VERON afdeling Amersfoort tussen 1970–1977

== de “laatste lootjes”; geschiedschrijving tot ons eigen convoblad ’t Geruis ==

Door Eddy Krijger (PA0RSM)

Inleiding

Nu “het stof” is neergedaald van ons verenigingsjubeljaar, heb ik toch maar even verder gezocht naar onze recentere geschiedenis. Zoals eerder beschreven was de geschiedschrijving over de periode van vóór 1970 toch wel “een dingetje”.
Maar kort daarna werd ik geattendeerd op het ontbreken van nog een heel klein stukje geschiedschrijving. Dat was namelijk totdat men in Amersfoort een gedrukt convocatieblaadje uitgaf. Het is ooit begonnen in 1974 als bijlage in het “Gagelnieuws”. Dat was een gezamenlijke uitgave met de VERON-afdeling Centrum (Utrecht e.o.). Maar vanaf januari 1977 startte wij met eigen blad “ ’t Geruis” met een oplage van circa 200 stuks.

Het tijdsbeeld van de jaren ‘70

Hiervoor grijp ik ook graag terug op het boek “50 jaar VERON, 100 jaar RADIO” van Dick Rollema (PAøSE), de oude jaargangen van de Electron en aangevuld met mijn eigen ervaringen.

Maar voor deze ontbrekende jaren ‘70 heb ik ook gebruik kunnen maken van onze “oral history”, zoals Wout Koolstra (PAøPHK), Henk de Ronde (PAøJMD) en Jan Tuithof (NL4405 / PDøRDQ).

In de jaren ’70 verdubbelde landelijke aantal leden van de VERON, maar dat werd voor onze afdeling Amersfoort zelfs een verviervoudiging! Wij groeide tussen 1970 – 1977 namelijk van ~50 naar ~200 leden.

Deze groei is deels te verklaren vanuit de jonge bevolkingsaanwas de zogenaamde “Babyboom generatie”. Maar ook in die tijd van de “koude oorlog” gold bij ons nog steeds de militaire dienstplicht. Dit betekende voor de regio Amersfoort (net als in de voorgaande jaren); een komen en gaan van militairen die in de vele kazernes in onze regio verbleven.

De jaren ’70 luidde het einde in van de Noordzee piratenzenders. Zo stopte onder anderen Radio Veronica en Radio Noordzee Internationaal in 1974. Kortom veel radio sentiment.

Op het gebied van de amateurzendmachtigingen veranderde er ook het een en ander. Waren voorheen vrijwel alle Nederlandse persoonlijke prefixen “PAø”. Dat veranderde met de komst van de nieuw ingevoerde D-machtiging. Eind van 1975 werden de eerste D-examens . De geslaagden kregen de prefix PDø gevolgd door een op alfabet uitgegeven drie letter suffix.

Er werd een vergelijkbare systematiek ingevoerd voor de A-machtiging; “PA3”, de B-machtiging; “PB” en de C-machtiging “PE”.

De D-machtiging was bedoeld als een “tijdelijk opstapje” naar het technische C-examen. Maar vermoedelijk was het ook tegemoetkoming voor de 11 meter amateurs. Dit omdat in 1974 ook bezit van zendapparatuur bij wet werd verboden.

Overigens na een stevige politieke lobby, waarbij ook enkele van onze huidige leden (w.o. Bert Pirot (PDøGP) zeer actief betrokken waren, is er uiteindelijk in 1980 een MARC regeling gekomen voor de 27 MHz band.

Kenmerkte de jaren ’60 zich als een overgangsperiode van zelfbouw zenders en omgebouwde legerdump apparatuur. In de jaren ’70 ging het economische ook steeds beter en zo kwamen er ook steeds meer modulen voor de amateurmarkt (firma’s zoals Microwave, DL6HA, Lausen / Semco). Vanwege de grotere afzetmarkt werden de prijzen ook betaalbaar. Dit gold in zekere mate ook voor de fabrieks zendontvangers. Wie herkent de merken van weleer niet: Yaesu Mussen, Trio, Swan, Kenwood, Drake, Icom, Sommerkamp om er zo maar een paar te noemen.

Nieuwe leden (ballotage)

Door een aantal actieve leden was de afdeling Amersfoort in de eind jaren ’60 zichtbaar op vele fronten. En dat zette zich voort. Dit zal ongetwijfeld meegeholpen hebben dat men de weg naar de VERON en onze afdeling wist te vinden.

Er van uitgaand dat men eerst geïnteresseerd is in radio en daarna opgaat voor het zendexamen, geef ik eerst een detailoverzicht in onze leden aanwas. We gaan dus even terug in de tijd en zien een reeks van bekende namen voorbijkomen! Wat te denken van OM J. Ravenhorst in 1971, gevolgd door OM de Ronde en van Oostveen in 1972. OM Tuithof en z’n radiovriend OM Seckel traden in 1973 toe. In 1974 kwamen er veel nieuwe leden erbij, maar geen namen die ik later tegen gekomen ben in het convocatieblad ‘t Geruis. De lichting 1975 leverde ons wel een aantal actieve leden op; OM v.d. Berg, Spierenburg, Over en de Feber. Gevolgd door de jaargang 1976 met OM van den Broek (PAøJJB), Piek (PAøETE) en van der Velde. Peter (NL5557) de broer van Dolf (PDøAAP) opende jaargang 1977 samen met de OM de Vries (PDøDDR) en Sportel (PDøDFN).

Voor de liefhebbers is het volledige overzicht is toegevoegd als bijlage.

Samenstellingen van ons afdelingsbestuur

De actiefste leden zitten of hebben ooit in het bestuur gezeten. Dat is bijna een “tegeltjes wijsheid”.

Dat gold ook in de jaren ’70. Niet in het bestuur, maar wel een zeer bijzondere bindende taak had ook toen al onze Regio QSL manager. Dat was in 1977 OM Kannemans (PEøJKA), wonende aan de Juliettestraat 17 te Amersfoort, zo lees ik in de Electron op blz. 376.

Uit ons eigen A03 archief “bestuursleden vanaf 1945 tot heden” (https://a03.veron.nl/historisch-overzicht/), haalde ik de gegevens voor dit overzicht:

Wout Koolstra (PAøPHK) voorzitter 1970 – 1975
Herman Scheper (PAøBAB) voorzitter 1976 – 1979
Gijs van de Groot (PAøGYS) penningmeester 1969 – 1977
Fred Vorstermans (NL368) bestuurslid 1970 – 1977
H.J. Peters (PAøFAS) secretaris #1965 – 1967
Mevr. A. Peters XYL PAøFAS secretaris #1968 – 1971
A. Meijer secretaris 1972 – 1974
Hans Moorhof (PAøHML) secretaris 1974 – 1979
Pim Seckel (PAøSEC) bestuurslid 1975 – 1978
Jan Over (PEøJHO) bestuurslid 1976 – 1981
Jan Tuithof (NL4405) bestuurslid 1976 – 1981

Landelijke activiteiten

Het had er alle schijn van de ons afdelingsbestuurskoppel OM Claessen en Meijer het goed met elkaar konden vinden; zij lieten zich samen voor een HB-functie kandideren.

Zo werd OM A.H.J. Claessen (PAøCLA) tussen 1970–1972 de algemeen landelijk VERON-voorzitter. En tussen 1971-1972 werd OM A.H. Meijer – de algemeen landelijk secretaris. Dat had kennelijk een wervende werking, want in 1971 stapte ook een van onze “hobby” handelaren OM Matthijssen (PAøYS) ook naar voren; toen voor de Electron een advertentie manager werd gezocht.


ATTENTIE

met ingang van 1 februari 1971 neemt O.M.

R.A. Matthijssen PAøYS

Arnhemseweg 240

Amersfoort, 03490-31339

de behandeling van de commerciële advertenties van OM A.J. Dijkshoorn – PAøTO over.

Onze leden activiteiten.

Lid worden is een, maar actief lid zijn is iets anders. Velen nieuwe leden begonnen met een luisteramateurstation en vroegen een NL-nummer aan.

(Nieuwe) NL-nummers

NL-387 F. Brouwer Zeist – Post Huis ter Heide
NL-486 D. H. Garritsen Amersfoort.
NL-711 A. R. de Jong Baarn
NL-750 B. Peters Hamersveld
NL-756 B. Reinhart Ermelo.
NL-789 J. W. van Essen Amersfoort.
NL-1142 P.H. Hoekstra Harderwijk
NL-1154 P. Taalman Baarn
NL-1540 A. v. Walen Hoevelaken
NL-4175 G.F.M. van Maarseveen Den Dolder
NL-4191 J.M. Moorhoff Leusden
NL-4248 Tj. Bralts Nijkerk
NL-4280 J.J.A.F. Kannemans Amersfoort.
NL-4323 G.J.D. Hamburg Amersfoort.
NL-4405 E.J.F. Tuithof Amersfoort.
NL-4630 W.J.L. Poland Nijkerk
NL-4661 J. Zoetebier Harderwijk
NL-4697 E. Koetsier Barneveld
NL-4772 W.J.M. Marcelis Harderwijk
NL-4773 W.M. Schouten Hoevelaken
NL-4779 F.L.H. Janssen Harderwijk
NL-4814 R. v. Bennekom Maarn
NL-4820 L. de Boer Harderwijk
NL-4955 L. Goldhoorn Amersfoort
NL-4967 A. van Oosten Soesterberg
NL-4970 G. Sleurink Stoutenburg
NL-4983 C.W. v.d. Berg Amersfoort
NL-4999 J. Troost Soesterberg
NL-5006 A. Berkhof Amersfoort
NL-5009 H. Buddingh Amersfoort
NL-5033 H.J.M. Joosten Soest
NL-5034 D.H. van Keulen Amersfoort
NL-5055 J. G. Raaijen Leusden
NL-5099 J. H. Over Amersfoort
NL-5174 A. H. v. d. Teems Harderwijk
NL-5164 W. G. v. d. Stap Amersfoort
NL-5199 R.A. Overdijkink Voorthuizen
NL-5254 J. Kuyer Baarn
NL-5285 J. Kamer Amersfoort
NL-5422 D. IJntema Soest
NL-5458 W.F. de Leede Soest
NL-5503 P. Schouten Baarn
NL-5557 P.J. Butselaar Amersfoort
NL-5593 D. van der Velden Bunschoten
NL-5642 Scouting Nederland Amersfoort
NL-5656 G.J. Horenberg Harderwijk
NL-5717 W.F. Waltman Bunschoten
NL-5738 G.J. Everhardus Barneveld
NL-5794 J.L. van Dalum Amersfoort
NL-5831 T.G. Tilstra Ermelo
NL-5899 N.H. Wehrmann Amersfoort

(nieuwe) Zendmachtigingen

1970 A-machtiging verleend:
PAøPVD R. v. d. Poel Harderwijk
PAøSNW H. j. Pearce Baarn
Verklaring van bevoegdheid C verleend:
S. Achterop Amersfoort
C-machtiging verleend:
PAøFED S. Achterop Amersfoort
PAøGRD G. j. van Dijen Amersfoort
PAøHT C. de Wit Bunschoten.
Vervallen calls:
PAøHT C. de Wit, Bunschoten Bunschoten.
1971 Verklaring van bevoegdheid A verleend:
J.W. van Essen Amersfoort
1972 A-machtiging verleend na aanvullend examen seinen en opnemen:
PAøADT A.F.G.M. van Tilborg Harderwijk
PAøANA P. Reinen, Soesterberg
C-machtiging verleend:
PAøAON A.N.K. Quist Nijkerk
PAøAWW A. van Walen Hoevelaken
1973 A-machtiging verleend na aanvullend examen seinen en opnemen:
PAøFNB D. de Man Nijkerk
C-machtiging verleend:
PAøJCK J.Ch. Koekkoek Amersfoort
PAøSEC W.H.L. Seckel Amersfoort
verklaring van bevoegdheid C verleend:
E. Bos Voorthuizen
1974 A-machtiging verleend na aanvullend examen opnemen en seinen:
PAoJCK J.C. Koekkoek Amersfoort
C-machtiging verleend:
PAoJMD H. de Ronde Amersfoort
PAoHDB H.J. de Boer Voorthuizen
PAoERV E. v.d. Roest Voorthuizen
Verklaring van bevoegdheid C-verleend:
G. Foppen Baarn
J.M. Moorhoff Leusden
1975 A-machtiging verleend:
PAøVDB N. v.d. Brink Amersfoort
PAøSEC W.H.L. Seckel Amersfoort
Verklaring van bevoegdheid A/B verleend:
B.A.P. Lagerweij Soest
C-machtiging verleend:
PAøETE P.J. Piek Amersfoort
PAoLNB L. Nijholt Baarn.
PAoBDO B. Otse Barneveld.
PAoBRI M. V.d. Brink Barneveld
PAoTMA E.Koetsier Barneveld
PAoRRO A.H. Kriegsman Den Dolder
PAoOXA G.H. van Royen Hoevelaken
PAoZXY G.A. v. Hamersveld Hoogland
PAoGNA G. Nap Soestdijk
PAoJPV J. Brons Voorthuizen.
PAoLNB L. Nijholt Baarn
PAoBDO B. Otse Barneveld
PAoBRI M. V.d. Brink Barneveld
PAoTMA E.Koetsier Barneveld
PAoRRO A.H. Kriegsman Den Dolder
PAoOXA G.H. van Royen Hoevelaken
PAoZXY G.A. v. Hamersveld Hoogland
PAoGNA G. Nap Soestdijk
PAoJPV J. Brons Voorthuizen
D-machtigingen – 1e examen nov 1975
Bij deze presenteren wij u de eerste lijst met geslaagden voor de D-machtiging.
De examens werden in november 1975 afgenomen. Alle geslaagden onze hartelijke gelukwensen! Alle roepnamen beginnen met PDø.
PDøABG R. Boomsma Amersfoort
PDøABM F.P.M. Bouwman Baarn
PDøADO F.W. de Feber Amersfoort
PDøAFL R. Hultink Soesterberg
PDøAFR A.A. Jonkers Harderwijk
PDøAGC D.H. v. Keulen Amersfoort
PDøAIT H.J. Pruimboom Putten (Gld.)
PDoAIZ A. van Ravenshorst Amersfoort
PDoAMJ J. v.d. Wall Putten
PDoAML J. v. Weert Amersfoort
PDoARD L.J. v. Dijk Soest
PA0ATQ H. P. Lutgerink Amersfoort
PDoAUE J.G.A. Pols Amersfoort
PDoAUQ J.P.A.J. Spierenburg Amersfoort.
PDoAVD A.H.L. Verkade Amersfoort
1976 De tweede lichting D-amateurs:
PDoBCA C.A. Hogervorst Soesterberg
PDøBCV D. Koning Amersfoort
PDøBGA H.A. Joman Amersfoort
PDoBHU A. Vermeer Putten
PDøAWK J. Kamerbeek Amersfoort
PDoDCH A. van Dijk Amersfoort
A/B machtiging verleend
PA2RNI F.W. de Feber Amersfoort
C machtiging verleend:
PEøDKR J. Dijker Leusden
PEøJKA J.J.A.F. Kannemans Amersfoort
PEøRSD F. Roosendaal Amersfoort
PEøVVA W.G.A.M. v. Appelen Amersfoort
PEoGJG G.J. Geleick Bunschoten
PEoFLJ F.L.H. Janssen Harderwijk
PEoATX P. V.d. Berg Harderwijk
PEoALX A.H.M. Daemen Harderwijk
PEoDKR J. Dijker Leusden
PEoBVS B. Veldhuis Soest.
PEøJHO J.H. Over Amersfoort
PEøJOB R. Faass Amersfoort
Verklaring van bevoegdheid A/B verleend:
H. Uijl Amersfoort
Verklaring van bevoegdheid C verleend:
G.A.H. Schaftenaar Amersfoort
1977 D-machtiging verleend:
PDøBIM W.H. de Koekkoek Doorn
PDøCBA J. Batstra Amersfoort
PDøCDQ J.S. van Oostveen Amersfoort
PDøDBD J. van Nieuwkerk Amersfoort
PDøDCN Mevr. J. Pastijn v.d. Mark Soest.
PDøDDR J.G. de Vries Amersfoort
PDøDEH K.J. Zaagman Amersfoort
PDøDEO J. Westendorp Harderwijk
PDøDET A.G.J. Corbee Amersfoort
PDøDFN A.G. Sportel Amersfoort
PDøDHO M. Honing Eemnes
PDøDJH H. Buddingh Jr. Amersfoort
PDøDJI A Berkhout Bunsch. Spakenb.
PDøDJU R.A Overdijkink Voorthuizen
PDøDLO Mevr. C. Koning Bokkers Amersfoort
PDøDLU L.J. Hol Amersfoort
PDøDMN F.C. Broné Amersfoort.
PDøDMV A. de Weyer-v.d. Maten Amersfoort
PDoCHE W.N. van Royen Hoevelaken
Verklaring van bevoegdheid C verleend:
G.A.H. Schaftenaar Amersfoort
B-machtiging verleend:
PAøKEL R Kelder Leusden
C-machtiging verleend:
PE1AAP A. Butselaar Amersfoort
PE1ABS W. Doornkamp Doorn
PE1AEH J.A van den Ham Amersfoort
PE1ATI J. Kamer Amersfoort
PE1AQZ J. Kamerbeek Amersfoort
PE1AUY H.P. Lutgerink Amersfoort
PE1AVE G.A.H. Schaftenaar Amersfoort
PE1AOQ D.H. van Keulen Amersfoort
PE1AXT D. Ederveen – Janssen Doorn
PE1BAM L.J. van Dijk Soest
PE1ATP JA van Dijken Harderwijk
PE1ARN C.F.J. Sarton Hooglanderveen
PE1AQK H.R. Haase Hoevelaken.
PE1AXX A.C. Blokland Leerdam
PE1ADG R.W.P. V.d. Hulst Leusden.
PE1ABL F.B.J. Goddijn Woudenberg
PE1APG T. Kleinveld Woudenberg
A-machtiging verleend (aanvullend CW):
PAøETE P.J. Piek Amersfoort.
PAøSLW S.L.W. van As Barneveld.

“Amersfoortse” leden activiteiten in de ELECTRON

Bij het doorbladeren van de jaren ’70 Electrons sprong OM Matthijssen (PAøYS), met maar liefst elf technische artikelen, er met kop en schouders er bovenuit.

1971 • RTTY-converter deel 1 en 2 (Blz. 270 en 309)
• Kristalgestuurde RTTY AFSK oscillator (Blz. 58)
1972 • Frequentiemeter voor RTTY (Blz. 58)
• De nieuwe Heathkit SW-717 (Blz. 139)
• Eindtrap voor 2 meter met 4X150A (Blz. 202)
• RTTY notities (Blz. 530)
1973 • Toroidspoelen deel 1,2,3 (blz. 69, 113, 167)
• Eenvoudige AFSK oscillator (blz. 219)

In de Electron van 1977 (blz. 238) stond ook een uitgebreid verslag te lezen over het ballonexperiment van PAøSEC/A van de hand van OM Klein (PAøAAK).

Al deze uitingen in de Electron droegen in den lande ongetwijfeld bij tot het beeld van een zeer actieve afdeling Amersfoort.

Handelsactiviteit

In de periode 1970 – 1977 was er soms ook een vraag naar gebruikte apparatuur. Enkele namen in de rubriek “er aan” zijn OM Matthijssen (PAøYS), OM Petrie (PAøPU), OM van Hamersveld (PAøGPH) en OM Smink (PAøVP)

Wat opvalt is dat regelmatig door onze leden gebruikte spullen worden verkocht in de rubriek “er af”. Het aangebodene varieerde van overtollig legerdump materiaal tot complete shack opruimingen. Veel voorkomende namen zijn OM Matthijssen (PAøYS), OM Vorstermans, OM van Werkhoven, OM v.d. Pol, OM de Jonge, OM de Graaf, OM Petrie, OM v.d. Ham en OM de Leeuw.

Enkelen van deze pseudohandelaren hebben zelfs een bedrijfje opgestart. Te weten van:

  • RDS = Radio Disco Star Electronics (= Vorstermans)
  • TIRA = Telecommunicatie Industrie en Radio Amersfoort (TIRA)

(zie ook hun advertentie op het eind van het artikel).

Kerstpuzzelprijzen / promotie

Tot de gulle gevers behoorde uiteraard de afdeling Amersfoort, al dan niet ook gesponsord door haar in het bestuur zittende handelaren.

1971 500 mA meter (Matthijssen)
Twee PL509 buizen (Matthijssen)
Set transistoren 2N3866 en 2N3553 (Matthijssen)
1972 100 mA meter (Matthijssen)
1973 TEKO kast (Vorstermans)
1974 Geldprijs 10 gulden (afd. Amersfoort)
1975 Instrumentenkast (RDS Electronics – Vorstermans) verzending door afd. Amersfoort
1976 Instrumentenkast (RDS Electronics – Vorstermans) verzending door afd. Amersfoort
1977 Geldprijs 30 gulden (afd. Amersfoort) te besteden bij VERON Verkoopbureau.

Silent Key

In de begin jaren ’70 zijn twee bekende amateurs ons helaas ontvallen; te weten in 1971 OM Bennik (PAøOE), in 1973 OM Ingenegeren (PAøWWP) en in 1977 OM Schaftenaar (PE1AVE).

Extern gerichte activiteiten

Het beeld naar buiten werd meer en meer gevonden. Waren we aanvankelijk een wat naar binnen gerichte vereniging, dat veranderde aan het eind van de jaren ‘60. De Amersfoortse Courant bracht vaak onze activiteiten onder ogen voor een groter publiek. Voorbeelden zijn de JOTA, het internationaal Padvinderskamp, en de dag van de amateur. Hiervan vond ik in de Electron verslagen.

1972 / 310 excursie naar PA6MB voor de delegatieleden van de VHF converentie
1973 / 404 Jamboree on the air
1973 / 533 Koningin bezocht JOTA en opende het hoofdkantoor van Scouting Nederland
1975 / 350 Internationaal Padvinderskamp
1975 / 559 Dag voor de Amateur Veluwehal Barneveld
1976 / 37 DvdA 1975 succes
1976 / 147 VR deelname met een voorstel over zelfbouw en type-goedkeuring
1976 / 229 2e landelijke Radio Scouting Dag in Amersfoort
1977 / 22 loterijprijs sponsor DvdA: Aluminium instrument kast en doos print materiaal (Vorstermans)
1977 / 65 winnaar DvdA loterijprijs: P.J. Butselaar = geldprijs 15 gulden, OM v.d. Ham rekenliniaal.

Bijdrage VerenigingsRaad

1976 voorstel apparatuur voor D-machtiging

Afdelingsactiviteiten

In de Electron is een wisseling van afdelingssecretaris goed merkbaar. Het gezegde “nieuwe bezems vegen schoon” gold ook voor Amersfoort. Uit de Electron zijn daardoor de nodige details te halen.

Overzicht van onze vergaderlocaties

1972, 1973 Hotel Witteveen
1974, 1976 N.K.V.-gebouw, lieve Vrouwenstraat 44, hoek Markthalstraat 42
1977 Eemgaarde (Dorresteinseweg)

Convocatie nieuws (Electron 1974 – blz. 133)

De afdeling Amersfoort meldt dat men voor de nieuwsvoorziening in deze afdeling is gaan samenwerken met de afdeling Centrum. Tien maal per jaar zullen ook de leden van de afdeling Amersfoort het “Gagel nieuws” in de bus krijgen. In dit blad is het mogelijk advertenties te plaatsen. OM Meijer, de afdelingssecretaris, kan U er alles over vertellen.

Komt u ook? / afdelingsbijeenkomsten

Naast gezellig samenzijn, QSL-kaarten brengen en halen, kon men zich ook opgeven voor de zendexamen cursus onder leiding van Wout Koolstra (PAøPHK).

OM Hugenholz hield een lezing over millimeter (golflengte) -diagnostiek; het gebruik van zeer hoge frequenties in de geneeskunde. Overigens OM Hugenholz was huisarts in Bunschoten – Spakenburg.

Verder hield OM Schuurmans – PAøWSS een lezing over weerschepen en radio sondes.

Als Bingo-master verheugt het mij te lezen, dat op de kerstbijeenkomst van 1973 een Bingo gedraaid werd, waarbij de XYL’s ook uitgenodigd werden! Filmavonden waren er toen ook al; zo draaide OM Ravenhorst Philips films.

Dat smaakte kennelijk naar meer, want OM van Werkhoven (PAøIY) hield later dat jaar een lezing over geïntegreerde circuits. Gevolgd door OM de Ronde (PAøJMD) en OM Bleeker (PAøTBW) over respectievelijk transistor schakelingen en amateur TV!

Pas in 1975 wordt en passant verklapt dat men jaarlijks verkopingen houdt! Ook een goed bewaard geheim. Ook toen ging 10% naar de afdelingskas, die wel weer wat kon gebruiken sinds de JOTA, zo schreef men. Van lezingen kreeg men geen genoeg; slow scan TV maar ook een lezing samen met de Gooise afdeling over de OSCAR satelliet in Hilversum.

Overzicht “Komt u ook?”(jaar/maand)

1970 geen annonce
1971 geen annonce
1972/9 convocatie zendcursus met seinen en opnemen
1972/10 begin cursus zendexamen.
1973/1 jaarvergadering en lezing met dia’s over Zeppelins
1973/3 lezing OM Hugenholtz millimeter-diagnostiek
1973/5 lezing PAøWSS over weerschepen
1973/9 cursus ter opleiding voor het zendexamen
1973/12 Bingo-avond waarbij ook uw (X)YL van harte welkom is
1974/1 Filmavond door OM Ravenhorst (Philips films)
1974/9 planning bijeenkomsten t/m maart 1975
1974/12 lezing OM van Werkhoven over IC’s
1975/1 lezingen transistor toepassingen OM de Ronde (PAøJMD) en OM Bleeker (PAøTBW) ATV
1975/2 jaarvergadering met jaarlijkse verkoping
1975/3 lezing slow-scan TV
1975/3 gezamenlijke bijeenkomst met afd. Hilversum lezing OSCAR satelliet
1975/4 aankondigingen in Gagelnieuws.
1975/5 laatste bijeenkomst voor de vakantie, zie verder het Gagelnieuws
1975/6 planning t/m december zie ook het Gagelnieuws van september
1975/11 dinsdag morsecursus en op woensdagavond de theorie en de techniek
1976/5 lezing OM Rollema (PAøSE) “Het staande golvensyndroom“
1976/6 lezing OM Weis (PAøWYS) “QRP transceiver met direct conversieontvanger”
1976/9 lezing OM Mazee (PAøALX) “ontvangertechniek“
1976/10 laatste voorbereidingen voor JOTA van 16/17 oktober a.s.
1976/11 lezing OM Hoek (PAøJNH) “transistor eindtrappen“
1976/12 lezing OM Seckel (PAøSEC) “up converter“
1977/3 zie convo
1977/4 zie convo
1977/5 bijeenkomst in gebouw Eemgaarde
1977/12 programma zie convo

Afdelingsbijeenkomsten verslagen

Het verzoek om sprekers voor de afdelingsbijeenkomsten heeft, zij het dan in zeer bescheiden mate enig resultaat opgeleverd. Hiervoor onze (niet van het HB, maar juist van de leden in de afdelingen, die hier het meeste belang bij hebben) hartelijke dank.

Heeft U nog niet gereageerd, geneert U zich niet, maar laat iets van U horen, in het belang van alle geïnteresseerden!

Van de secretaris van de afdeling Amersfoort ontving Ik een enthousiast schrijven betreffende de door die afdeling georganiseerde avond met demonstratie van zelfbouwapparatuur. Dat zelfbouw dan wel te verstaan in zijn meest uitgebreide vorm, van geheel zelf ontworpen, tot aan een op maat gemaakte bouwdoos. In de afdelingsberichten in dit nummer van Electron ziet U een verslagje van wat er allemaal te zien was. Volgens OM Meijer bestond er zeer veel belangstelling voor het tentoongestelde. Het is tevens een mooie gelegenheid om andere geïnteresseerden eens kennis te laten maken met onze hobby.

Wellicht ook iets voor Uw afdeling?

PAøJNH

In tegenstelling tot onze aankondigingen in “Komt u ook? “, werd er over onze bijeenkomsten slechts beperkt verslag gedaan. Maar die enkele verslagen, van bijna een halve eeuw geleden, zijn een te mooi tijdsbeeld om in te korten of samen te vatten. Daarom geef ik ze in het geheel weer (bron: Electron jaar/blz).

1973/175

Op vrijdag 9 februari werd in de· afdeling Amersfoort een bijeenkomst gehouden, die in het teken stond van de zelfbouw. Er kwamen zoveel leden en belangstellenden op af, dat het zaaltje waarin de bijeenkomsten worden gehouden tot de nok toe gevuld was!

De inzendingen waren sterk uiteenlopend en van eenvoudig tot uitermate gecompliceerd. Er was een complete show van allerlei bouwdozen van uitermate handige toestellen, die maar al te vaak ontbreken in de shack. We noemen uit de aanwezige collectie; transistor/diode tester, diverse universele voedingen, electronische schakelaars, een DLøWW direct conversion ontvanger, zowel klaar als in bouwdoos, een 1 kHz generator, een meetbrug, SWR-meter, antenne-koppelingen, zenders, enz.

Om aan deze activiteit wat meer bekendheid te geven, was de pers ingelicht, terwijl van o.a. door Philips, Amroh en Heath medewerking werd verleend. AI met al een voorbeeld, dat navolging verdient!

1973/508

De afdeling Amersfoort schrijft dat men een nieuw home gaat betrekken (zie: Komt u ook?). Op de eerste bijeenkomst na de vakanties werd uitvoerig gesproken over de mogelijke fusie tussen de beide verenigingen. In de afdeling bestaat geen eenstemmigheid inzake de driedelige vereniging.

Verder wordt u er op attent gemaakt dat er geen convocaties meer worden verzonden. U wordt verwezen naar de rubriek in Electron. De zendcursus zal niet opnieuw van start gaan, daar er slechts één aanmelding was binnengekomen. De oude cursus loopt uiteraard normaal door.

1974/40

Waar een normale afdeling een kwartaal over doet, dat werd in de afdeling Amersfoort op 9 november j.l. in één avond opgevoerd. Wij hadden achter elkaar: 1. Voordracht over de historie van het vliegen over de Oceaan. 2. Demonstratie van het zichtbaar maken op een echte huis-, tuin- en keuken-TV van RTTY signalen door øGRI. De eerlijkheid gebiedt wel er bij op te merken, dat van de kijkdoos het innerlijk zoals dat heette, “iets” gewijzigd was en het systeem werkte op vertical & aftasting. Dat is nu ook weer niets nieuws onder de zon, want dat deden wij jaren voor de oorlog ook, maar toen met 30 lijnen. Bedankt øGRI, menigeen heeft er na afloop nog wel wat meer over gevraagd. 3. Verkoping met zowaar wat grote zendbuizen, een stereo-versterker voor f15, – en aanverwante onvermoede zaken.

1975/257

AMSAT in Hilversum. Voor de gezamenlijke afdelingen Centrum, Amersfoort en ’t Gooi verzorgde AMSAT Nederland een lezing. Een van de sprekers was OM Harry Grimbergen (PAøLQ), die hiervoor een wereldbol had meegebracht.

1977/151

Op 21 januari hield de afdeling Amersfoort haar jaarlijkse huishoudelijke vergadering.

De bestuursverkiezing leverde weer precies hetzelfde bestuur op als het vorige jaar, te weten: PAøBAB, voorzitter; PAøHML, secretaris; PAøGYS, penningmeester en als leden PAøSEC, PEøJHO, NL-4405 en NL-368. De jaarverslagen van de penningmeester en de secretaris werden, na een kleine wijziging in het laatste, goedgekeurd. De docenten van de zendcursus PAøPHK, PAøSEC en PAøSNE kregen een fles rosé aangeboden.

Verder werden nog wat interne zaken besproken. Men had dit jaar geen voorstellen voor de V.R. De hierna volgende verkoping bracht de afdelingskas f82,15 op.

Wedstrijden

De afdeling Amersfoort liet zich ook toen niet onbetuigd op het gebied van wedstrijden.

Als luisteramateur deden OM van Essen (NL789) en Garritsen (NL486) mee in de puntentellingen.

Ogenschijnlijk behoorde PAøHVV, PHK, NV, VP, FRA, BAB, GRF en AAK tot de meest radioactieven in de afdeling. Je ziet ze namelijk tussen 1972 en 1977 regelmatig in de uitslagen van de Afdelings-beker wisselprijs.

Ook onder de vlag van de JOTA heeft de Soekwagroep een wisselbeker in 1975 kunnen bemachtigen met PAøPHK/A!

TRIVIA

  • 1971 op 22 juli hebben zich verloofd: OM Fred Vorstermans uit Amersfoort en mejuffrouw Bep van der Post uit Soest. Alsnog onze felicitaties.

1972 blz. 16

RTTY-amateurs

PAøYS wil een overzicht maken van de zendamateurs die met RTTY kunnen werken. Schrijf even een briefje of kaartje met de volgende gegevens (ook als u nog niet QSO-klaar bent, doch er wél aan werkt)

Gegevens machines:

T.U.
AFSK/FSK unit.
Zender /ontvanger
Antenne.
Vermogen.

Mochten er nog meer bijzonderheden te melden zijn, die eventueel van belang kunnen zijn, dan zijn ook deze welkom.

Werkt u mee? Andere amateurs kunnen hier straks hun voordeel mee doen’

Adres: R.A. Matthijssen (PAøYS), Arnhemseweg 240, Amersfoort.

1972 blz. 74

Er bestaat nog steeds kans op Aurora. Wilt U tijdig gewaarschuwd worden, neem dan contact op met secretariaat afd. Amersfoort.

1973 blz. 408

25 jaar geleden (= 1948)
In Electron van september 1948 begint OM Matthijsen (PAøCO), een serie artikelen over Zendbuizentechniek, met als motto (afkomstig van Hytron) “Matching tubes is easy … if you know how?”

OM J. Roorda vertelt over het onderzoek van versterkers met rechthoekige trillingen, nu gemeengoed, maar toen een nieuwe techniek. Van OM v.d. Aa is er een mooi uitgevoerde buisvoltmeter voor wissel- en gelijkspanningen. In de rubriek Meten is Weten beschrijft om David (PAøCG) een versie van de griddipper In compacte uitvoering met als lang handvat een gordijnroe. Er zit een RV12P2000 buisje in en ter wille van de eenvoud wordt directe voeding uit het lichtnet toegepast. Dit ontlokt aan de Technische Commissie, bij monde van voorzitter Hindriks, een waarschuwend naschrift over het gevaar van deze praktijk bij gebruik van de dipper in de buurt van geaarde apparatuur zoals zenders etc.

Oom Veronicus vervolgt in het Hoekje voor de beginners zijn verhaal over de kristalontvanger met een duidelijke beschrijving van het maken van een goede antenne en een verwisselbare spoel. De eerste reactie op het artikel in het julinummer 1948 over de Clapp-oscillator (van PAøJQ) is afkomstig van OM IJpey (PAøYP), die een theoretische beschouwing en berekeningsvoorbeeld van een Clapp ten beste geeft. De NL-rubriek (toen NL-Post) werd in die dagen verzorgd door NL-manager Ir. E.H. Jager.

In zijn rubriek “op de 80 m boulevard” ontvouwt hij een plan om de onderlinge storing te verminderen door groepjes van zeven à tien amateurs vaste kanalen of “straatjes” te laten bezetten. Dat was gebaseerd op het toen populaire “Oud Karspels kanaal” oftewel Het Straatje. Van de amateurs die dat straatje (was het niet op 3685 kHz?) bevolkten herinnert uw scribent zich o.a. PAøOE, SH, AD, WQ, PRo Een fraaie prent van PAøUB brengt Het Straatje in beeld. OM de Jager vertelt ook nog over een droom die hij had waarin een professor een lezing hield over zendamateurs.

Enige regels daaruit wil ik u niet onthouden:
. . . “Mijne Heren”, begon de professor, “Het was 17 mei 1948, toen een Amersfoortse zendamateur beweerde: “Elke zendamateur heeft iets wat een normaal mens niet heeft”. De Nederlandse regering, op deze uitlating attent gemaakt, benoemde met spoed een commissie om de al-of niet- juistheid van deze bewering te onderzoeken. Mij is opgedragen, wegens de urgentie van deze zaak, een vooronderzoek in te stellen. In mijn eerste lezing wil ik beginnen u iets te vertellen van mijn waarnemingen. Met zekerheid kan ik u nu reeds mededelen, dat het ras der zendamateurs het beste kan worden aangeduid met “langtenig”. Het omgaan met de kortere golven schijnt de teengroei ten zeerste te bevorderen. Door het vele uitknobbelen vertonen die tenen bovendien veelal knobbelvormingen, waardoor ze uiterst gevoelig worden. Dit verklaart ook het feit dat vele PA’s zo snel op hun teentjes getrapt zijn . . . “.

SE

Mijn vraag aan u; wie was de Amersfoortse amateur in bovenstaand stukje?

Dat geldt ook voor dit bericht:

1974 blz. 171

Clandestiene PAøSWD
Van OM Swankhuisen te Dedemsvaart ontvingen we de mededeling, dat sinds ongeveer augustus 1973 diens call, PAøSWD, gebruikt wordt door iemand die zich Bert noemt en uitkomt op de 3,5 MHz band. Hij geeft als QTH op Amersfoort; er wordt gewerkt met telegrafie. Men zij op z’n hoede!

1975 blz. 517

Het eerste Amateur-zendexamen 1946
J.H. de Goede, Eemstraat 82, Amersfoort, PAøQR.

1976 blz. 144

Het gezin van PAøBAB, voorzitter van de afdeling Amersfoort werd verblijd met de geboorte van twee dochters. Proficiat!

Verder viel mij, bij het doorbladeren van al die oude Electrons, en passant het oog ook op een artikel, over ‘de FM detector’ van onze “zij-instromer” Andries Boone (PAøABY), toen nog woonachtig in Rotterdam. (1972 blz. 343).

Ook een cartoonafbeelding van een “dolende vossejager “, gemaakt door bovengetekende, die in zijn jonge jaren actief was als secretaris van de afdeling Den Helder.

Tot slot

Met hulp en adviezen van de geïnterviewden hebben we hiermee dit stukje geschiedenis van onze afdeling Amersfoort tot 1977 vast kunnen leggen. De jaren daarna zijn vastgelegd in het blad ’t Geruis.

Tip: bewaar in de komende vijf en twintig jaar alles goed; want het 100-jarige VERON-jubileum mag door een ander beschreven worden. Hi.

In deze reeks zijn reeds eerder verschenen:

Aanloop tot de oprichting (1939 – 1945) van de VERON Amersfoort (deel 1)
De Amersfoortse VERON oprichtingsdelegatie (deel 2)
De eerste naoorlogse jaren van activiteit in de afdeling (regio)
Amersfoort (deel 3)
VERON afdeling Amersfoort tussen 1950–1970 (deel 4)

Geraadpleegde bronnen:

  • Electron PDF-OCR archief – Frank van Hamerveld (PA3DTX)
  • Boek 50 jaar VERON – 100 jaar radio – Dick Rollema (PAøSE)
  • Archief VR stukken – Jan Hoek (PAøJNH)
  • PAø database – Remy Denker (PAøAGF)
  • https://a03-static.veron.nl/afdeling/amersfoort/geruis/info.htm
  • https://a03-static.veron.nl/afdeling/amersfoort/archief2.htm

BIJLAGEN (bronnen)

nieuwe afdelingsleden 1970 – 1977

Jaar Naam Woonplaats Roepnaam
1970 J. v. Schalm Amersfoort
P. F. Jacobs Amersfoort
G. P. v. Hamersveld Hoogland
W. J. Kerkhoven Amersfoort
B. H. J. Korbeeck Amersfoort
B. Reinhart Ermelo
1971 G. van der Woude Voorthuizen
J. van Berkum Amersfoort
G. Taalman Baarn
J.M. Pastijn Amersfoort PAøJPH
De heer Ravenhorst Amersfoort
R. J. van den Bos Amersfoort
1972 B.A. Lagerweij Soest
F. Buitenhuis Nunspeet
B.H.J. Korbeeck Amersfoort
A. de Ronde Amersfoort
T. Bralts Nijkerk
H. Koekkoek Amersfoort
A. Delmaar Amersfoort
J.S. van Oostveen Amersfoort
J. v.d. Wall Putten
J.M. Diepmaat Amersfoort
H.G. Hooyer Scherpenzeel
J. Kamerbeek Amersfoort
J. Ravenhorst Amersfoort
1973 G.A.H. Schaftenaar Amersfoort
W.A. Feenstra Ermelo
A.F. Dekkers Voorthuizen
H. Schreurs Amersfoort
G. Adolfse Baarn
H.D.J. van Dalen Harderwijk
H. Jansen Voorthuizen
E. Koetsier Barneveld
N. Wiskerke Amersfoort
E.F.J. Tuithof Amersfoort
G. Hamburg Amersfoort
W.H.L. Seckel Amersfoort
N. Fray Harderwijk
J. v.d. Pol Amersfoort
R. van Bennekom Maarn
P.A. Kuiper Soest
W.M. Schouten Hoevelaken
1974 F. Roquas Amersfoort
E.R. Kooyman Leerdam
J.S. Stettler Barneveld
J. Batstra Amersfoort
J. van Dijk Ermelo
W.P. Goes Bunschoten
T. KoeIewijn Bunschoten
H.S.R. Scheper Scherpenzeel
J. Zoetebier Harderwijk
A. van Oosten Soesterberg
M. v.d. Brink Barneveld
J. Brons Voorthuizen
R. Herngreen Amersfoort
A.M. Jongsma Ermelo
R. Marcelis Harderwijk
B. Stoffelsen Kootwijkerbroek
L. de Boer Harderwijk
G.J.D. Hamburg Amersfoort
J.J. Linden Wijk bij Duurstede
F.L.H. Janssen Harderwijk
L.W. Krol Putten
H.W. Nebbeling Amersfoort
1975 R. van Bennekom Maarn
P.A. Kuiper Soest
W.M. Schouten Hoevelaken
H. van den Ham Hoogland
D.H. van Keulen Amersfoort
A.J. Klein Scherpenzeel
J. v.d. Veen Nijkerk
J. van Weert Amersfoort
E.C. Laser Hoogland
F.M. Berggren (o.v) Hilversum
J.L. Dorsman Amersfoort
L.Goldhoorn Amersfoort
C.F.J. Sarton Hooglanderveen
G. Sleurink Stoutenburg
Chr. v.d. Berg Amersfoort
A. Berkhof Amersfoort
N. van den Brink Amersfoort PAøVDB
H. Buddingh Amersfoort
J. Dijker Leusden
H.J.M. Joosten Soest
B.J. van Ommeren Leersum
G. Raaijen Leusden
J. Spierenburg Amersfoort
J. Troost Soesterberg
B. Otse Barneveld
J. H. Over Amersfoort
H. J. Rijnfrank Soesterberg
C. Loef Leersum
W. van der Stap Amersfoort
F. Bouwman Baarn
J. Landkroon, Amersfoort
K. Polman Amersfoort
G. Steenbergen Harderwijk
T. Timmer Baarn
F. de Feber Amersfoort
J. Kramer Amersfoort
H.P. Lutgerink Amersfoort
F. Roosendaal