Verslag zelfbouwtentoonstelling

Vrijdag 14 oktober jl. stond de afdeling in het thema van zelfbouw. De leden was gevraagd om hun zelfgebouwde radioprojecten mee te nemen en tentoon te stellen. Veel amateurs hadden hier gehoor aan gegeven en al gauw stonden er meerdere tafels vol met knutsels.

Maarten (PA3EYC) opende om 20:00 de afdelingsavond met enkele mededelingen. Ook werden de gewonnen bekers uitgereikt aan Klaas (PC2K) en Roel (PB0ACU) voor hun behaalde resultaten tijdens de PACC (Digi).

Vervolgens nam Rick (PA5NN) het stokje over en informeerde de volle zaal met deelnemers en belangstellenden over de eerste VERON A03 zelfbouwtentoonstelling sinds langere tijd. De aanwezigen werden daarbij nogmaals geattendeerd op de mogelijkheid om zelf een VLF-converter en bijbehorende raamantenne te bouwen waarmee op 24 december het Zweedse VLF-station SAQ op 17,2 kHz in CW beluisterd kan worden. Koos (PA3BJV) en Evert (PA3AYQ) vulden het verhaal aan met hun kennis over deze monumentale machinezender. Tenslotte volgde de mededeling dat er zaterdag 22 oktober as weer een Antenne Battle zal plaatsvinden tussen Tijmen (PA3GRM) en Rick.

Na deze ‘formele’ mededelingen kon men van start met het bewonderen van andermans zelfbouw. Er was echt van alles te zien, van het grovere mechanische werk tot micro-elektronica, alles zelfgebouwd en vaak ook zelf ontworpen. Mooi ook om te zien hoe eenvoudig doch zeer praktisch oplossingen kunnen zijn.

De ATSAMF HF CW-transceiver was op meerdere tafels te bewonderen, tot zichtbaar genoegen van Rick die dit mooie zelfbouwproject de afgelopen jaren heeft gecoördineerd.  Vooral Koos heeft zijn radiozendontvanger flink uitgebreid met accupack en zonnepaneel.

Het was een mooie lange afdelingsavond en erg geslaagd.

Zelfbouw leeft binnen de afdeling, dit was ook al uit de enquête naar voren gekomen en zal dan ook in 2023 voldoende aandacht krijgen.