CW Filter installeren FTDX101D

Recent heb ik een FTDX101D aangeschaft en omdat ik thuis een SPE eindtrap heb staan vond ik het niet de moeite om voor de 200W (MP) versie te gaan. Wat ik wel jammer vond is dat in de zgn. D versie er geen 300 HZ CW (Roofing) filter aanwezig is. Om die reden heb ik ook het CW filter XF-128CN (centrale frequentie 9.005 MHZ met een bandbreedte van 300Hz) aangeschaft. Het moest er alleen nog in. Naast dit filter is er ook nog een 1,2 Khz filter voor SSB beschikbaar, die laatste heb ik (nog) niet aangeschaft.

Het filter moet worden gesoldeerd, dit is mijn eerste Yaesu radio dus ik heb mij laten vertellen dat dit in eerdere radio’s niet hoefde en dat het filter in klemmen kon worden bevestigd. Persoonlijk heb ik ook liever soldeer verbindingen.
Na het verwijderen van alle externe verbindingen heb ik de de radio ontdaan van zijn bescherming en zoals meestal de verkeerde kant als eerste geopend. Tja dat had ik waarschijnlijk ook wel ergens kunnen lezen maar ik was toch wel een beetje benieuwd hoe de binnenzijde eruit zou zien. Welnu hieronder een aantal foto’s voor de nieuwsgierigen onder ons.

Dit is de bovenkant van de Yaesu, linksboven zit de AF-Unit, daaronder loopt de Main-unit door en linksonder zie je een deel van de main unit met een tweetal processoren die worden gekoeld door een aluminium koelblok dat aan de onderzijde van een metalen plaat bevestigd zit die de gehele bovenkant netjes afsluit. Het koelblok is echt nodig, deze twee processoren worden flink heet en beide processoren worden via thermisch plakmateriaal (sticker) geleidend verbonden met het aluminium koelblok. Er zijn verder geen ventilatoren dus lijkt het mij een verstandig om de linker- en rechterzijde van de Yaesu niet te blokkeren zodat de luchtstroom met weinig weerstand door de unit kan lopen.
Rechtsboven zit de antenne tuner (ATU-unit) en rechtsonder herkennen we wel. Na het spul te hebben bewondert heb ik de boel weer netjes teruggeplaatst en heb de onderzijde geopend.

De PA-unit van de FTDX101D zit aan de linkerzijde, de twee RX-units zitten rechts. De RX-unit naast de PA-unit is de main RX-unit. Daar moet het filter in worden geplaatst. Hiervoor moeten de twee bandkabels uit de connectoren worden getrokken en een aantal connectoren van coax kabels worden los genomen. Zelf heb ik niet alle connectoren los getrokken maar enkel de connectoren die nodig waren om de print om te kunnen draaien zodat ik het filter op zijn plek kon solderen.

Het plaatsen van het filter is goed te doen, zelf neem ik altijd foto’s vooraf zodat ik later bij twijfel nog even kan spieken zoals het was. De ervaring met het filter is goed, het filter wordt direct herkent en als je aan de voorzijde het filter van de main unit selecteert zie je dan ook de optie van 300 Hz. Bij de Sub unit is enkel het 600Hz filter toe te passen zodat je het verschil tussen beide filters kunt beluisteren. Ik heb het uitgeprobeerd bij de CQ WPX contest en ben erg tevreden.

73, Peter (PC3M)

Update zelfbouwproject ATSAMF

Even een bericht van het bouwfront, ja er wordt nog zelfgebouwd in de afdeling!

In het bouwproject van Rick (PA5NN) en Camil (PA5ET) worden sterke vorderingen waargenomen. Het zogenaamde ATSAMF-project nadert zijn voleinding, de laatste componenten krijgen een plaats op de diverse printen en er klinken CW-signalen over de montagetafels.

Na verschillende bijeenkomsten om de zaak uit te leggen en de diverse pakketjes uit te delen is het velen van de 9 deelnemers gelukt om een volwaardige transceiver “naar de stand van de hedendaagse techniek” te maken.

Ja het maken doe je thuis alleen in je soldeerhoek van de shack. Soms best wel niet makkelijk zo heel alleen maar het lukte toch. De grijze massa en gewillige handen presteren nog goed!

Beste lezer en kijker, ik voeg een paar foto’s bij van mijn creatie. Het resultaat van mijn bouwsel is een goede ontvangst gevoeligheid met 5,6 watt output op de 40 meterband en heb hiermee mijn eerste verbindingen met Letland en Oostenrijk kunnen maken met 5 watt in de dipool.

Tot zover mijn update over dit mooie project.

Hartelijke groet en graag tot horens en werkens op de 40 meter band (7030 kHz QRP),

Koos (PA3BJV)

Eerdere publicaties:

Verbinding maken met de internationale amateurrondes op PI3XDV

Veel van afdelingsgenoten die op 2 meter actief zijn zullen wel eens op 144,875 MHz de gesprekken in het Engels zijn tegengekomen. 144,875 MHz is de uitgang van een experimentele analoge repeater PI3XDV.

De gesprekken die daar hoorbaar zijn, zijn niet opgenomen, maar het zijn meerdere rondes, die op het moment dat je ze hoort plaatsvinden. Het is uiteraard mogelijk om je vanuit Amersfoort en omgeving via de ether in te melden (ditzelfde kan ook via een EchoLinkverbinding naar de repeater).

PI3XDV heeft meerdere ingangen, waarvan de belangrijkste 439,975 MHz is. Als je op die frequentie zendt, dan ben je via 144,875 hoorbaar, maar ook voor alle stations op de repeaters die (wereldwijd) met deze repeater gekoppeld zijn.

De twee bekendste rondes, die iedere middag plaatsvinden zijn het Professional Loafers Net (het ¨beroepsmatige nietsnutten-net”) en wat later op de middag het International Friendschip Net. Beide netwerken zijn van Canadees-Amerikaanse origine, maar nadrukkelijk zijn inmelders van over de hele wereld er welkom (doorgaans word je er zeer hartelijk begroet). Diverse rondes vinden daarnaast op wekelijkse basis plaats.

Iedere dag van 14:30 tot 19:00 is PI3XDV gekoppeld aan een netwerk met een groot aantal repeaters, waarvan de meeste zich in de VS en Canada bevinden.

Vanaf vrijdag 23.00 tot zaterdag 12.00 is PI3XDV gekoppeld aan een netwerk van repeaters waarvan de meeste zich in Zuid-West Australië bevinden. Die nacht vindt de wekelijkse ronde van Onno VK6FLAB plaats om 03:00 wintertijd (02:00 zomertijd). De rondeleider, Onno is een Australiër met Nederlandse roots die perfect Nederland spreekt en die ook iedere Nederlander die zich bij het net inmeldt in het Nederlands begroet.

De rest van de tijd is PI3XDV gekoppeld aan PI2KMP (FM op 70 cm in Kampen) en PI1PTN (tetra, 70 cm Putten).

Meld je gerust in bij de gesprekken die je hoort. Je zult merken dat het zeer eenvoudig gaat. Voor de ingang is geen CTCSS nodig. Wel moet je voordat je zelf een oproep doet eerst de mic een keer kort inknijpen om de repeater te openen. Als er al een gesprek loopt is dat niet nodig.

John PA6E/PA0ETE, beheerder van PI3XDV.

(Mail mij gerust op x@xdv.me met vragen over de repeater. De repeater is zeer uitgebreid en heeft enorm veel mogelijkheden waarvan een deel op verzoek kan worden ingeschakeld.)

 


Foto 1:

De 2m-zendantenne. De antenne staat WNW en volgt de richting van de A1 richting ’t Gooi/Almere. In de meeste andere richtingen is het bereik ook nog voldoende via reflecties/zijlobben etc.

Foto 2:

Beide repeaterzenders. Het alimuniumkastje links is het “modem” voor D-STAR. Daarnaast rechts de zendontvanger voor 70 cm, een FT-7900R van Yaesu. Rechts daarvan, deels zichtbaar de zelfbouw controller voor 2 meter (bij de microfoon) en daarachter de zendontvanger voor 2 meter, een Yaesu FTM-3100R.

Foto 3:

Voeding voor de beide zendontvangers met daar bovenop de Raspberry Pi 3B+ voor de analoge repeater. De voeding blijft gewoon koud, ook als beide repeaters langdurig zenden. De geforceerde koeling van de beide zendontvangers zorgt voor het aantrekken van zeer veel stof. Elke 2 of 3 maanden moet de repeater zorgvuldig stofvrij gemaakt worden. De luchtstroom van de repeater gaat richting trapgat en de verwarmde lucht stijgt daar op naar een wasrek dat boven het trapgat is bevestigd. Sinds gebruik van deze twee sterke blowers gaat het drogen van de was op die plek zeker 30 tot 40% sneller…

Foto 4:

De Raspberry Pi 3B+ voor het D-STAR-gedeelte van PI3XDV, tijdelijk aan de buitenkant van de repeater opgehangen vanwege wat experimenten en zonder behuizing. Op de raspberry zit een hotspot (10 mW) van DVMEGA bevestigd met een korte 70 cm-antenne voor experimenten. Als de repeaterzendontvanger vanwege experimenten tijdelijk is uitgeschakeld, kan de D-STAR-hotspot zo al dan niet op de antenne boven tijdelijk met 10 mW zendvermogen beschikbaar blijven. Ook deze Raspberry Pi vangt zoals te zien is het nodige stof van de blowers.

Nota bene:
Een deel van de repeater staat niet op deze foto’s. Elk van de ontvangers voor FM op de verschillende ingangsfrequenties heeft een eigen Raspberry Pi. Deze zijn gemonteerd met 30 of 40 cm coax direct op de verschillende ontvangstantennes. Via 5,6 GHz Wi-Fi gaat het audio en het squelchsignaal van deze ontvangers naar de centrale Raspberry Pi bij de zendapparatuur. Dat zorgt voor veel minder coax-verliezen en ook voor een flinke kostenbesparing m.b.t. coax!

Ten slotte:
Via deze URL is een overzicht van rondes te vinden, waarvan een deel via PI3XDV te horen en te werken zijn.

PI3XDV is tussen 14.30 en 19.00 uur met DoDropIn verbonden. De tijd in de tabel met EST verschilt 6 uur met de Nederlandse wintertijd, dus houd hiermee rekening.

Buiten de automatisch gelinkte uren, kunnen gebruikers ook zelf op ieder moment deze of een andere link tot stand brengen. Toets hiervoor eerst meerdere malen # om iedereen die gekoppeld is te unlinken (dit voorkomt dat eventueel al gekoppelde repeaters op DoDropIn gekoppeld worden, wat soms problemen geeft vanwege rogerpieps etc.). Toets daarna 2#355800# om aan DoDropIn te linken (een ander nodenummer voor een andere koppeling kan natuurlijk ook). Als PI3XDV geünlinkt is, zal hij na 30 minuten automatisch weer linken aan de normaal op dat tijdstip gekoppelde repeater(s). Op de schakelmomenten 14.30 en 19.00 uur wordt deze actie geforceerd uitgevoerd. Deze informatie kan tijdelijk of gedurende langere tijd niet meer van toepassing zijn.

Meer info over DoDropIn is hier te vinden.

Specs: zie hier.

Filmpje over PI3XDV analoog en PI3XDV D-STAR.

 

Verslag lezing februari 2013 over BITX

Update lezing over BITX

Zoals jullie misschien nog weten heb ik jaren geleden een presentatie over de BITX zelfbouw transceiver gegeven bij onze afdeling.

Ik heb de betreffende presentatie nu opgesplitst in korte blokken, waarvan de eerste delen gepubliceerd zijn. Om te voorkomen dat het een lange zit wordt zijn het wekelijkse filmpjes van maximaal 5 minuten.

De link hiernaar vind je hier.

Misschien liggen er nog half afgebouwde exemplaren die een boost krijgen, of krijgt men inzicht in de opzet van een transceiver.

Chris (PA3CRX)

Verslag lezing februari 2013 over BITX

Vrijdag 8 februari 2013 liet ons afdelingslid Chris van de Berg (PA3CRX) stap voor stap de zelfbouw (in Manhattan-style) van een 18 MHz SSB-zender zien. Met een fraaie interactieve presentatie zagen we een volledige BiTX zendontvanger ontstaan: van blokschema tot werkend onderdeel en samengesteld tot een goed functionerende TRX. De BiTX is een SSB-transceiver die heel gemakkelijk vanuit goedkope componenten kan worden opgebouwd. Uit een oude transistorradio kunnen al veel bruikbare componenten gehaald worden, zo zagen we. Origineel begonnen door een amateur uit India vanuit beperkte financiële middelen, maar nu een wereldwijd gewaardeerd zelfbouwproject. Een zeer leerzame lezing!

Op zoek naar meer informatie over BiTX? Begin 2011 publiceerde de spreker in het Electron enige artikelen over een BiTX voor 17 meter.

Zelfbouw project ATSAMF

Op dinsdag 15 september mochten we weer verder met de bouw van ons transceiver project ‘ATSAMF’. Met bijna volle bezetting op dezelfde locatie, maar in een grotere ruimte met meer ruimte tussen de stoelen.

Rick (PA5NN) voor de klas

Na een welkomstwoord was er aandacht voor het gedeelte dat door diverse deelnemers al gebouwd was.

Daarna verder met de bouw: het laagfrequent deel. Deze print bestaat uit twee delen. Als eerste de audio aanpassing, het lf-filter en de audio voorversterker, gevolgd door de eigenlijke eindversterker. De werking werd uitgelegd en aangevuld met tips en trucs voor de bouw.

Na de pauze was het de beurt aan het hart van de transceiver, de controller-print. Op zich is deze print eenvoudig te bouwen. De complexiteit zit in de micro controller, een Arduino Nano. Als je die als ‘IC’ beschouwt is er niet veel aan, maar hoe meer je je er in verdiept, hoe complexer het wordt. Gelukkig voor ons is software al panklaar aangeleverd door Camil (PA5ET).

Na deze uitleg kon de uitreiking van de bouwpakketjes beginnen. Samen met de benodigde documentatie hebben de bouwers drie weken om het een en ander in elkaar te zetten.

Zo ziet fase 2 eruit

Op de volgende bijeenkomst zullen we weer elkaars werk bewonderen, eventuele vragen beantwoorden en misschien nog wel wat meetwerk verrichten. Dan is ook Camil aanwezig om het programma toe te lichten, aangevuld met uitleg hoe je de werking een beetje aan kan passen.

Al met al weer een geslaagde avond waarbij het eindresultaat weer een stapje dichterbij is!

 

Het ATSAMF project

Eindelijk was het zover….dinsdagavond 18 februari jl…de aftrap van het bouwproject waar Rick (PA5NN) ons tijdens de afdelingsavond in september over informeerde. Toen was het nog een voorstel, nu concreet.

8 bouwers hebben zich bij Rick gemeld voor het project, het bouwen van de ATSAMF, een QRP CW transceiver voor meerdere banden. In Leusden werden we gastvrij door Rick ontvangen en geïnformeerd over het bouwtraject. Bedoeling is dat er gefaseerd (modulair) gebouwd wordt in de periode februari t/m mei. Het bouwen zal thuis moeten plaatsvinden, het showen en/of controleren van het gebouwde zal 1 x per maand in Leusden gebeuren waar de groep dan samenkomt en tevens de uitleg en materialen voor de nieuwe modules krijgt.

Rick had voor alle bouwers de benodigde spulletjes geregeld voor de start, de montage van het chassis (front- en achterpaneel met alle knoppen, luidspreker, display, etc) en de voedingsmodule. Ook uitgebreide informatie voor tijdens de bouw werd bijgeleverd.

Na een gezellig en leerzaam samenzijn ging iedereen huiswaarts met een tas vol materialen.

Over een maand de tweede bijeenkomst, we kijken er alweer naar uit.