Berichten

Herdenking Watersnoodramp 70 jaar geleden

Gedenksteen in het Watersnoodmuseum ter herinnering aan de hulp door radioamateurs tijdens de watersnoodramp

Op 1 februari 2023 is het 70 jaar geleden dat het zuidwesten van Nederland getroffen werd door een stormvloedramp, waarbij 1836 mensen om het leven kwamen. Vele dijken braken en sommige van die dijkdoorbraken waren bijzonder moeilijk te sluiten. Het heeft dan ook tot 6 november 1953 geduurd voordat de laatste dijkdoorbraak bij Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland werd gesloten. Daarbij heeft men gebruik gemaakt van Phoenix-caissons, grote betonnen dozen, 62 meter lang en bijna 20 meter hoog en breed. Ondanks hun gewicht van 7470 ton drijven deze kolossen, en de wanden zijn voorzien van kleppen. Als die worden geopend zinken de caissons en op deze wijze is “het gat van Ouwerkerk” in 1953 gesloten.

Watersnoodmuseum

In deze caissons is het Watersnoodmuseum gevestigd, dat aandacht besteedt aan diverse aspecten van de ramp. Na de officiële herdenking op 1 februari volgt een open dag op zaterdag 4 februari, het museum is dan gratis te bezoeken.

Hulp radioamateurs tijdens watersnoodrampTijdens de open dag geven de amateurs uit Zeeland uitleg over het radioamateurisme in het algemeen en de prestaties van de Nederlandse amateurs in 1953 toen, met toestemming van de directeur-generaal van de PTT, een goed lopend amateurnoodnet werd ingericht dat zes dagen ononderbroken heeft gefunctioneerd.

Een opzienbarende prestatie werd geleverd door een technicus van de radiohandelaar in Zierikzee, die in de nacht van 1 op 2 februari een noodzender heeft geconstrueerd die in de tachtigmeterband op maandagochtend 2 februari duidelijk kon maken dat de toestand op Schouwen-Duiveland uitermate ernstig was, met honderden doden en meer dan 85% overstroming. Daarbij werd de onofficiële roepnaam PA0ZRK (Zierikzee, waar de zender werd bedreven) gebruikt.

Tijdens de open dag is een amateurstation actief, dit jaar onder de roepnaam PA70ZRK. Vanzelfsprekend wordt daarbij vooral gebruik gemaakt van de tachtigmeterband en wordt eer bewezen aan wat in 1953 “Kanaal 3700” werd genoemd

De open dag is een goede gelegenheid om aandacht te besteden aan dat stuk van de Nederlandse geschiedenis en de prestaties van de amateurs in 1953. Het museum vindt u aan de Weg van de Buitenlandse Pers 5, 4305RJ te Ouwerkerk.

In het kader van deze herdenking vindt u hier een artikeltje van Juul Kannemans (PE0JKA, SK) over zijn belevenissen tijdens deze ramp.

Meer informatie

Kanaal 3700 met flessenzender herleeft in Watersnoodmuseum

Op 8 februari 2020 houdt het Watersnoodmuseum in het Zeeuwse Ouwerkerk haar jaarlijkse open dag, een week na de officiële herdenking op 1 februari. Tijdens deze dag is de toegang tot het museum gratis en wordt bovendien aandacht geschonken aan de rol van de radiozendamateurs tijdens de watersnoodramp in Zeeland van 1 februari 1953.

Je kunt zeggen dat kanaal 3700, het amateur-noodnet dat spontaan na die eerste februari werd opgezet, opnieuw actief zal zijn. De beroemde ‘flessenzender’ die door Peter Hossfeld, medewerker van de lokale radiohandelaar in Zierikzee, in de nacht van 1 op 2 februari in elkaar werd gezet komt opnieuw in de lucht. Niet de originele zender, die in het museum een prominente rol inneemt, maar de door Cor van Doeselaar (PAoAM) nagebouwde versie waarmee QSO’s zullen worden gemaakt met andere replica’s in heel Nederland.

Dat gebeurt vanuit het museum door een amateurstation onder de roepnaam PA67ZRK. ZRK staat voor Zierikzee van waaruit de zender destijds actief was, het cijfer in de suffix duidt op het aantal jaren na de ramp. De operators van deze replica’s hopen dat er een beetje rekening wordt gehouden met deze activiteit die, helaas, samenvalt met de PACC-contest. Bij een bezoekersaantal van meer dan 1500 een unieke gelegenheid om de radioamateur en zijn bezigheden onder de aandacht van een groot publiek to brengen.

De rol die Peter Hossfeld, geen officiële zendamateur, speelde wordt overigens benadrukt in het museum en naastgelegen brasserie, annex kenniscentrum ‘Het Vijfde Caisson’. Een zaal is daar naar Peter Hossfeld vernoemd.

U bent van harte uitgenodigd om de open dag en het in het museum werkende amateurstation PA67ZRK gratis to bezoeken.

Dit station wordt mogelijk gemaakt door de afdeling Walcheren met technische ondersteuning van de Delta Radio Communicatie Ondersteuning, een groep amateurs die zich specifiek richt op de moeilijkheden die noodcommunicatie op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden met zich meebrengt.

Bron: Electron februari 2020.
Zie ook www.veron.nl en onze website.