Verslag afdelingsbijeenkomst 8 april 2022

De afdelingsbijeenkomst van 8 april jl. werd geopend door onze waarnemend voorzitter Maarten (PA3EYC). Op het programma stond zijn presentatie, over het maken van baluns. Voordat hiermee gestart werd was er eerst even aandacht voor diverse mededelingen en vragen.

Op de oproep aan de leden om te ondersteunen bij de bardienst in De Herberg is helaas bijna geen gehoor gegeven, slechts 1 lid heeft zich hiervoor aangemeld. Daarom hierbij nogmaals een oproep om je aan te melden. Peter (PC3M) geeft een update over de enquête, ingevuld door 34 leden van onze afdeling. Inhoudelijk zal de uitkomst van de enquête, inclusief analyse en hoe nu ermee verder, gepresenteerd worden tijdens de mei bijeenkomst. Gert (PA2LO) tenslotte, vraagt zich af waarom de afdeling dit jaar niet meedoet met de PACCdigi contest. De afdeling gaat nadenken hoe/of we volgend jaar eventueel mee gaan doen.

Na al deze mededelingen kon gestart worden met de presentatie van Maarten. Voor een volle zaal met geïnteresseerden deelde hij enthousiast zijn kennis en ervaringen over baluns, ununs en mantelstroomfilters. In zijn verhaal werd de toehoorder meegenomen in de wereld van (un)balanced antennes en voedingslijnen, de uitdagingen (mantelstromen, ongelijke impedantie, etc) daarbij en mogelijke oplossingen hiervoor. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van een (1:1) balun en/of een mantelstroomfilter tussen antenne en voedingslijn, maar ook indien nodig een impedantie aanpassing (bv 1:4 balun). Gebruik van het juiste type ringkern(materiaal) blijkt ook van groot belang te zijn voor het frequentiebereik waarvoor men de balun maakt. Met behulp van een NanoVNA kan zelf gemeten worden hoe goed deze het doet voor de diverse amateurbanden. Veel ervaring is opgedaan tijdens de diverse contesten waarvoor Maarten zelf de baluns heeft gebouwd.

Enkele exemplaren had hij meegenomen, evenals diverse typen ringkernen. Na de lezing kon men deze bekijken, wat door veel leden werd gedaan.

Tenslotte was er nog wat tijd voor onderling qso. Al met al weer een heel geslaagde afdelingsavond.

Het pdf-bestand van de presentatie kan je hier downloaden.

De youtube video’s :

#100 Balun part 1

#101 Balun part 2

#105 Balun part 3