De Nieuwsflits van december is uit

Beste amateur,

In dit bericht vindt u de Nieuwsflits nummer 170 met daarin o.a. de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 9 december.  Graag nodigen wij u en uw partner deze avond uit om het jaar feestelijk met ons af te sluiten. Wij zorgen voor een hapje en een drankje en voor het nodige vermaak.

Deze avond wordt gehouden in ontmoetingscentrum “De Herberg” aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort. De Watersteeg wordt in sommige navigatiesystemen aangeduid als ‘fietspad’. Het beste is dan de Sporthal Nieuwland aan de Zeldertsedreef 3, 3824 EJ Amersfoort in te voeren. Daar kunt u ook het beste parkeren. Voor bezoekers die de bus nemen: neem stadsdienst lijn 2, halte Zonnewijzer.

Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.

Verder kunt u hierin lezen een verslag van de bijeenkomst van november, de aankondiging van de 80 meter Piet Wakker vossenjacht op 11 december en overig verenigingsnieuws.

In april zal de 78ste VERON Verenigingsraad (VR) worden gehouden. Tot eind januari a.s. kunnen wij als afdeling voorstellen voor de VR indienen, dat kunnen onderwerpen van allerlei aard zijn. Voorstellen met uw onderbouwing kunnen tot 1 januari 2017 schriftelijk of per e-mail bij mij worden ingediend. Over deze voorstellen kunnen we dan tijdens de verenigingsavond van 13 januari a.s. stemmen en tijdig bij het HB indienen.

Ik wens u weer veel leesplezier toe en graag tot ziens bij een van de activiteiten!

73, Gert – PA2LO,
secretaris VERON Amersfoort (a03)

button Nieuwsflits (.pdf) button  Nieuwsflits (.txt)

PS – Heeft u zelf een bericht/artikeltje voor in de volgende Nieuwsflits of wilt u voortaan de Nieuwsflits automatisch in uw e-mailbox ontvangen? Dat kan! Stuur een mail aan a03 (aan) veron.nl en meldt u aan. Bent u al geabonneerd, maar heeft/krijgt u een nieuw e-mailadres vergeet dan niet de wijziging door te geven dan blijft u op de hoogte!

VAM avond 6 december i.p.v. 5 december

In verband met sinterklaasavond is de wekelijkse vamavond niet op 5 december maar op dinsdag 6 december. U kunt uw kerstversiering meenemen zodat we een kerstsfeer kunnen scheppen. We kunnen dan ook afspraken maken over de PACC.

Amersfoorts succes in VERON SSB Velddag

In het decembernummer van het Electron is de uitslag van de VERON SSB Velddag bekend gemaakt. Hieronder een citaat (zie Electron , pagina 532)

PI4AMF/P SSB Velddag

foto: PI4AMF/P in beeld in het december nummer van Electron

De resultaten
De MM-sectie werd ook dit jaar gewonnen door PI4ZI. De crew wist met het maken van 601 QSO’s hun tegenstander PI4D binnen deze categorie ruim voor te blijven. Maar opvallend is wel de prestatie van het MOST-station uit Amersfoort. Op het moment dat het team van PI4AMF de zender uitzette bleek dat er 147 multipliers waren gewerkt! Een aanzienlijk aantal meer dan bij PI4ZI, dat op 112 multipliers uitkwam. Door het werken van zoveel multipliers bereikte PI4AMF een hogere score dan de MM-groep van PI4ZI: congrats PI4AMF!

Op de genoemde pagina zijn tevens twee foto’s te zien van de activiteit. Op één foto zien we Adriaan PA1LIO die met twee tuinstoelen midden in het weiland actief is met zijn zender, aangesloten op een accu. Op de andere foto is de antenne setup te zien én de tent waarin Frans PC2F deelnam aan de VHF contest (die hij in zijn klasse overigens ook won!)

PJ2/PA3EYC: Keep calm and cool

Maarten (PA3EYC) laat vanaf zijn vakantie-QTH weten dat hij al diverse leden van de afdeling heeft kunnen werken.

Maarten: “Het is zo warm dat de 100 watt amplifier af en toe flink warm wordt. Om hem een beetje koel te houden, zijn dan ook drastische maatregelen genomen.” Nu maar hopen dat de KX3 niet van de tafel waait.

Maarten is nog een aantal dagen op Curaçao en veelal, holiday-style, actief in CW.

Luister hier naar een geluidsopname (17m CW) van PJ2/PA3EYC.

image1-13

foto: PJ2/PA3EYC houdt zijn KX3 en amplifier met zwaar materieel koel.

image1-14

foto: mastje, draadje en funken voor PJ2/PA3EYC

Uitslag 80 meter foxOring Amersfoort

Plaats: “Treekerbos” (Leusden)
Wedstrijd: 13 november 2016
Band: 80-m-band
Deelnemers: 17
Helpers: 4
Parcours: >5000 m

Er waren tijden dat we bij de FoxOring cirkels hadden zonder zenders en zenders zonder cirkels, alleen maar om de jagers te verwarren. Tegenwoordig verwarren de jagers zichzelf.

Want uit het vossenhol hebben we vernomen dat er jagers zijn die

  • vergeten om gevonden vossen te noteren,
  • samen jagen, maar toch verschillend eindigen,
  • denken dat vossen altijd solitair zijn en
  • moeite hebben met klokkijken.

Uiteraard zijn er ook jagers die zich niet om de tuin laten leiden en gewoon binnen de tijd alle vossen vinden die er te vinden zijn.

OK, volgende keer zullen we beter ons best doen om de vossen te verstoppen ….

73” en hopelijk tot volgende maand bij de Piet wakker Jacht!

Henny, Rient (PA3GXP), Rob (PA0KEL) en Maurice (PA3HHT),
vossenjachtcommissie Amersfoort

Voor meer info over de vossenjachten zie de vossenjacht pagina.

Uitverkoop op de jaarlijkse veiling in Amersfoort

Wie op zoek was naar een koopje, was op vrijdag 11 november op de goede plek tijdens de jaarlijkse verkoping van de afdeling Amersfoort. Niet alleen de opkomst was traditioneel groot, ook het aanbod was weer ruim en divers. Veilingmeester Koos (PA3BJV) moest er flink het tempo in houden om alle zaken ‘aan de man’ te brengen. Dat de ingebrachte stukken gewaardeerd werden door de aanwezigen, bleek wel uit het feit dat bijna geen artikel onverkocht bleef.

veiling-pa3bjv

foto: soms weet ook de veilingmeester niet wat hij in zijn handen krijgt.

Of dat kwam doordat de aanwezigen in de zaal  bij aanvang volgestopt werden met chocolade (het was immers Sint Maarten) en daardoor goed gestemd waren of doordat de veilingmeester soms de geringste beweging van mensen als (bindend) bod zag weet ik nog steeds niet. Wat ik wel weet is dat ik de volgende dag aan mijn XYL heb moeten uitleggen dat ik ook niet precies snap hoe het zo is gekomen dat de bagageruimte in de auto zo vol is geraakt…Wie ook wat moest uitleggen, was de amateur die per abuis de laptop van zijn XYL bij zijn te verkopen spullen had gelegd. Gelukkig is dat allemaal nog goedgekomen en werd de dag na de verkoping de laptop weer terugbezorgd bij de eigenaresse.

Met een mooie opbrengst (10% van de verkoopprijs kwam ten goede aan de afdeling) werd de avond ruim na 23.00 uur afgesloten. Een avond waarop weinig mensen met lege handen naar huis gingen!

 2016nova03verk

 

Luister uit naar PJ2/PA3EYC

De komende weken is ons afdelingslid Maarten (PA3EYC) actief vanaf Curacao. Maarten laat weten dat hij vooral in CW actief zal zijn, maar het maken van een sked in Phone is ook mogelijk.

pj2-maarten

foto: een QSL kaart van een activatie in 2015 door Maarten PA3EYC

Diverse websites hebben inmiddels aandacht besteed aan de ‘holiday-style dxpeditie van Maarten. Zo meldden bijvoorbeeld het Italiaanse DXcoffee.com, het Russische DXnews.com, het Engelse DX-world.com en het Spaanse Radioaficion.com de aankomende activiteit van PJ2/PA3EYC.

Lukt het je om Maarten te werken? Stuur dan vooral geen QSL-kaart, maar bevestig je verbinding in Clublog. Je ontvangt dan automatisch, via het bureau, je QSL-kaart.

Eerste QSO tussen Nijkerk en Amersfoort met een gloeilamp een feit

elecraft-gloeilamp

foto: Elecraft KX3 met als antenne het gloeilampje waarmee verbindingen worden gemaakt

Het eerste Inter-Municipality (Nijkerk-Amersfoort) QSO met een gloeilamp is een feit! Maarten (PA3EYC) heeft een CW en SSB QSO gemaakt op 10 meter met 10W en een 12V/21W gloeilamp als antenne. Onder het motto: ʻAlles werktʼ, beschrijft Tom (N6BT) in het boek “Array of Light” hoe hij alle continenten gewerkt heeft met 100W op 10 meter met een 150W gloeilamp als antenne. Hij heeft zelfs met een aantal lampen een antenne array gemaakt. Vandaar de titel van het boek. Maarten geeft aan: “Omdat wij van experimenteren houden en de KX3 zich uitstekend leent voor het doen van experimenten, moest ik dat natuurlijk uitproberen.” En met succes. Maarten laat weten dat hij mogelijk meer QSOʼs met een gloeilamp als antenne zal maken.

Regiobijeenkomsten weer achter de rug

Eerder deze week vonden de Regiobijeenkomsten van de VERON weer plaats. Tijdens deze bijeenkomsten komen bestuursleden van verschillende afdelingen bij elkaar om, onder leiding van één of meerdere HB-leden, het wel en wee van de vereniging te bespreken. Namens onze afdeling waren Maarten (PA3EYC) en Gert (PA2LO) aanwezig.

De bijeenkomst waar Amersfoort bij aansluit werd gehouden in Apeldoorn, onder leiding van de HB-leden Peter de Bruijn (PA3CWS) en Chris van den Berg (PA3CRX). Tijdens de avond kwam een breed scala aan onderwerpen aan de orde. Uitgebreid werd er stilgestaan bij de voortgang van diverse lopende ICT-projecten, zoals het recent gelanceerde VERON-forum en het ledenadministratiesysteem (VAS).  Maar ook welke stappen het HB heeft ondernomen om onderwerpen die al (te) lang bij het amateuroverleg liggen weer in beweging te krijgen. Tijdens de DvdRA meldde de Algemeen Voorzitter hierover al: “Tijdens het gehouden Amateur Overleg is door de voorzitter (van het Amateur overleg) excuus aangeboden voor de gang van zaken. Door AT is nu capaciteit aangetrokken zodat aan openstaande zaken gewerkt kan worden.

Tijden de Regiobijeenkomst kregen we te horen dat dit geen loze woorden zijn, maar dat een aantal dossiers nu ook echt opgepakt worden. Zo wordt ‘as we speak’ door een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van het AT, de VRZA en de VERON gewerkt aan het voorstel dat moet leiden tot uitbreiding van de mogelijkheden voor radio-amateurs met een novice (N)-registratie.

Ook de beperkingen die vanaf 2017 in de 60 meter band worden doorgevoerd kwamen ter sprake. Omdat de besluitvorming hierover op wereldwijd niveau heeft plaatsgevonden (in het (WRC-2015) kan de VERON hier geen protest tegen indienen.

EMC-specialisten in de regio
Tijdens de bijeenkomst werd ook het voornemen tot het benoemen van EMC-specialisten in de afdelingen gemeld. Deze EMC-specialisten krijgen ondersteuning in de vorm van opleiding en materialen om storingen op te sporen. De EMC-commissie zal hierover binnenkort nadere informatie sturen, welke we uiteraard met onze afdelingsleden zullen delen.

VerenigingsRaad 2017
Tijdens de bijeenkomst werden ook de tijdslijnen voor de VerenigingsRaad 2017 gedeeld. Heb je een voorstel dat je tijdens de VR (in april) wil indienen? Stuur het dan vóór 1 januari a.s. op aan de afdelingssecretaris Gert (PA2LO).

De nieuwsflits van november is uit

Beste amateur,

In dit bericht vindt u de Nieuwsflits 169 als bijlage met daarin o.a. de aankondiging van de verenigingsavond van vrijdag 11 november met een verkoping van courante radio-amateurspullen.

Let op:

  • Als u een kavel inbrengt, zorgt u er dan voor dat de veilingmeester van u een overzicht ontvangt met de beschrijving en de minimale prijs die u wilt hanteren?
  • Denkt u aan het meenemen van een gevulde portefeuille?
  • 10% van de verkoopprijs komt ten goede van de afdeling.
  • Alles (zowel verkocht, als niet verkocht) moet na afloop van de verkoping worden meegenomen door de (nieuwe) eigenaar.

Deze avond wordt gehouden in ontmoetingscentrum “De Herberg” aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort. De Watersteeg wordt in sommige navigatiesystemen aangeduid als ‘fietspad’. Het beste is dan de Sporthal Nieuwland aan de Zeldertsedreef 3, 3824 EJ Amersfoort in te voeren. Daar kunt u ook het beste parkeren. Voor bezoekers die de bus nemen: neem stadsdienst lijn 2, halte Zonnewijzer.

Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.

Verder kunt u hierin lezen een verslag van de lezing van oktober, de aankondiging van de foxOring vossenjacht op 80 meter en overig verenigingsnieuws.

Ik wens u weer veel leesplezier toe en graag tot ziens bij een van de activiteiten!

73, Gert van Loo (PA2LO), secretaris VERON Amersfoort (a03)

 

PS – Heeft u zelf een bericht/artikeltje voor in de volgende Nieuwsflits of wilt u voortaan de Nieuwsflits automatisch in uw e-mailbox ontvangen? Dat kan! Stuur een mail aan a03 (aan) veron.nl en meldt u aan. Bent u al geabonneerd, maar heeft/krijgt u een nieuw e-mailadres vergeet dan niet de wijziging door te geven dan blijft u op de hoogte!