Radio-amateurs gezocht voor ondersteuning museumactiviteit

Dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding. Museum Het Pakhuis in Ermelo viert de vrijheid en herdenkt de oorlogsslachtoffers met de tentoonstelling ‘Verborgen Brieven’. De correspondentie tussen de twee in Ermelo ondergedoken joodse kinderen Bram en Eva en hun ouders staat hierin centraal.

Het verhaal van Bram en Eva

Het is al ruim twee jaar oorlog in Nederland. Ermelo is bezet gebied. Wat zou jij doen als er op een dag een meisje van 10 en een jongen van 8 voor je deur staan, op zoek naar een plaats om te wonen, slapen en eten? Op zoek naar een manier om in leven te blijven?

Stap met Eva en Bram Beem uit Leeuwarden over de drempel van het huis aan de Willem de Zwijgerlaan 14 in Ermelo. Vanaf dit moment krijg je een andere naam, heten je ouders in Leeuwarden ‘oom en tante’ en ben je niet langer joods, maar ga je op zondag mee naar de kerk. Wat zou jij doen wanneer je niet meer bij je ouders woont, je moet doen alsof je iemand anders bent en je je vader en moeder ontzettend mist?

61 verborgen brieven zijn teruggevonden. De brieven die ‘Lini’ en ‘Jan’ schreven aan hun ‘oom’ en ‘tante’ zijn speels, ontroerend, wereldwijs en intiem. In ‘Verborgen Brieven’ ontdek je kleine en grote, bekende en onbekende oorlogsverhalen uit Ermelo. Reis mee met ‘Lini’ en ‘Jan’ en ontdek door hun ogen het Ermelo van de Tweede Wereldoorlog.

Activiteiten

Rondom de tentoonstelling organiseert het museum diverse activiteiten. Een van de activiteiten is gericht op de jeugd en gericht op het thema ‘Communicatie’. Communicatie verloopt niet alleen via de brieven, zoals die van Bram en Eva, maar ook via de radio. Eddy Krijger (PA0RSM) schreef recent al eens over de radio-activiteit in oorlogstijd in onze regio. Om het thema interactief en aantrekkelijk te maken voor jongeren, wil het museum graag een aantal maal een interactieve workshop organiseren waarbij de bekende low-cost kids FM-radio wordt gebouwd. (zie: https://www.veron.nl/activiteiten/zelfbouw/zelfbouw-voor-beginners/fm-radio-zelfbouwproject/)

Helaas is de technische kennis van de medewerkers en vrijwilligers beperkt. Zij zijn daarom op zoek naar een aantal radio-amateurs die het leuk vinden om de educatieve medewerkers van het museum te helpen bij deze activiteit. Het gaat daarbij vooral om ondersteuning van de kinderen tijdens het bouwen van de radio’s: niet ieder kind heeft immers al eens een soldeerbout in handen gehad.

De bedoeling is om deze workshop een paar keer te organiseren. De data worden in onderling overleg vastgesteld. Wil jij museum Het Pakhuis helpen met deze workshops en daarbij jongeren in contact brengen met de magie van radio? Neem dan even contact op met Gert (PA2LO), email: pa2lo@pa2lo.com.

Kanaal 3700 met flessenzender herleeft in Watersnoodmuseum

Op 8 februari 2020 houdt het Watersnoodmuseum in het Zeeuwse Ouwerkerk haar jaarlijkse open dag, een week na de officiële herdenking op 1 februari. Tijdens deze dag is de toegang tot het museum gratis en wordt bovendien aandacht geschonken aan de rol van de radiozendamateurs tijdens de watersnoodramp in Zeeland van 1 februari 1953.

Je kunt zeggen dat kanaal 3700, het amateur-noodnet dat spontaan na die eerste februari werd opgezet, opnieuw actief zal zijn. De beroemde ‘flessenzender’ die door Peter Hossfeld, medewerker van de lokale radiohandelaar in Zierikzee, in de nacht van 1 op 2 februari in elkaar werd gezet komt opnieuw in de lucht. Niet de originele zender, die in het museum een prominente rol inneemt, maar de door Cor van Doeselaar (PAoAM) nagebouwde versie waarmee QSO’s zullen worden gemaakt met andere replica’s in heel Nederland.

Dat gebeurt vanuit het museum door een amateurstation onder de roepnaam PA67ZRK. ZRK staat voor Zierikzee van waaruit de zender destijds actief was, het cijfer in de suffix duidt op het aantal jaren na de ramp. De operators van deze replica’s hopen dat er een beetje rekening wordt gehouden met deze activiteit die, helaas, samenvalt met de PACC-contest. Bij een bezoekersaantal van meer dan 1500 een unieke gelegenheid om de radioamateur en zijn bezigheden onder de aandacht van een groot publiek to brengen.

De rol die Peter Hossfeld, geen officiële zendamateur, speelde wordt overigens benadrukt in het museum en naastgelegen brasserie, annex kenniscentrum ‘Het Vijfde Caisson’. Een zaal is daar naar Peter Hossfeld vernoemd.

U bent van harte uitgenodigd om de open dag en het in het museum werkende amateurstation PA67ZRK gratis to bezoeken.

Dit station wordt mogelijk gemaakt door de afdeling Walcheren met technische ondersteuning van de Delta Radio Communicatie Ondersteuning, een groep amateurs die zich specifiek richt op de moeilijkheden die noodcommunicatie op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden met zich meebrengt.

Bron: Electron februari 2020.
Zie ook www.veron.nl en onze website.

Registratiedocumenten nodig? Even geduld alstublieft!

Amateurs die een afschrift van hun registratie of een nieuwe registratiepas willen ontvangen moeten geduld hebben. Op haar website laat het Agentschap Telecom weten dat zij door een storing bij de drukker sinds half september geen amateur registratiekaarten en bijbehorende documenten kunnen leveren. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de problemen opgelost zijn. Alle aanvragen zijn uiterlijk na 8 weken klaar. Lukt dat niet, dan informeert de overheidsorganisatie de aanvrager daarover. Er is geen spoed- of voorrangsbehandeling mogelijk.

Bron: https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs

Elecraft stopt met productie K3S, gaat door met K4

K4

Elecraft verwacht dat haar nieuwste HF-radio, de K4 een verkoopsucces zal worden. Het vertrouwen is zo groot dat producent nu al heeft aangekondigd dat zij zal stoppen met de productie van de voorloper van de K4, de K3S. Deze aankondiging doet Elecraft in haar nieuwsbrief van oktober: “Elecraft has a limited number of K3S transceivers in stock…when the last one is sold the K3S will be discontinued.” Eind dit jaar verwacht Elecraft de eerste K4’s uit te kunnen gaan leveren.

 

 

K3S

De K3S werd in 2015 geïntroduceerd als opvolger van de K3. Vanwege de uitstekende ontvangsteigenschappen en het beperkte gewicht werden (en worden) K3’s tijdens veel dxpedities ingezet. Ondanks dat de techniek niet stilstaat, staan zowel de K3 als de K3S nog steeds in de top 5 van de bekende testlijst van Rob Sherwood (NC0B).

Sinds 2008 was de K3 de stabiele basis waarop Elecraft zich heeft ontwikkeld. Voor de K3-lijn ontwikkelde het merk onder andere een panadapter, (P3) en een lichtgewicht 500 watt amplifier (KPA500). Voor remote gebruik ontwikkelde het merk de K3/mini.

Eigenaars van een K3S hoeven zich overigens geen zorgen te maken: Elecraft blijft ondersteuning bieden voor de K3S.

Contesten voor de luisteramateur

De NL-commissie (NLC) van de VERON organiseert door het jaar heen een aantal contesten voor luisteramateurs. Deze zijn toegankelijk voor iedere radioliefhebber. Ze zijn natuurlijk in de eerste plaats bedoeld voor de actieve luisteramateur, maar ook radiozendamateurs mogen er gewoon aan meedoen, bijvoorbeeld als ze door omstandigheden niet de mogelijkheid hebben zendend te werk te gaan. Ook hoef je niet per se lid van de VERON te zijn om er aan mee te mogen doen. Zo blijkt al jaren dat meer dan de helft van de deelnemers uit het buitenland komt. Maar we zien wel graag een grote Nederlandse deelname. Onze luistercontesten hebben verschillende moeilijkheidsgraden, al is geen enkele echt moeilijk.

Als “instap-contest” is er de “Nieuwjaarscontest” op de eerste zondag van het jaar. Naast beginners doen hier jaarlijks ook meer ervaren contesters aan mee. De contest kost je maximaal drie uren en je mag alleen verbindingen in spraak opvoeren. Voor de winnaar is een trofee beschikbaar en elke deelnemer die tenminste tien verbindingen heeft gelogd ontvangt een certificaat van deelname.

Dan is er de serie “Short Listening Period” contesten (SLP). Die worden 8 keer per jaar gehouden en worden zo gepland dat ze samenvallen met grote contesten voor zendamateurs, zodat voldoende drukte op de amateurbanden is gewaarborgd. Het is de bedoeling dat je gedurende een SLP-weekend drie zelf te kiezen uren radioamateurverbindingen in spraak logt. Het kiezen van de meest gunstige uren maakt de contest alweer meer geschikt voor de ervaren contester. Maar ook beginners worden aangemoedigd mee te doen, immers al doende leert men. Ook aan de SLP zijn prijzen verbonden en ieder die in een jaar aan tenminste 3 SLP’s heeft meegedaan ontvangt het SLP-certificaat.

In het tweede volle weekend van december organiseert de NLC een 48 uur durende contest op de 10 meterband, de “28MHz SWL Contest”. Die valt samen met een grote internationale contest op de 10 meterband. In deze contest kennen we twee deelnamecategorieën: spraak (SSB, FM) en morse (CW). Ook hiervoor worden prijzen en certificaten beschikbaar gesteld.

De volledige informatie, zoals reglementen, uitslagen en info over een speciaal logprogramma voor luistercontesten vind je hier.

Bron: VERON.nl.

Het VERON-forum en VR-voorstellen

De VERON heeft een forum dat alleen toegankelijk is voor VERON-leden. Het enige dat je hoeft te doen is aanmelden.

Eigenlijk heeft de VERON twee fora, de ene is toegankelijk voor alle VERON-leden, het andere forum is voor bestuursleden. De bestuursleden van de diverse afdelingen kunnen op die manier met elkaar van gedachten wisselen waaronder eventuele VR-voorstellen verfijnen.

Leden kunnen dat natuurlijk ook doen in een eerder stadium, bij het ontwikkelen van een VR-voorstel. Daarbij kunnen kokervisies worden bijgesteld, de voors en tegens worden bediscussieerd en met elkaar te komen tot een voorstel die daardoor een groter draagvlak heeft.

Er staan al wat ‘concept voorstellen’ bij ‘Overig’. Bekijk die eens en voorzie ze desgewenst van commentaar. Heb je zelf iets op je lever en wil je een voorstel maken, is dat misschien een idee om dat daar te plaatsen.

Trouwens: wie al bekend is met het forum weet dat het merendeel van wat er op staat van technische aard is. Altijd leuk om te lezen of als je iemand kunt helpen te reageren.

Chris (PA3CRX)

Idzerda – 100 jaar radio-omroep

Evenement: tentoonstelling “Idzerda – 100 jaar radio-omroep” / radiobeurs / radioreparatie- en taxatiedag
Datum: tentoonstelling: 14 en 15 september 2019 / radiobeurs: 14 september / radioreparatie- en taxatiedag: 15 september
Tijd: tentoonstelling: 11.00 – 16.00 uur / radiobeurs: 10:00 – 14:00 uur /  radioreparatie- en taxatiedag: 11.00 uur geen eindtijd vermeld
Plaats: Health Center Hoenderdaal, Hoendersteeg 7, 3972 NA Driebergen
Toegang: tentoonstelling en radioreparatie- en taxatiedag gratis / radiobeurs €8,-

Hanso Idzerda

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Hans Henricus Schotanus à Steringa Idzerda (1885-1944) de eerste omroepuitzending in ons land verzorgde. De Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio gedenkt dit feit met een tentoonstelling, met medewerking van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Met zijn eerste radio-omroep programma op 6 november 1919 is ‘Hanso’ Idzerda een pionier op dit mediagebied. Daarnaast was hij ook de eerste radiofabrikant in Nederland. Zijn toestellen – op de tentoonstelling te zien – zijn voorbeelden van prachtig instrumentmakerswerk.

Idzerda was een veelzijdig man. Allereerst een creatief technicus, die zijn belangrijkste uitvindingen in octrooien vastlegde. Daarnaast wist hij als ondernemer zijn vindingen op de markt te brengen. In samenwerking met Philips bracht hij bijvoorbeeld de Philips-Ideezet radiolamp aan de man. Deze samenwerking vormde tevens de start voor Philips als producent van radiolampen.

Verschillende thema’s uit het leven van Hanso Idzerda krijgen op de tentoonstelling de aandacht. Diverse zeldzame Idzerda-producten, voor deze gelegenheid speciaal samengebracht uit collecties van musea en particulieren, zijn op de tentoonstelling te zien, waaronder een originele zender van Idzerda waarmee hij destijds zijn uitzendingen de ether in stuurde.

Gedurende de beide tentoonstellingsdagen zal ‘live’ muziek worden uitgezonden via een replica van een Idzerda- omroepzender. Zo kan elke bezoeker horen hoe radio ongeveer 100 jaar geleden klonk.

Boekpresentatie

Bij de tentoonstelling wordt ook het boek Hanso Idzerda, 100 jaar radio-omroep gepresenteerd. In dit door Gidi Verheijen geschreven boek worden de thema’s van de tentoonstelling uitgebreid behandeld en bovendien zijn veel foto’s opgenomen van door Idzerda vervaardigde radio’s en aanverwante zaken.

Radiobeurs én radioreparatiedag

Gelijktijdig met de gratis toegankelijke tentoonstelling is in het zelfde gebouw op zaterdag een radiobeurs (10.00 tot 14.00 uur, entree €8,-) en op zondag is er een radioreparatiedag (gratis toegankelijk).

Op de radiobeurs kunt u radio’s, grammofoons, bandrecorders en allerlei andere geluidstechnische oudheden en onderdelen aanschaffen en bekijken. Op de radioreparatiedag kunt u terecht voor reparatie van uw oude radio en grammofoon. Alleen de kostprijs van eventueel vervangende onderdelen wordt in rekening gebracht.

Kortom, het wordt een weekeinde vol muziek en historie waar voor jong en oud, man en vrouw, wat te zien, te beleven en te leren valt.

Meer informatie…

…over dit evenement en deze radio pionier vind u op deze site van de “Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio”.

36ste Radio Onderdelen Markt Assen zaterdag 5 oktober 2019

Van Stichting Contest Groep Assen (PI9A) kregen wij het volgende bericht:

We hebben besloten om onze 36ste Radiomarkt te houden op 5 oktober 2019. We hopen met deze datum weer tegemoet te komen aan de wensen van zowel de bezoekers als de standhouders.

Het wordt gehouden voor zendamateurs, luisterstations, geïnteresseerden in de radio- en ATV techniek maar ook voor hobby enthousiasten op computer gebied, elektronica en zelfbouw. Aanvoer van nieuwe en gebruikte spullen zullen in ruime mate aanwezig in allerlei variëteit. We gaan ook weer stands inrichten waar demo’s worden gegeven over de mogelijkheden met radio, elektronica, mini-PC’s, opleidingen en dergelijke. We rekenen weer op een grote opkomst. Tevens zal er weer voldoende ruimte zijn voor onderling QSO onder genot van een hapje en drankje.

De samenwerking met Vitalisvlooienmarkten is gecontinueerd. Hierdoor kunnen we de toegangsprijs houden op € 3,50. Dit geeft tevens toegang voor zowel onze Radiomarkt als ook de grootste Vlooienmarkt van het Noorden. Kinderen t/m 13 jaar gratis. De markt worden weer gehouden in de veilinghallen van Flowerdome in Eelde en wel aan de zijde van de ruime gratis parkeerplaatsen waar ook de gedeelde ingang met Vitalis is. De hal heeft een oppervlakte van 2500 – 3000 m² is uitstekend verlicht/verwarmd en bevindt zich op circa 12 km. ten noorden van Assen en is direct aan de A28 gelegen.

Onze Radiomarkt is voor het publiek geopend van 9.30 tot maximaal 15.00 H. Adres; Burgemeester J.G. Legroweg 80, 9761 TD, EELDE.

Standruimte voor ca. 4 meter a € 30,– en ook een halve kraam is mogelijk voor shack opruiming enz. Voor de standhouders is het mogelijk om al op de vrijdagmiddag op te bouwen.

De organisatie is in handen van de Stichting Radio Contest Groep Assen.

Voor informatie en standhuur: Eene de Weerd (PA3CEG) / telefoon: 0592-613557 / e-mail: eenedeweerd@hetnet.nl of pa3ceg@hetnet.nl.

Winter YOTA 2019 – Let’s go PA

Terwijl de hittegolf achter de rug is en de temperaturen weer een beetje dalen moeten we het nu toch al even over de Winter YOTA 2019 hebben. Dat is een lekker lang weekend in december. Speciaal voor jongeren van 16 tot 25 jaar. Natuurlijk geheel in het teken van amateur radio.

Wil je meer leren over radiozendamateurisme? Heb je net je radio licentie gehaald? Of ben je nog aan het leren? Misschien ben je al een aantal jaar actief? Dan ben je van harte welkom om deel te nemen aan dit unieke evenement. Tjokvol radio activiteiten en vooral met veel plezier!

Meld je aan voor de Winter-YOTA

De Winter-YOTA is een sub-regionaal kamp van het IARU R1 Youngsters On the Air Programma. In Nederland valt dit onder de Jeugd & Jongerencommissie van de VERON. Je bent dus in goede handen.

Op deze pagina is alle informatie over de Winter YOTA 2019 te vinden. Daar lees je niet alleen voor wie, wanneer en waar. Maar ook voorinformatie over het programma, de (geringe) kosten en hoe je aan te melden. Het grootste deel van het evenement wordt immers gesponsord door IARU R1 en het VERON fonds. Maar wees er wel snel bij om je in te schrijven. De plaatsen zijn beperkt.

En voor de thuisblijvers: De decembermaand staat ook dit jaar weer in het teken van December YOTA maand. Dit houdt in dat de gehele maand jongeren roepnamen met het woord YOTA in de suffix zullen activeren. Hier doen de deelnemers aan de Winter-YOTA natuurlijk volop aan mee. En wel met de roepnaam PA6YOTA. Zet het alvast in de agenda!

Doe meer met FT8

WSJT-X

Als je net met FT-8 begint gebruik je hier waarschijnlijk het WSJT-X programma voor van Joe Taylor (K1JT). Wil je ook DX-en in deze weak signal mode kijk dan eens naar het JTDX programma van Igor Chernikov, (UA3DJY) and Arvo Järve (ES1JA). Ook met JTDX is het belangrijk dat de klok op je PC precies gelijk loopt. Dit kan bijvoorbeeld met het Dimension 4 programma.

JTDX

Het leuke van JTDX is dat  je kunt opgeven welke prefixes en/of stations je wilt werken. Ook is er een apart AutoSequence menu waarbij je in kan stellen of je bv. eerder gewerkte stations wel of niet wilt werken. Als je CQ geeft en er komen meerdere stations voor je terug, dan kan je aangeven dat je bijv. het verste of zwakste station wilt beantwoorden. Zoek maar eens op Youtube voor filmpjes waarin deze opties worden getoond.

Gridtracker

Een mooie aanvulling op WSJT-X en JTDX is het Gridtracker programma van Stephen E Loomis (N0TTL). Dit programma geeft op een landkaart in realtime welke stations actief zijn op de band waarop je werkt, welke stations je al gewerkt hebt, en of je QSO al bevestigd is via bv. LotW. De mogelijkheden van Gridtracker worden op Youtube uitgelegd door Andy en Stephen Loomis zelf.

PSK Reporter

Wil je snel weten welke band open is naar een bepaalde lokatie, of ben je benieuwd of een digimode DX-station actief is en op welke frequentie, kijk dan op de website van PSK reporter. Ook handig: als je je eigen call op geeft in het menu laat de site zien door welke stations jouw signalen zijn gehoord.

Fox/Hound

Steeds meer DXpedities werken ook in FT8,  in Fox/Hound mode. Vanwege het grote aantal QSO’s worden hier NIET de standaard FT-8 frequenties voor gebruikt. Welke frequenties wel worden gebruikt is aan het DX station zelf, vaak wordt dit van te voren vermeld, maar dit is ook snel terug te zoeken via PSK reporter.

Wil je weten welke DXpedities deze maand actief zijn, klik dan op deze pagina van DXworld.net.

FT8 Fox/Hound mode wordt (nog?) niet ondersteunt in JTDX, deze QSO’s kan je alleen met WSJT-X maken.

FT8 Operating guide

In de FT8 Operating guide van Gary Hinson (ZL2iFB) nog veel meer informatie over FT8, van harte aanbevolen !