Kanaal 3700 met flessenzender herleeft in Watersnoodmuseum

Op 8 februari 2020 houdt het Watersnoodmuseum in het Zeeuwse Ouwerkerk haar jaarlijkse open dag, een week na de officiële herdenking op 1 februari. Tijdens deze dag is de toegang tot het museum gratis en wordt bovendien aandacht geschonken aan de rol van de radiozendamateurs tijdens de watersnoodramp in Zeeland van 1 februari 1953.

Je kunt zeggen dat kanaal 3700, het amateur-noodnet dat spontaan na die eerste februari werd opgezet, opnieuw actief zal zijn. De beroemde ‘flessenzender’ die door Peter Hossfeld, medewerker van de lokale radiohandelaar in Zierikzee, in de nacht van 1 op 2 februari in elkaar werd gezet komt opnieuw in de lucht. Niet de originele zender, die in het museum een prominente rol inneemt, maar de door Cor van Doeselaar (PAoAM) nagebouwde versie waarmee QSO’s zullen worden gemaakt met andere replica’s in heel Nederland.

Dat gebeurt vanuit het museum door een amateurstation onder de roepnaam PA67ZRK. ZRK staat voor Zierikzee van waaruit de zender destijds actief was, het cijfer in de suffix duidt op het aantal jaren na de ramp. De operators van deze replica’s hopen dat er een beetje rekening wordt gehouden met deze activiteit die, helaas, samenvalt met de PACC-contest. Bij een bezoekersaantal van meer dan 1500 een unieke gelegenheid om de radioamateur en zijn bezigheden onder de aandacht van een groot publiek to brengen.

De rol die Peter Hossfeld, geen officiële zendamateur, speelde wordt overigens benadrukt in het museum en naastgelegen brasserie, annex kenniscentrum ‘Het Vijfde Caisson’. Een zaal is daar naar Peter Hossfeld vernoemd.

U bent van harte uitgenodigd om de open dag en het in het museum werkende amateurstation PA67ZRK gratis to bezoeken.

Dit station wordt mogelijk gemaakt door de afdeling Walcheren met technische ondersteuning van de Delta Radio Communicatie Ondersteuning, een groep amateurs die zich specifiek richt op de moeilijkheden die noodcommunicatie op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden met zich meebrengt.

Bron: Electron februari 2020.
Zie ook www.veron.nl en onze website.