Berichten

PI4AMF wint eenvoudig SSB-velddag

In het Electron van december is de uitslag gepubliceerd van de SSB-velddagen die op 1 en 2 september plaatsvonden. De afdeling Amersfoort was tijdens dit evenement weer actief vanuit de Arkemheense polder in Nijkerk. Adriaan (PA1LIO) heeft eerder over deze velddag al een mooi artikel geschreven.

De uitslag
Met een score van 329.750 punten en 821 QSO’s wist PI4AMF/p de concurrentie ruim voor te blijven in de klasse Multi Operator Single Transmitter. De nummer 2 in deze klasse, PI4VPO/p van de VERON afdeling Voorne Putten en Omstreken, behaalde ‘slechts’ 54.360 punten en maakte daarvoor 255 QSO’s.

De score van Amersfoort was ook veel beter dan de winnaar in de Multi/Multi klasse. Daar behaalde PI4GAZ/p (afdeling Gouda) met 300 QSO’s 75.140 punten.

De hoofdprijs die bij deze overwinning hoort -een papieren certificaat waarop met ballpoint de uitslag is geschreven- zal weer een mooi plekje in de prijzenkast krijgen.

 

 

 

Veel belangstelling voor lezing QRM-killer

De eerste verenigingsavond van het seizoen 2018-2019 zit er al weer op. Meer dan 50 belangstellenden wisten de weg naar De Herberg te vinden om meer te weten te komen van het QRM-killer zelfbouwproject.

Uitleg en beschrijving van Mans PA0MBJ van het X-phase knutselproject is te vinden op de website van VERON afdeling Wageningen. Daar vind je ook het door Mans ontworpen printje.

 

Naast de interessante lezing, was er ook volop aandacht voor de plannen van de gemeente Nijkerk m.b.t. nieuwe beleidsregels voor antenne-installaties. Het door de gemeente Nijkerk opgestelde beleid neemt in Nederland een nogal bijzondere positie in: zij stoppen alle antenneinstallaties, bedrijfsmatig van telecomproviders maar dus ook bijvoorbeeld  schotelantennes en antennes die door radio-amateurs gebruikt worden, in één beleid.

Daar waar het ontwerp beleid voor telecom providers goed uit te leggen is, is dat bij zendamateurs niet het geval. Tijdens de avond waren zowel de ontwerp beleidsregels aanwezig als de uitgebreide reactie hierop die vanuit de VERON aan het college van de gemeente Nijkerk is toegezonden. Het is voor de burgers van de gemeente Nijkerk te hopen dat het college en de raad zo verstandig is om nog eens heel serieus te kijken naar het voorgestelde beleid: als er geen aanpassingen in plaatsvinden t.b.v. antenneinstallaties van particulieren (waaronder zendamateurs) dan zullen procedures onvermijdelijk zijn, waarbij het evident is dat de gemeente bakzeil zal halen. Wordt vervolgd!

Beleidsregel antenne-installaties gemeente Nijkerk

/in  /door 

Beleidsregel antenne-installaties gemeente NijkerkDe gemeente Nijkerk heeft 23 augustus 2018 het ontwerp beleidsregel antenne-installaties bekend gemaakt. Deze beleidsregel ligt per 23 augustus 2018 ter inzage en is online te downloaden. Belanghebbende kunnen gedurende de inzageperiode, van 4 weken gebruik maken van de inspraakprocedure.

Ontwerp Beleidsregel antenne-installaties

Het ontwerp beleidsregel antenne-installatie is door de gemeente Nijkerk online aangekondigd. Door de gemeente Nijkerk is in het ontwerp beleidsregel antenne-installaties geen onderscheid gemaakt tussen antennes voor zendamateurs en voor de mobiele telecommunicatie. Hierdoor ontstaan een aantal regels die voor de radiozendamateur onwenselijk dan wel onmogelijk zijn om aan te voldoen.

Antenne installaties lager dan 5 meter

Dit type antenne-installaties is vergunningvrij. Voor het plaatsen van deze antenne-installaties met mast vindt dan ook geen toets aan het bestemmingsplan noch aan deze beleidsregel plaats. De gemeente heeft geen gronden medewerking te weigeren. De sturingsmogelijkheden en de mogelijkheden om aan de plaatsing van deze antennes voorwaarden te verbinden zijn hierdoor beperkt

Antenne installaties hoger dan 5 meter

Enkele opvallende punten uit het ontwerp beleidsregel antenne-installaties:

  • De beleidsregel heeft dus niet alleen betrekking op het plaatsen van antenne-installaties voor gsm, UMTS en LIE (mobiele telecommunicatie). Maar ook op het plaatsen van een antenne-installatie ten behoeve van andere antenne-installaties, waaronder begrepen schotelantennes en installaties voor radiozendamateurs.
  • De bouwplaats van de antenne-installatie is op een afstand van minimaal dertig meter gelegen. Dan wel de afstand die bepaald wordt door de hoogte van de antenne-installatie, van bestaande of rechtens geldig te bouwen (woon)bebouwing of andere gevoelige functies. Indien de op te richten mast 35 meter hoog is, wordt deze afstand derhalve minimaal 35 meter. Het afstandscriterium geldt niet, indien de aanvrager de antenne-installatie op eigen gronden behorend bij de gevoelige functie plaatst. Het afstandscriterium blijft wel voor omliggende gevoelige functies gelden;
  • Niet wordt meegewerkt aan het realiseren van antenne-installaties inden in de nabijheid van rijks- en gemeentelijke monumenten. Indien de afstand tot de beoogde bouwplaats minder is dan vijftig meter;
  • Uit oogpunt van veiligheid en inpassing in het landschap heeft het nadrukkelijk de voorkeur bij de plaatsing van antenne-installaties aansluiting te zoeken bij grootschalige infrastructuur (zoals een snelweg, viaduct, spoorlijn en kanaal) en/of grootschalige horizontale volumes (zoals plaatsing op of bij een bedrijventerrein). Op die manier kan rekening gehouden worden met bestaande landschappelijke patronen en elementen in het landschap. Dit criterium zal voor de grote providers eenvoudiger te realiseren zijn, dan voor radiozendamateurs met kleinschaliger initiatieven. Niettemin wordt met dit criterium beoogt te voorkomen dat er in het landschap een mast bij wordt geplaatst. Terwijl op nabije afstand een prima alternatief voor het plaatsen van een installatie voor handen is, zonder dat deze plaatsing afbreuk doet aan het bereik ervan.

Inspraakreacties kunnen online plaatsten

Zolang de procedure ter inzage ligt kan eenieder online, schriftelijk of mondeling hier een inspraakreactie inbrengen. Voor de radiozendamateur in de gemeente Nijkerk van belang om dit zeker te doen. Inspraakreactie sluit op 20 september, wacht niet te lang.

VERON stuurt een inspraakreactie namens de vereniging.

De VERON zal zeker voor 20 september 2018 een inspraakreactie naar de gemeente Nijkerk sturen. Maar roept belanghebbende radiozendamateurs op niet lijdzaam toe te kijken en zelf ook in actie te komen

Op 1 en 2 september is PI4AMF/p weer actief

In het weekend van 1 en 2 september is het tijd voor de IARU R1 SSB velddag. Ook dit jaar doet PI4AMF/p weer mee vanuit de Arkemheense polder in Nijkerk.

Ondanks de mindere condities gaan we er weer een leuke velddag van te maken, waarbij we ook dit jaar weer wat experimenten gaan uitvoeren. Dit jaar staan die experimenten in het teken van ontvangstantennes op de lagere banden. Ook wordt een nieuwe, door Hans (PE1KWH) gebouwde antenne-switch uitgeprobeerd.

En naast de experimenten gaan we natuurlijk proberen om de 1e plaats die PI4AMF/p de afgelopen jaren wist te behalen tijdens de velddag te verdedigen!