenoten die op 2 meter actief zijn zullen wel eens op 144,875 MHz de gesprekken in het Engels zijn tegengekomen. 144,875 MHz is de uitgang van een experimentele analoge repeater PI3XDV.

De gesprekken die daar hoorbaar zijn, zijn niet opgenomen, maar het zijn meerdere rondes, die op het moment dat je ze hoort plaatsvinden. Het is uiteraard mogelijk om je vanuit Amersfoort en omgeving via de ether in te melden (ditzelfde kan ook via een EchoLinkverbinding naar de repeater).

PI3XDV heeft meerdere ingangen, waarvan de belangrijkste 439,975 MHz is. Als je op die frequentie zendt, dan ben je via 144,875 hoorbaar, maar ook voor alle stations op de repeaters die (wereldwijd) met deze repeater gekoppeld zijn.

De twee bekendste rondes, die iedere middag plaatsvinden zijn het Professional Loafers Net (het ¨beroepsmatige nietsnutten-net”) en wat later op de middag het International Friendschip Net. Beide netwerken zijn van Canadees-Amerikaanse origine, maar nadrukkelijk zijn inmelders van over de hele wereld er welkom (doorgaans word je er zeer hartelijk begroet). Diverse rondes vinden daarnaast op wekelijkse basis plaats.

Iedere dag van 14:30 tot 19:00 is PI3XDV gekoppeld aan een netwerk met een groot aantal repeaters, waarvan de meeste zich in de VS en Canada bevinden.

Vanaf vrijdag 23.00 tot zaterdag 12.00 is PI3XDV gekoppeld aan een netwerk van repeaters waarvan de meeste zich in Zuid-West Australië bevinden. Die nacht vindt de wekelijkse ronde van Onno VK6FLAB plaats om 03:00 wintertijd (02:00 zomertijd). De rondeleider, Onno is een Australiër met Nederlandse roots die perfect Nederland spreekt en die ook iedere Nederlander die zich bij het net inmeldt in het Nederlands begroet.

De rest van de tijd is PI3XDV gekoppeld aan PI2KMP (FM op 70 cm in Kampen) en PI1PTN (tetra, 70 cm Putten).

Meld je gerust in bij de gesprekken die je hoort. Je zult merken dat het zeer eenvoudig gaat. Voor de ingang is geen CTCSS nodig. Wel moet je voordat je zelf een oproep doet eerst de mic een keer kort inknijpen om de repeater te openen. Als er al een gesprek loopt is dat niet nodig.

John PA6E/PA0ETE, beheerder van PI3XDV.

(Mail mij gerust op x@xdv.me met vragen over de repeater. De repeater is zeer uitgebreid en heeft enorm veel mogelijkheden waarvan een deel op verzoek kan worden ingeschakeld.)

 


Foto 1:

De 2m-zendantenne. De antenne staat WNW en volgt de richting van de A1 richting ‘t Gooi/Almere. In de meeste andere richtingen is het bereik ook nog voldoende via reflecties/zijlobben etc.

Foto 2:

Beide repeaterzenders. Het alimuniumkastje links is het “modem” voor D-STAR. Daarnaast rechts de zendontvanger voor 70 cm, een FT-7900R van Yaesu. Rechts daarvan, deels zichtbaar de zelfbouw controller voor 2 meter (bij de microfoon) en daarachter de zendontvanger voor 2 meter, een Yaesu FTM-3100R.

Foto 3:

Voeding voor de beide zendontvangers met daar bovenop de Raspberry Pi 3B+ voor de analoge repeater. De voeding blijft gewoon koud, ook als beide repeaters langdurig zenden. De geforceerde koeling van de beide zendontvangers zorgt voor het aantrekken van zeer veel stof. Elke 2 of 3 maanden moet de repeater zorgvuldig stofvrij gemaakt worden. De luchtstroom van de repeater gaat richting trapgat en de verwarmde lucht stijgt daar op naar een wasrek dat boven het trapgat is bevestigd. Sinds gebruik van deze twee sterke blowers gaat het drogen van de was op die plek zeker 30 tot 40% sneller…

Foto 4:

De Raspberry Pi 3B+ voor het D-STAR-gedeelte van PI3XDV, tijdelijk aan de buitenkant van de repeater opgehangen vanwege wat experimenten en zonder behuizing. Op de raspberry zit een hotspot (10 mW) van DVMEGA bevestigd met een korte 70 cm-antenne voor experimenten. Als de repeaterzendontvanger vanwege experimenten tijdelijk is uitgeschakeld, kan de D-STAR-hotspot zo al dan niet op de antenne boven tijdelijk met 10 mW zendvermogen beschikbaar blijven. Ook deze Raspberry Pi vangt zoals te zien is het nodige stof van de blowers.

Nota bene:
Een deel van de repeater staat niet op deze foto’s. Elk van de ontvangers voor FM op de verschillende ingangsfrequenties heeft een eigen Raspberry Pi. Deze zijn gemonteerd met 30 of 40 cm coax direct op de verschillende ontvangstantennes. Via 5,6 GHz Wi-Fi gaat het audio en het squelchsignaal van deze ontvangers naar de centrale Raspberry Pi bij de zendapparatuur. Dat zorgt voor veel minder coax-verliezen en ook voor een flinke kostenbesparing m.b.t. coax!

Ten slotte:
Via deze URL is een overzicht van rondes te vinden, waarvan een deel via PI3XDV te horen en te werken zijn.

PI3XDV is tussen 14.30 en 19.00 uur met DoDropIn verbonden. De tijd in de tabel met EST verschilt 6 uur met de Nederlandse wintertijd, dus houd hiermee rekening.

Buiten de automatisch gelinkte uren, kunnen gebruikers ook zelf op ieder moment deze of een andere link tot stand brengen. Toets hiervoor eerst meerdere malen # om iedereen die gekoppeld is te unlinken (dit voorkomt dat eventueel al gekoppelde repeaters op DoDropIn gekoppeld worden, wat soms problemen geeft vanwege rogerpieps etc.). Toets daarna 2#355800# om aan DoDropIn te linken (een ander nodenummer voor een andere koppeling kan natuurlijk ook). Als PI3XDV geünlinkt is, zal hij na 30 minuten automatisch weer linken aan de normaal op dat tijdstip gekoppelde repeater(s). Op de schakelmomenten 14.30 en 19.00 uur wordt deze actie geforceerd uitgevoerd. Deze informatie kan tijdelijk of gedurende langere tijd niet meer van toepassing zijn.

Meer info over DoDropIn is hier te vinden.

Specs: zie hier.

Filmpje over PI3XDV analoog en PI3XDV D-STAR.