Alexanderson Day, 30 juni 2019

Op zondag 30 juni bent u welkom voor een bezoek aan het Grimeton VLF Radio Station in Zweden. Het stations is in verband met ‘Alexanderson day’ voor bezoekers geopend van 10 uur smorgens tot 4 uur smiddags. Behalve twee lezingen in de zweedse taal, zijn er diverse andere activiteiten op het terrein.

Bent u verhinderd of niet in de buurt dan kunt u het station ook virtueel bekijken.

VLF – 17,2 kHz

Tijdens deze dag wordt tevens geprobeerd twee VLF radio uitzendingen te verzorgen vanuit het station met de call SAQ. De eerste om 0900 UTC en de tweede om 1200 UTC, allebei op VLF 17.2 kiloHertz. Als u zelf geen geschikte ontvanger heeft kunt u ook luisteren via de Wide-Band WebSDR van Amateur Radio Club ETGD Twente. QSL rapporten worden door het SAQ team zeer gewaardeerd en kunnen via het QSL buro of dit formulier worden verstuurd.

SK6SAQ

Het team van Grimeton is ook op de amateurbanden actief met call  SK6SAQ op:

– 7.035 kHz CW of
– 14.035 kHz CW of
– 3.755 kHz SSB

Techniek

De zender wordt door een alternator (500pk, 2200V) van stroom voorzien. Via de versnellingsbak die de 711 rpm van de motor versnelt naar 2115 rpm wordt de HF generator aangedreven. Deze kan max. 200 kW leveren, maar wordt meestal geknepen naar slechts 80 kW. Het radiosignaal wordt in de ether geslingerd via een enorme antenne, ondersteund door 6 zendmasten met een hoogte van 126 meter en dwarsliggers van 46 meter breed.

De kerst uitzending van 2018 is via youtube terug te zien.

AT neemt aanbevelingen rapport Herijking N-registratie deels over

Initiatief uit 2014 lijkt in 2020 te worden gerealiseerd

AT: “Met de mogelijkheden in de 40, 20, 10 en 2 meter en de 70 centimeter amateurbanden beschikt de Novice amateur over voldoende mogelijkheden om te experimenteren met het maken van verbindingen in de korte golf op verschillende tijdstippen, onder verschillende propagatiecondities en over zowel korte als lange(re) afstanden. De 20 meter amateurband is geschikt voor verbindingen over middellange en lange afstanden in alle fases van de zonnevlekkencyclus. De 40 meter amateurband is geschikt voor verbindingen overdag binnen Nederland en Midden-Europa en voor verbindingen over langere afstanden in de avond en in de nacht. De mogelijkheden in deze banden nemen verder toe door het overnemen van de eerste drie aanbevelingen.”

Conclusies in het rapport

Harmonisatie in Europees verband (CEPT) zou nagestreefd moeten worden en de Novice licentie – naast een opstap naar een Full licentie – is een volwaardige amateurlicentie. Agentschap Telecom onderschrijft deze conclusies. In het rapport worden ook enkele aanbevelingen gedaan. Agentschap Telecom spant zich in om de volgende aanbevelingen over te nemen:

 • Het vrijgeven van de volledige amateurfrequentiebanden 14,00 – 14,35 MHz (20 meter) en 7,0 – 7,2 MHz (40 meter).
 • Het verhogen van het toegestane zendvermogen van 25 naar 100 watt PEP voor de Novice frequentiebanden <30 MHz.

Amersfoorts aandeel in de herijking

De credits voor al het werk m.b.t. de herijking moet volledig gaan naar de leden van de werkgroep N-herijking. Toch kunnen we het niet laten om een beetje van de ‘eer’ van de aankomende uitbreiding naar onze eigen afdeling toe te halen: het was de VERON Amersfoort die in 2014 een VR-voorstel indiende voor de uitbreiding van de 40 meter band voor novice, met daarin argumenten die ook nu in het rapport zijn gebruikt. De aanname van dit voorstel in de VR 2014 was het startpunt voor gesprekken met het AT over de mogelijkheden m.b.t. aanpassing van de N-registratie. Initiatiefnemer voor het voorstel voor de uitbreiding van 40 meter voor novice-amateurs was Gerard (PA0PIW).

Meer informatie over de herijking vind je hier.

 

Vasthouden microfoon tijdens rijden in auto is toegestaan

Op 1 juli a.s. wijzigt de wet- en regelgeving. Het vasthouden van een mobieltje tijdens het rijden mocht al niet, maar dat geldt straks voor alle bestuurders, ook op de fiets. Het vasthouden van ieder ‘mobiel elektronisch apparaat’ wordt verboden. En dit leidde tot onduidelijkheid. Want mag je nu wél of mag je nu niet een microfoon vasthouden tijdens het rijden.
De vraag is voorgelegd door een collega zendamateur bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daar laat men weten:

Geachte heer ,

In uw reactie op ons antwoord van 5 april heeft u een vraag gesteld over de situatie dat een mobilofoon, geplaatst op het dashboard, wordt gebruikt in combinatie met een microfoon in de hand. U betoogt dat de microfoon niet onder het verbod van het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat valt. U voert hiervoor aan dat de microfoon geen mobiel elektronisch apparaat is, maar een passief onderdeel.

Het verbod op het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat tijdens het rijden wordt per 1 juli 2019 opgenomen in artikel 61a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).
——————————————————————————–
In de toelichting op deze wijziging van artikel 61a RVV 1990, wordt duidelijkheid verschaft over uw vraag. De spreeksleutel van een in het voertuig ingebouwde mobilofoon of 27MC-bakkie valt niet onder de term mobiel elektronisch apparaat.
——————————————————————————–

Er zijn nog twee aspecten van belang. Uiteraard moet iemand die zo’n spreeksleutel gebruikt op het verkeer blijven letten. Er mogen geen gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers ontstaan. Iemand die gevaar of hinder voor anderen veroorzaakt, is strafbaar op grond van de artikelen 5 en/of 6 van de Wegenverkeerswet 1994.
En verder wordt het gewijzigde artikel 61a RVV 1990 over twee jaar geëvalueerd. Daarbij zal ook specifiek gekeken worden naar het gebruik van een spreeksleutel.

Heeft u naar aanleiding van dit antwoord nog vragen en/of opmerkingen dan kunt u dit mailen naar publiek@minienw.nl.

Met vriendelijke groet,

HBJZ Burgerbrieven
Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bron: Hamnieuws

Amateurs uit de regio starten VRZA afdeling

Op de website van Radio Club Bunschoten lazen we over de oprichting van de VRZA afdeling Eemland.

Bij deze feliciteert het bestuur van de VERON Amersfoort  (a03) de VRZA met de oprichting van deze nieuwe afdeling.

Hoe meer activiteiten voor radio-amateurs in onze regio georganiseerd worden, hoe beter!

Een stukje Amerikaanse amateurgeschiedenis is verloren gegaan

In de nacht van maandag op dinsdag (27/28 mei 2019) is Dayton, Ohio getroffen door een aantal tornado’s. Voor zover op dit moment bekend zijn door het noodweer ongeveer 40 mensen gewond geraakt en is één dode te betreuren. Het is te vroeg om de exacte omvang van de schade te bepalen. Eén van de gebouwen die ernstig te leiden heeft gehad van het noodweer is de Hara Arena, tot voor drie jaar geleden de locatie waar de Hamvention werd gehouden. Een groot deel van de gevel en het dak van het hoofdgebouw is verdwenen.

Vorige week, als afsluiting van hun bezoek aan de Hamvention, zijn de Amersfoortse amateurs nog even langs de Hara Arena gereden voor een groepsfoto. Gewoon vanuit nostalgie: een bekend gezegde onder Amerikaanse amateurs is ‘Real Hams went to Hara.’
Aan de verwoestingen te zien, kan het korte bezoek van vorige week zondag wel eens het laatste bezoek geweest kunnen zijn…

Op YouTube is te zien wat nog over is gebleven van de Hara Arena.

Amateur Televisie

Als zendamateur beschikken we over vele honderden Megahertzen waar we amper iets van gebruiken. Met relatief eenvoudige en goedkope middelen kan je al een start maken en plezier beleven met je eerste ATV QSO’s. De 6 cm video zenders en ontvangers voor radiografische drones kunnen hier prima voor worden ingezet.

De dichtsbijzijnde repeaters zijn PI6ATS (Soest)  ingangsfrequentie 5780 MHz en PI6HVS (Hilversum), met een ingangsfrequentie van 5780 en uitgangsfrequentie van 5740 MHz. Onderling zijn natuurlijk ook leuke verbindingen te maken, al dan niet portabel als je thuis geen antennes voor deze band hebt.

 

Voor de recente IARU interim meeting in Wenen heeft Chris (PA3CRX) op verzoek een presentatie gemaakt over de populariteit van ATV in Nederland. De presentatie is voorzien van (Engelstalige) voice-over waardoor hij gewoon te bekijken is en duurt ongeveer 10 minuten.

 

 

 

Deelnemers gezocht: YOTA 2019 Bulgarije

De jeugd- en jongeren commissie van de VERON vraagt de aandacht voor het volgende evenement:

Het Youngsters On The Air (YOTA) project is een initiatief van de IARU-R1, bedoeld om jonge radio amateurs bij elkaar te brengen én om deze jongeren te ondersteunen in hun activiteiten en projecten. Zo is er ieder jaar een zomerkamp, waardoor er een ontmoetingsplaats ontstaat waarbij de jongeren gelijkgestemden kunnen ontmoeten.
Onlangs is bekend geworden dat het 9e YOTA zomerkamp plaats vindt in Bulgarije, vlak bij de hoofdstad Sofia. BFRA (Bulgarian Federation of Radioamateurs) zal het evenement organiseren. Dit is jouw kans om mee te gaan!

Tijdens je verblijf komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals:

 • Het train the trainer programma
 • Excursies
 • Een culturele avond
 • Kit building

Je gaat met een team vanuit Nederland gezamenlijk naar Bulgarije, waar je kennis zult maken met de organisatie en de andere deelnemers. Het zal een intensieve week worden met late avonden en vroege ochtenden en een geweldige sfeer!

Als deelnemer vragen we dat je:

 • Tussen de 15 en 25 jaar oud bent
 • Niet eerder deelgenomen hebt aan een YOTA zomer evenement
 • Geïnteresseerd bent in het leren van organisatorische vaardigheden
 • Na het YOTA evenement deelneemt aan het train the trainer programma
 • Lid bent van de VERON

Wanneer:

11 tot 17 augustus 2019.

Locatie:

In de omgeving van Sofia, Bulgarije.

Kosten

€25,- per deelnemer (exclusief reiskosten)
Deze kosten dekken alleen de accommodatie, eten/drinken en activiteiten.

Train the trainer programma

Train the trainer is een platform waar jonge radioamateurs en jeugd coördinatoren hun ideeën en ervaringen kunnen delen om hoe je meer jongeren bij de hobby kunt betrekken. Een onderdeel van het train the trainer programma is dat iedere jeugd- en jongeren commissie van het deelnemende land een verslag maakt van de activiteiten op het gebied van jeugd activiteiten. Op deze manier kan er geleerd worden van elkaar.

Enthousiast geworden?

stuur dan je contact gegevens met een motivatie naar: bartvdv4@gmail.com
Doe dit snel want je hebt tot 01-07-2019 om je aan te melden.

Bart van der Veer (PD2BRT)
Lid Jeugd- en jongeren commissie

Molendag – Ook PA6MDV actief op 10 en 11 mei

Aankomend weekend zijn we als afdeling actief vanaf molen ’t Hert te Putten  (klik hier voor meer informatie over onze activiteiten daar).

Maar ook vanuit molen De Vriendschap te Veenendaal worden QSO’s gemaakt tijdens Nationale Molendag.

Rinus Bakker (PA0RBA) is samen met Paul (PA2PWM) actief op vrijdagavond en zaterdag overdag. De operators van team De Vriendschap werken onder de call PA6MDV in CW, SSB en FT8 op de 20, 40 en 80 meter band.

Tijdens de Nationale Molendag kan het publiek ervaren hoe de molen werkt, hoe veevoeder wordt gemalen en hoe het leven van een molenaar eruit ziet. Voor iedereen staat wat te drinken klaar (koffie, thee etc.). Indien u deze molen op zaterdag wilt bezoeken, bent u van harte welkom !

Het adres luidt: Molen De Vriendschap, Nieuweweg 109, 3905LJ te  Veenendaal

Start nieuwe cursus zendamateur in augustus bij VERON A08 Utrecht Centrum

Wegens ziekte van onze vaste cursusbegeleider wordt er op dit moment in Amersfoort geen cursus gegeven, maar u kunt wel bij onze buren terecht

Van de A08 website:

Op 14 augustus start weer een nieuwe cursus radiozendamateur voor de N registratie, als deze klaar is kan men direct doorstromen voor de F registratie dan wel dan starten met de F cursus in november.

De cursus zal door onze zeer ervaren cursusleider Johan (O)PA3GER gegeven worden op ons onderkomen aan de Daalseweg 148 in Utrecht-Zuilen (scouting gebouw PeKa18). De cursus van Johan staat bekend om het zeer hoge slagingspercentage en de leuke manier van lesgeven. Velen van ons zijn jou voor gegaan met succes!

De cursus wordt op woensdagavond gegeven en start om 20:00 uur, duurt ongeveer tot 22:00 uur en zal starten op 14-08-2019. Dit valt nog in de schoolvakantie. Helaas gaat men het anders niet redden voor het examen van 6-11-2019 in Nieuwegein. De kosten voor de cursus bedragen €35,- voor N-cursus en €70,- voor de N/F-Cursus. Stroom je in bij F op 6-11-2019 dan betaal je €35,-. Om de cursus te volgen is het N of F cursusboek van de VERON nodig. Deze boeken zijn te verkrijgen via het Centraal Bureau van de VERON. (Bestel direct)

Heeft u interesse, vragen of wilt u direct inschrijven dan kunt u contact opnemen met Johan (PA3GER) op 06-422.175.99 of per e-mail op info@pa3ger.nl onder vermelding van uw gegevens. Vol = vol, dus meld uzelf tijdig aan!

 

Silent Key: Monk Apollo (SV2ASP/A)

Bij DXCC-jagers onder de radioamateurs gaat het bloed harder stromen als het gaat over “Monk Apollo” (SV2ASP/A). Apollo is immers de enige amateur die met toestemming van de ‘Holy Council’ actief is vanaf de heilige berg Mount Athos. Helaas moet ‘is’ vervangen worden door ‘was’: Monk Apollo overleed op 5 mei op 64-jarige leeftijd, na een oneerlijke strijd tegen een hersentumor.

Apollo groeide op in Preveza (Griekenland), geboren in een groot gezin met volop broers en zussen. Na zijn studietijd besloot hij zijn leven te wijden aan het orthodoxe geloof. In 1973 trad hij officieel tot de orde toe als monnik om, na een verblijf in twee andere kloosters, in 1980 te verhuizen naar het klooster waar hij de rest van zijn leven zou wonen en is overleden: het ‘Monastery of Docheiariou’ op Mount Athos. Vanuit dat klooster was het dat hij de amateurgemeenschap de separate DXCC Mount Athos bracht.

Dat Apollo radio-amateur werd, had te maken met een voorval dat in 1986 plaatsvond: in de lente van dat jaar kwam het klooster op het Griekse schiereiland vijf maanden zonder telefoon te zitten, iets wat niet ongebruikelijk was op Mount Athos. In die periode raakte één van de monniken ernstig gewond. Pas na twee dagen wist het klooster contact te leggen met het ziekenhuis op het vaste land. Dat voorval leidde ertoe dat communicatie via amateurradio de aandacht van Apollo kreeg. In 1988 behaalde hij zijn Griekse licentie. Daarna duurde het nog twee jaar voordat ook de Holy Council (het eigen bestuur van Mount Athos) toestemming gaf. Het leven van een monnik staat immers in dienst van het geloof en het najagen van aardse genoegens zoals het radio-amateurisme hoort daar niet bij.

In de beperkte vrije tijd die Monk Apollo had gunde hij amateurs wereldwijd een verbinding met de Heilige Berg Athos. Juist deze beperkte tijd -en een niet optimale antenne situatie- zorgt ervoor dat Mount Athos hoog in de most wanted DXCC-lijst staat. De DXCC staat op plek 20 wereldwijd en in Amerika zelfs op plek 9.

Verdwijnt met het overlijden van Monk Apollo Mount Athos als DXCC?
Dat is niet de verwachting: op Mount Athos leven op dit moment diverse monniken die in het bezit zijn van een geldige Griekse zendmachtiging. Alleen heeft geen van hen de toestemming van de Holy Council om namens ‘Mount Athos’ verbindingen te leggen. En alleen met die toestemming zijn QSO’s vanaf Mount Athos geldig als aparte entiteit.

Apollo heeft binnen de Holy Council altijd gestreden voor het belang van het ‘radio-actief’ houden van Mount Athos. Hopelijk leiden deze inspanningen er toe dat te zijner tijd aan één van de andere monniken toestemming verleend zal worden en radiosignalen vanaf Mount Athos zullen blijven klinken.

Gert (PA2LO)