Verslag afdelingsbijeenkomst februari 2020

De voorzitter opende de bijeenkomst met een aantal mededelingen: er is een goed overleg geweest met de VAM-beheerders en ondanks het stormachtige weekend is er een goede PACC contest gedraaid.

Indien er nog afdelingsleden zijn die gebruik willen maken van onze special call PI75AMF, dan horen we dat graag. Dit kan via onze site met dit formulier.

Er is een wijziging in het bestuur van de afdeling, Dick (PA0MBR) neemt de secretarisfunctie van Lex (PA1LEX) over. Lex blijft actief voor de afdeling, hij gaat Frank (PA3DTX) assisteren bij het maken van de nieuwsflits en de artikelen voor deze website.

Hierna hield Rick (PA5NN) een lezing over geheime zenders van na de Tweede Wereldoorlog. Hierbij nam hij ons mee terug in de tijd, de periode 1950-1980 waarin de Koude Oorlog, maar ook de oorlogen in Korea en Vietnam, zich afspeelden.

Tijdens de presentatie, ondersteunt met anekdotes en demonstraties, vertelde Rick de toeschouwers over het ontstaan van zogenaamde Stay-Behind organisaties (zie Gladio) in Europa. Dit waren geheime verzetsnetwerken die al actief en getraind moesten zijn voordat de vijand (USSR) binnengevallen was. Op geheime plekken in het land waren daarvoor wapens, radio’s, etc verborgen, waarmee speciaal geselecteerde en getrainde burgers hun verzetswerk konden uitvoeren. Rick vertelde uitgebreid over de diverse radio’s (SP-15, SP-20 en FS-5000) in gebruik bij Gladio.

Ook speelde in de periode van de Koude Oorlog spionage een grote rol. Het uitwisselen van informatie/inlichtingen door middel van clandestiene radio’s over met name de korte golf, tussen personen in het veld en hun opdrachtgever. De meesten kunnen zich vast nog wel de nummerzenders herinneren uit die periode, waarmee informatie verspreid werd aan spionnen. Met een normaal gangbare radio kon in het Westen hiernaar geluisterd worden. Voor ontvangst in het Oosten was daarbij een kleine converter nodig. Speciale radio’s (spy-sets) werden ontwikkeld die gebruikt zijn bij spionage tussen Oost en West (bv R-353 Proton) of het inwinnen van inlichtingen door special forces achter de vijandelijke linies in de Vietnamoorlog (TAR-224). Een bijzonder verhaal dat Rick vertelde ging over de Mk.123, een radio die een belangrijke rol heeft gespeeld tijdens de bezetting van de Amerikaanse ambassade in Teheran in 1978.

Na de presentatie kon men de bovengenoemde zeldzame apparatuur in het echt bekijken. Rick heeft goede contacten met het Cryptomuseum en Museum Jan Corver, waarvan hij de apparatuur mocht lenen voor de lezing. Op de websites van beide musea is uitgebreide informatie te vinden.

Na deze zeer boeiende presentatie en tentoonstelling werd de avond besloten met onderling QSO.

Onze volgende afdelingsbijeenkomst is de huishoudelijke vergadering op 13 maart met de behandeling van de VR-voorstellen. Deze afdelingsbijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van de afdeling A03 Amersfoort.

Wist je dat ?

  • Onze afdelingsleden begin deze maand 3312 QSO’s gemaakt hebben in de PACC, ARRL DX en Russian PSK Contest ?
  • PI75AMF de meeste QSO’s heeft gemaakt: 1715 stuks
  • Hiervan 918 QSO’s op het conto komen van  Mariette (NL13918)
  • Johan (NL9723) 1e is geworden in de VERON Nieuwjaarscontest