OM Naldo Wijvekate (PA3DRN) Silent Key

Op 9 december 2023 is op 81-jarige leeftijd overleden OM Naldo Wijvekate (PA3DRN). Naldo leerde ik kennen begin 1982, hij kwam bij mij op de morse cursus, toen nog in het Burgemeester van Randwijkhuis in Amersfoort. In 1984 was Naldo, samen met zijn echtgenote, bereidt om mij te helpen met het organiseren en uitvoeren van […]

Verslag kerstbijeenkomst december 2023

Traditioneel houdt de afdeling Amersfoort in december de kerstbijeenkomst. Voorgaande jaren was dit voornamelijk een avond met bingo en lootjes. Deze bijeenkomsten werden echter nog slechts door een kleine groep leden bezocht, vandaar de oproep van het bestuur eerder dit jaar aan de leden om met voorstellen te komen voor een leuk alternatief. Het voorstel […]

Nieuwsflits – december 2023

Beste amateur, Nieuwsflits: In dit bericht vindt u als bijlage de Nieuwsflits nummer 240 met daarin een verslag van de jaarlijkse verkoping en overig verenigingsnieuws. Bijeenkomst: Vrijdag 22 december (let op: vierde vrijdag van de maand) is er de jaarlijkse familieavond in kerstsfeer. Dit jaar beginnen we wat eerder om 19.00 uur en maken er […]

QRZ de PB23AMF

Op de jaarvergadering van de VERON Amersfoort memoreerde Eddy (PAøRSM) dat de Nederlandsche Vereeniging Voor Radiotelegrafie (NVVR) in 1923 een “afdeeling Amersfoort en Omstreken” stichtte. Dus dat dit jaar er vanuit Amersfoort en omgeving al 100 jaar in afdelingsverband radioamateur activiteiten worden georganiseerd. Hij stelde voor in dit kader een speciale call aan te vragen. […]