Terugblikken met Rob Kelder (PA0KEL)

(afdelingsvoorzitter 1980 – 1985) Door Eddy Krijger (PA0RSM) Terugkijkend op 75 jaar VERON afdeling Amersfoort, komen we als we het rijtje amateurs langs gaan uiteraard ook Rob Kelder (PA0KEL) tegen. Rob is, in de ruim dertig jaar dat ik hier woon, voor mij op een of andere manier verbonden aan het ontwerpen van printjes, schema’s, […]

Twee artikeltjes uit ‘t Geruis oktober 1995 – 50 jaar VERON

In de afgelopen maanden hebben we teruggekeken naar het ontstaan van de VERON afdeling Amersfoort, maar 21 oktober is het exact 75 jaar geleden dat, toen met een hamerslag te Hilversum, onze VERON is opgericht! Onze afdeling behoorde met haar delegatie tot “The Founding Fathers”. Ook hebben we aan de hand van verhalen van amateurs […]

Het ballon-experiment van PAoSEC/A – 1976

A. J. Klein (PAoAAK), Scherpenzeel Op 16 en 17 november, verleden jaar, tijdens het padvindersweekeinde liepen in de afdeling Amersfoort drie rode draden parallel, te weten: het landelijk station PA6RSN, het radiostation van De Soekwa-groep (PAoSEC) en tenslotte: een ballon-experiment. Over dat laatste punt geven we nu een beschouwing. Misschien dat er – met de […]

Radiozendamateurisme – 8 augustus 1981

door J. Cordia “Het is een fascinerende hobby. Als je er eenmaal mee begonnen bent, blijf je er tot je laatste snik mee doorgaan”, aldus Jan Over, gelicenceerd zendamateur te Amersfoort over zijn favoriete bezigheid, het radiozendamateurisme. Jan Over is een van de ruim 10.000 officiële zendamateurs die Nederland telt. Zendamateurs zoals Jan Over hebben […]

Het radio amateurisme als hobby in 1980

In deze tijd, waarin alles voor iedereen van bovenaf geregeld lijkt te zijn of te worden via wetten, verordeningen en bepalingen is de ruimte om op een creatieve manier bezig te zijn in de werksituatie vaak nog ver te zoeken. Iets anders wordt het, wanneer men zich op een hobby stort, waarin niets moet en […]