Buitenlandse aandacht voor de Ronde van Amersfoort

Luisteraars en deelnemers aan de Ronde van Amersfoort werden zondagavond 29 november door Evert (PA3AYQ) geïnformeerd over buitenlandse aandacht voor de Ronde. Evert wist in deze 38ste editie van de ronde namelijk te melden dat hij persoonlijk post had ontvingen van een amateur uit Zuid-Europa, die samen mijn zijn vrienden wekelijks genieten van het laatste radionieuws uit de regio Amersfoort.

De uitgebreide brief die Evert ontving, las hij tijdens de ronde voor. Het fragment is hier hieronder terug te luisteren.

Ook meedoen of meeluisteren met de Ronde van Amersfoort? Dat kan: iedere zondagavond om 20.30 uur is de ronde te beluisteren via PI3AMF of via internet op deze website: https://www.broadcastify.com/listen/stid/697.

Gert (PA2LO)

Twee 75-jarigen maken verbinding.

Dat klinkt gezien de gemiddelde leeftijd van de beoefenaars van onze radiohobby als niets bijzonders. Toch ligt dat in dit geval net iets anders.

Het zal weinig mensen ontgaan zijn, maar dit jaar viert onze vereniging haar 75-ste verjaardag. Ter gelegenheid hiervan werkt onze afdeling dit jaar met de roepletters PI75AMF.

Maar onze vereniging is niet de enige die dit jaar haar diamanten jubileum viert, ook de Verenigde Naties hebben iets te vieren: in 1945 werd de eerste Algemene Vergadering van de organisatie gehouden. Deze Algemene Vergadering (the General Assembly) komt jaarlijks bijeen en is het belangrijkste overlegorgaan van de United Nations.

Zoals bij veel amateurs bekend is, heeft de United Nations een eigen club met radiozendamateurs: de United Nations Amateur Radio Club, beter bekend met haar roepletters 4U1UN. Contacten met dit station zijn gewild door landenjagers omdat 4U1UN, ondanks dat het hoofdkwartier gewoon in New York staat, als aparte DXCC geldt.

Door een grootscheepse verbouwing van het UN-gebouw was het clubstation 4U1UN enige jaren uit de lucht, maar sinds vorig jaar is de call weer regelmatig te horen. En dit jaar dus met de bijzondere roepletters 4U75UN.

Inmiddels staan er een kleine 2.000 QSO’s in het log van het station. Eén van de verbindingen, een QSO op 40 meter in phone, is een QSO met PI75AMF. Want wat is er nu mooier dan dat twee 75-jarigen samen hun jubileum vieren?

Behalve 4U75UN zijn op dit moment ook de station 4U75A, 4U75B en PA75UN actief. Deze bijzondere roepletters zijn uiteraard ook de moeite waard om te werken, maar zijn voor de DXCC-jagers minder interessant: 4U75A geldt als DXCC Oostenrijk, 4U75B als DXCC Italië en PA75UN (ter gelegenheid van het UN Internationaal Gerechtshof in Den Haag) uiteraard als Nederland.

Duitse amateur beland in cel op verdenking van spionage

Een 51-jarige radioamateur, DL2JRM uit het Duitse Lunzenau, is op 9 augustus in Tholos op het Griekse eiland Rhodos (SV5) gearresteerd op verdenking van spionage. De man was twee dagen daarvoor naar het eiland gekomen en had daar een auto gehuurd waarin hij overnachtte en verbindingen maakte. Voor het maken van verbindingen had de amateur een Yaesu FT-891, CG-3000 antenne-tuner en een 10 meter portable mast van dx-wire tot zijn beschikking.

De politie van Tholos arresteerde de man op verdenking van spionage en het overtreden van regels rondom communicatie. Voor de rechtbank betoogde de man dat hij slechts naar Rhodos was gekomen voor een vakantie en actief is als radioamateur. Vanuit deze hoedanigheid maakt hij vanuit zijn auto verbindingen met mede-amateurs. Bij gebrek aan bewijs sprak de rechtbank van Rhodos de man vrij. Daarbij liet de president van de rechtbank zich nog wel ontvallen dat zijn beeld van vakantie er iets anders uitzag dan overnachten in een auto en van daaruit verbindingen maken.

Inmiddels is de Duitser, die in zijn radio carrière al vanaf behoorlijk wat eilanden in de wereld actief is geweest, weer terug in eigen land. Het is niet de eerste keer dat in Griekenland een radio-amateur op verdenking van spionage wordt opgepakt. In 2012 gebeurde het ook Baldur, DJ6SI.

Een waarschuwing dus om u erop te wijzen dat in sommige plekken van Europa het handig is om nog even na te denken of je je zendapparatuur wel wil meenemen…

A year of DX: 2019

Vorige maand startte Lex (PA1LEX) op a03.veron.nl een onderwerp over boeken over hamradio (link: https://a03.veron.nl/boeken-over-hamradio/). Aanmelding voor nieuwe boeken is nog steeds welkom!

Bij de inzending van lezenswaardige boeken vermelde Gert (PA2LO) het boek “A Year of DX” van Bob Lochner (W9KNI) waarin Bob zijn belevenissen, plezier en frustratie van de deelname aan de CQ DX Marathon beschrijft. In 2019 deed Bob ook weer mee aan de CQ DX Marathon. Dit keer koos hij ervoor om deel te nemen in de klasse 40 meter, wat dus betekent dat hij zoveel mogelijk DXCC’s en zones op deze band probeerde te werken. In 2019 haalde Bob hier een score van 289 en daarmee net zoveel als de Braziliaan Sergio (PP5JR). Omdat Segio zijn laatste station net iets eerder wist te werken dan Bob eindigde Bob, net zoals in zijn boek, op de tweede plek. Is Bob daarmee de Joop Zoetemelk van de CQ DX Marathon? Zeker niet: hij wist de afgelopen jaren de fel begeerde titel al eens te winnen op 17 meter en op 30 meter.

De hoofdklassen van deze wedstrijd zijn de “unlimited class” waar alle modes en banden gebruikt mogen worden, gevolgd door de klasses: “CW-only”, “Phone-only” en “Digital Only.  De Winnaar van de unlimited-class 2019 komt uit Rusland: Serge (R6YY). Hij werkte in 2019 maar liefst 282 DXCC’s en 40 zones.

Dat we in Nederland lekker mee doen op internationaal DX-niveau was ook in 2019 wel weer duidelijk: Dick (PA3FQA) wist in 2019 de tweede plaats te bereiken in de klasse CW-only. Hij scoorde maar liefst 298 punten (258 DXCC’s en 40 zones). De winnaar in de CW-klasse, Lada (OK2PAY), wist 311 punten te halen en werd hiermee voor het 5e  jaar op rij de winnaar in deze klasse. Dick is in de wedstrijd al enige jaren “Country-winner” of te wel, het Nederlandse station met het meeste aantal gewerkte DXCC’s en zones in een jaar.

De winst in de Phone klasse ging naar ons eigen afdelingslid Gert (PA2LO). Hij behaalde 269 punten (229 DXCC’s en 40 zones). Precies 1 punt meer dan de nummer 2 Julio (W4HY). Gert won de wedstrijd in deze klasse al eerder in 2014 en 2016. In 2015, 2017 en 2018 werd hij tweede.

De hoogste score op Digital ging naar Bill (K2TQC). Vorig jaar was Bill nog winnaar in de “unlimited class” maar in 2019 besloot hij dus om deel te nemen in de digitale klasse. Zijn score van 307 was ruim voldoende voor de winst.

Deelnemers en condities

Je zou verwachten dat door waar we op dit moment in de zonnevlekcyclus zitten het aantal deelnemers aan de CQ DX Marathon zou afnemen. Dat is gelukkig niet het geval: dit aantal blijft de afgelopen jaren stabiel rond de 15.000 deelnemers. Wel ziet de organisatie een verschuiving in deelnemers per mode. Niet verrassend neemt het aantal deelnemers dat deelneemt in de klasse Digital sterk toe. De klasse CW blijft redelijk stabiel, maar de interesse in de Phone-klasse neemt af. Dit zien we ook terug in de QSO’s die op de banden gemaakt worden.

Meer lezen over de CQ DX Marathon 2019? Het artikel in het juni nummer van CQ DX Magazine vind je hier (link: https://www.dxmarathon.com/Results/2019/2019%20Marathon%20Results.pdf)

PA6HQ – IARU HF World Championship

Van Alex (PA1AW)  ontvingen we op 19 mei onderstaand bericht:

(update 24 mei: Helaas lukt het niet om onder PA75HQ of PI75HQ uit te komen, dus dit jaar weer als PA6HQ)


Dit jaar doen we weer mee als PA6HQ mee aan de IARU HF World Championship contest.

Wat hebben we nodig om PA6HQ tot een succes te maken?

Het antwoord op die vraag is simpel: 12 signalen op de 12 beschikbare band/mode combinaties.
We mogen voor dit evenement dezelfde call (PA6HQ) gelijktijdig vanaf verschillende locaties activeren.
Dit biedt de mogelijkheid om alle combinaties zo sterk mogelijk te bezetten met de betere stations van Nederland.
Ja, natuurlijk besef ik me dat er midden in de zomer minder interessante banden zijn en dat er dus keuzes gemaakt moeten worden….
Het belangrijkste is vooral dat er veel activiteit kan zijn.
Niet onbelangrijk: De contest is dit jaar in het weekend van 11 en 12 juli van 12:00 tot 12:00 utc.

Deelnemers gezocht

Heb je belangstelling om met je club- of thuisstation mee te doen met de contest als onderdeel van PA6HQ ?

… Welke band/mode heeft je voorkeur
… Wat voor station heb je ter beschikking (antennes, radio etc..)
… Eventuele teamleden/operators op je station
… Zijn gast operators welkom ?
… Wat verder van interesse kan zijn

Heb je geen station maar wil je wel mee doen dan is je aanmelding natuurlijk ook welkom, mogelijk kunnen we vraag en aanbod bij elkaar brengen.
Zo vroeg in de voorbereiding kan ik nog niet zeggen of er naast 12 signalen nog zaken als live-logging, centraal netwerk ed. te realiseren is.
Op dit moment is de focus op het inventariseren van de interesse en de mogelijkheden bij jullie.

Teruglezend in de correspondentie van vorig jaar kan ik er niet om heen dat er een diversiteit aan meningen was en dat die niet altijd goed op elkaar aansloten.
Ik hoop op voorhand dat iedereen beseft dat een dergelijk project altijd die diversiteit met zich mee zal brengen, en vertrouw op voldoende flexibiliteit om samen PA6HQ de activiteit te geven die past bij zo’n bijzonder station, ook al ben je het niet helemaal eens met de keuzes die gemaakt worden.
Mag ik jullie vragen uiterlijk 1 juni te reageren zodat ik een plan kan gaan maken en we nog een paar weken hebben om samen dat  plan definitief te nemen.
Het delen van deze mail met andere Nederlandse contesters en DXers wordt op prijs gesteld.

73,

Alex PA1AW

PA6HQ@VERON.NL

Corona – COVID19: Hoewel wij een hobby bedrijven met actieve social distancing wil ik jullie toch nadrukkelijk vragen rekening te houden met de eventuele belemmeringen en bedreigingen die het Coronas Virus met zich mee kan brengen. Volg ten alle tijden de richtlijnen van de overheid en maak je plannen binnen dat kader.

 

Leg digitaal een bloem bij het Monument voor Radiozendamateurs

In verband met de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus is er dit jaar geen officiële herdenking bij het monument voor radiozendamateurs.

Maar dat betekent niet dat wij geen respect kunnen tonen aan die radioamateurs die tijdens de Tweede Wereldoorlog verbindingen onderhielden voor het verzet en dat met hun leven hebben moeten bekopen.

Het is een kleine moeite om op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei een online bloem te leggen bij het monument.

Doe mee! Ga naar deze site en klik op “Leg een bloem”.

Laten we gedenken en vieren dat we dankzij hun offer weer in vrijheid leven!

 

Geen Hamvention, Wel Contest University 2020

Onderdeel van de Daytona Hamvention is de Contest University (CU). Op de CU geven top contesters presentaties over Hamradio in het algemeen en contesten in het bijzonder.

Nu de Hamvention is afgelast, heeft de organisatie besloten de CU *gratis* aan te bieden via het internet. Je kunt dus live vanuit huis meekijken terwijl de sessies worden gehouden. De livestream wordt aangeboden via Zoom.

De CU is op 14 mei 2020 en het programma op ziet als volgt uit:

Let op de tijden zijn in EDT (Eastern Daylight Time), voor onze lokale tijd tel je hier 6 uur bij op. De sessie van W3LPL over de ‘ Low Band Receiving Antennas’ begint dus 15:00 LT !

Zelf vind ik altijd de sessies van Rob Sherwood (NC0B) interessant (22:00 LT), hierin verteld hij over zijn praktijk ervaringen en metingen aan de nieuwste HF transceivers.

Op 7 Mei is de link naar dit evenement beschikbaar op de website van de CU.

Wil je voor die tijd de video’s van de afgelopen edities terugzien dan kan dat hier.

RSGB organiseert Hope QSO Party

Vanaf maandag 6 april organiseert de RSGB 6 weken de Hope QSO Party. Iedere dag 90 minuten contact met mede amateurs in wisselende modes. Iedereen werkt iedereen, op de 80-40-20-15 en 10m contest HF banden.

Na afloop van de contest worden deelnemers uitgenodigd voor onderling QSO op de 80 en 40 meter band. Aanbevolen frequenties hiervoor zijn 3.710 MHz en 7.110 Mhz en hoger indien bezet.

Het tijdschema ziet er als volgt uit:

In de eerste week is er dus op maandag een SSB contest van 8.30 tot 10.00 UTC.

Aanvullende informatie en details over deze activiteit zijn te vinden op: RSGB Hope QSO Party – contestkalender.

 

 

VHF QSO party op 21 maart 2020, doe mee!

VERON organiseert VHF QSO party

Als gevolg van de maatregelen die getroffen zijn om het coronavirus in te dammen gaat helaas de radiovlooienmarkt in Rosmalen niet door. Maar in plaats daarvan organiseert de VHF en hoger commissie samen met de PR commissie op 21 en 22 maart een VHF QSO party. Alle 12045 radiozendamateurs in Nederland zijn van harte welkom om mee te doen aan dit evenement. Roep niet dat er niets te horen is op de VHF maar roep eens op de VHF.

VHF QSO PARTY BEGINT OP ZATERDAG 21 MAART 2020

Doe van zaterdag 09.00 uur tot en met zondag 18.00 uur lokale tijd mee met de VERON VHF QSO party. Omdat de radiovlooienmarkt Rosmalen niet doorgaat en overige evenementen zijn afgelast. Maar ook de afdelingsbijeenkomsten die zijn uitgesteld en mooie gelegenheid om plaats te nemen achter de 2 meter zendontvanger. In welke modulatievorm u ook verbindingen maakt, alles mag en niets moet. Alle modi mogen gebruikt worden. Enige voorwaarde is dat u de verbindingen van huis uit maakt. Helemaal volgens het advies van de RIVM en overheid, “werk vanuit huis”.

DIT IS GEEN CONTEST

De VHF en hoger commissie en de PR commissie zijn van mening dat dit zonder wedstrijdelement moeten worden georganiseerd. Zo krijgt ook de zendamateur die niet mee (wil) doen aan contesten de gelegenheid om aan een leuk evenement deel te nemen. Maar we willen natuurlijk wel heel graag zien wat de activiteiten zijn geweest tijdens de VHF QSO party. Daarom heeft Rob, PE1ITR de contest-robot zo aangepast dat u eenvoudig een ADIF bestand kunt uploaden. Het mag maar moet niet. Het gaat vooral om het maken van verbindingen maar niet om het aantal verbindingen dat u maakt. Dus geen 599, maar reële rapporten en QSO’s die meer inhouden dan alleen het uitwisselen van RST en nummer.

Laat Nederland maar eens zien dat radiozendamateurs in staat zijn om verbindingen met elkaar te maken ook al is gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven.

HOE DOET U MEE

Heel eenvoudig. Door middel van plaats te nemen achter uw 2 meter of 70 cm transceiver of dit nu een high end apparaat, zelfbouw of een portofoon is. Doe een algemene aanroep of beantwoord er een. Maak eens wat meer verbindingen met elkaar in verschillende modi. Dit is de gelegenheid om eens flink te experimenteren. Laat eens zien waar u toe in staat bent of verleg uw grenzen. Hou een log bij (mag maar hoeft niet) met datum, tijd, tegenstation. Meer is niet nodig, het is geen wedstrijd! Exporteer de log als ADIF en upload het naar de robot.

Gegevens

 • Tijd 21 maart 2020 09.00 uur tot en met 22 maart 2020 18.00 uur, lokale tijd
 • Band 2 meter, 144 MHz – 146 MHz
 • Gebruikte mode alle
 • Na de QSO Party heeft u 8 dagen de tijd om het log te uploaden
 • Log uploaden doet u hier
 • Voorwaarde alle verbindingen maakt u vanuit huis

Natuurlijk komt er een leuk verslag in Electron. Maar natuurlijk willen wij graag weten hoe u dit ervaren heeft en stuur uw ervaring op naar redactie@veron.nl. Want Electron is er niet alleen voor de leden maar vooral door de leden.

MEER INFORMATIE

 • Bijna elk logboekprogramma heeft de mogelijkheid om een ADIF te exporteren.
 • In de lijst komen, call, aantal verbindingen, aantal gebruikte modi CW, SSB, FM, FT8, C4FM, DSTAR, RTTY etc..
 • Uploaden:
  • Exporteer log in ADIF formaat.
  • Ga naar de contestrobot (die we ook voor niet contesten kunnen gebruiken) https://vhf-uhf.veron.nl/contesten/contestrobot/.
  • Kies voor de “contest” VHF QSO Party.
  • Kies voor de optie “Klik hier om uw logbestand te uploaden”.
  • Vul je call in en selecteer het ADIF bestand dat je wil uploaden.
 • Alleen modies hier genoemd https://adif.org/310/ADIF_310.htm#Mode_Enumeration worden geteld en niet de submodes.