Berichten

ATSAMF-terugkomdag

Dinsdag 16 april jl. was het zover. Rick (PA5NN) had de ATSAMF-bouwers uitgenodigd voor een terugkomdag (avond), om bij te praten over het project en de ervaringen met de zelfgebouwde QRP CW-transceiver. Deelnemers aan deze avond waren Rient (PA3GXP), Paul (PA5PB), Kees (PA0CWO), Koos (PA3BJV) en Dick (PA0MBR).

Rick had de aanwezigen vooraf via de mail al de volgende vragen gesteld:

 • Wat is de staat van jullie ATSAMF? Doet hij het al/nog?
 • Wat moet er nog zoals gebeuren, qua bouwen, onderdelen bestellen of testen/fout zoeken/modificeren?
 • Wat moet er nog gemeten worden? Bandmodules, vermogens, gevoeligheid?
 • Zijn we klaar met het project, of willen we nog wat bijbouwen, bv een PSU, ATU, SWR/PWR-meter en/of CW-decoder?
 • Gaan we gezamenlijk nog iets organiseren rond de ATSAMF, bv een contestje, velddag, promotiedag of een speciaal ATSAMF-award?

Nadat de gastheer iedereen voorzien had van koffie en koek, kwamen de diverse ATSAMF’s op tafel inclusief de bijbehorende bandmodules. Complete transceivers, vaak al voorzien van een modificatie en/of uitbreiding door de bouwers zelf. Maar hoe goed presteert de radio nou eigenlijk en is hij wel optimaal afgeregeld? Dat bleek wel een beetje de hoofdvraag.

De ATSAMF is ontworpen voor 80 t/m 15 meter en voor elke amateurband in dit gebied is een eigen bandmodule noodzakelijk. Zo’n bandmodule wordt d.m.v. een DB15-connector op het chassisdeel van de ATSAMF ‘geprikt’ en bestaat uit gescheiden circuits t.b.v. RX (band pass filter) en TX (low pass filter). Het juist afstellen van deze filters verbeterd de prestaties van de radio. Bijvoorbeeld een low pass filter wat te krap staat kan de grondfrequentie te veel dempen, met verlies van zendvermogen tot gevolg. Andersom, als het low pass filter te ruim staat kan dit resulteren in een onvoldoende onderdrukking van de harmonischen.

Een snelle scan van enkele bandmodules (mode TX-LPF) m.b.v. de spectrumanalyzer gaf inzicht in het presteren hiervan. Om alle bandmodules door te kunnen meten en te tweaken zal er in mei nog een bijeenkomst plaatsvinden hiervoor.

Na een leuke en leerzame avond gingen allen voldaan naar huis, met het verzoek om na te denken over the next steps.

Het ATSAMF project

Eindelijk was het zover….dinsdagavond 18 februari jl…de aftrap van het bouwproject waar Rick (PA5NN) ons tijdens de afdelingsavond in september over informeerde. Toen was het nog een voorstel, nu concreet.

8 bouwers hebben zich bij Rick gemeld voor het project, het bouwen van de ATSAMF, een QRP CW transceiver voor meerdere banden. In Leusden werden we gastvrij door Rick ontvangen en geïnformeerd over het bouwtraject. Bedoeling is dat er gefaseerd (modulair) gebouwd wordt in de periode februari t/m mei. Het bouwen zal thuis moeten plaatsvinden, het showen en/of controleren van het gebouwde zal 1 x per maand in Leusden gebeuren waar de groep dan samenkomt en tevens de uitleg en materialen voor de nieuwe modules krijgt.

Rick had voor alle bouwers de benodigde spulletjes geregeld voor de start, de montage van het chassis (front- en achterpaneel met alle knoppen, luidspreker, display, etc) en de voedingsmodule. Ook uitgebreide informatie voor tijdens de bouw werd bijgeleverd.

Na een gezellig en leerzaam samenzijn ging iedereen huiswaarts met een tas vol materialen.

Over een maand de tweede bijeenkomst, we kijken er alweer naar uit.

 

Projectvoorstel PA5NN: Zelfbouw QRP HF CW transceiver.

Tijdens de afdelingsavond van 13 september jl hield Rick (PA5NN) een presentatie over een project dat hij graag wil opstarten binnen onze afdeling, het betreft de zelfbouw van een QRP HF CW transceiver voorlopig aangeduid als de ATSAMF transceiver, voor de OM’s die daar interesse in hebben.

De ATSAMF transceiver wordt een kopie van de ATS-3B, een populaire QRP radio ontworpen door Steve Weber (KD1JV). In een eerder artikel van Rick, waarin hij zijn bezoek aan Dayton beschrijft, staat vermeld dat hij de goedkeuring heeft van Steve om de radio als clubproject te mogen nabouwen.

De originele ATS-3B is met SMD-componenten uitgevoerd en klein.

Rick heeft dit ontwerp echter ‘vergroot’ en nagebouwd met ‘normale’ grote onderdelen. De vaste bezoekers van de afdelingsavond zullen zijn bouwsels wel eens gezien hebben op de biljarttafel. De ATSAMF zal bestaan uit een 7-tal te assembleren printplaten en een chassis t.b.v. de montage.

Specificaties van de ATSAMF transceiver:

 • Het is een enkelsuper met DDS VFO en microcontroller besturing.
 • 80, 40, 30, 20, 17 en 15 meter (*). De 12 en 10 meterband worden niet ondersteunt.
 • Alleen CW.
 • Zendvermogen max 5 watt bij 12V.
 • Ontvanger gevoeligheid 0,2 uV in 50 Ohm.
 • Ingebouwde iambic keyer.
 • Geen AGC in de ontvanger.

(*) Alle bandmoduleprinten worden geleverd, echter alleen voor 40 meter worden de onderdelen bijgeleverd.

Het voorstel is om gezamenlijk en in fases (print voor print) te bouwen, met als einddoel een compleet werkende transceiver. Het project zou bij voldoende deelname kunnen starten vanaf begin 2020.

Eisen voor deelname:

 • volledige en serieuze inzet van een ieder die mee doet.
 • project dient geheel afgemaakt te worden, halverwege afhaken wordt niet aanvaard.

Aanmelden voor deelname aan dit project kan nog t/m de eerstvolgende afdelingsbijeenkomst op 11 oktober aanstaande.

Voor meer informatie en/of het aanmelden contact opnemen met Rick, pa5nn@veron.nl.