Nieuwsflits – januari 2017

Beste amateur, Namens het bestuur van de VERON Amersfoort (a03) wens ik u een voorspoedig en gezond radiojaar 2017. In dit bericht vindt u als bijlage de Nieuwsflits nummer 171 met daarin o.a. de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 13 januari. Tijdens deze avond bieden we u uitgebreid de gelegenheid om elkaar de beste wensen […]

Van de voorzitter

Allereerst wens ik alle leden en hun partners een gezond maar ook luisterrijk 2017 toe namens mezelf, maar ook de andere bestuursleden van de afdeling.  Speciale groet gaat uit naar onze leden Hilde (PA3EKW) en Koos (PA3BJV), welke door het hoofdbestuur tijdens de verenigingsraad vorig jaar zijn benoemd tot Lid van Verdienste van de VERON. […]

Prettige feestdagen!

Afdelingscompetitie 2016 voorbij

Ook in 2016 deden weer verschillende leden mee aan de VERON Afdelingscompetitie. Tijdens deze competitie geven de deelnemers aan hoeveel contacten zij tijdens contesten hebben gemaakt. In de voorlopige uitslag behaalde Amersfoort 761 punten en werden er door de deelnemers 26.191 verbindingen in contesten gemaakt.  Goed voor een 7de plaats in het eindklassement. De beste […]

Nieuwe website afdeling Amersfoort online

In 2015 is de huisstijl van de VERON vernieuwd. Bij deze vernieuwing is aan de afdelingen gevraagd om de nieuwe huisstijl door te voeren op de eigen website. Met het live brengen van de vernieuwde website, voldoen we aan deze vraag. De afgelopen periode hebben Frank (PA3DTX) en Gert (PA2LO) hard gewerkt om de nieuwe […]