4 mei: herdenking gevallen Nederlanders

Op 4 mei 2024 vindt in Nederland de herdenking plaats van de in de oorlog omgekomen Nederlanders. Dat gebeurt op landelijk niveau, maar ook lokaal zullen gevallen Nederlanders worden herdacht. Hoewel er dit jaar geen officiële herdenking zal plaatsvinden, heeft KPN aangeboden dat het terrein op 4 mei voor belangstellenden toegankelijk zal zijn (zie ook […]

QRZ de PB23AMF

Op de jaarvergadering van de VERON Amersfoort memoreerde Eddy (PAøRSM) dat de Nederlandsche Vereeniging Voor Radiotelegrafie (NVVR) in 1923 een “afdeeling Amersfoort en Omstreken” stichtte. Dus dat dit jaar er vanuit Amersfoort en omgeving al 100 jaar in afdelingsverband radioamateur activiteiten worden georganiseerd. Hij stelde voor in dit kader een speciale call aan te vragen. […]

PA6MB – dat waren toen hele andere tijden

PA6MB is destijds in de 60er jaren ontstaan uit een initiatief van Henk (PA0FAS) en PA0JOP. Ik woonde toen in Ede en was werkzaam als officier instructeur bij de Verbindingsdienst Koninklijke Landmacht. Henk was werkzaam als sales engineer bij High Voltage Engineering in Amersfoort. Door onze dagelijkse DX-activiteit op 2m was ons bekend geworden dat […]

1940-1945 – radioamateurverzet in Amersfoort en omgeving

Door Eddy Krijger (PAøRSM). Wellicht herinnert u zich nog mijn artikel ‘onzichtbare verzetsactiviteiten in Amersfoort en omstreken tijdens de Tweede Wereldoorlog’ uit de ‘Electron’.  Als vervolg daarop heb ik als gids van Gilde Amersfoort de vergaderlocatie kunnen bezoeken. Het verslag daarvan is wellicht ook voor u interessant en daarom wil ik het graag met u […]

16 april 1923: Oprichting der N.V.V.R. afdeeling Amersfoort en Omgeving

Door Eddy R.L. Krijger (PAøRSM) De oprichting en wat eraan vooraf ging “Geen heden zonder verleden” is een tegeltjes wijsheid. In de voorbije Coronatijd kwam dit telkens bij mij naar boven. Al was het maar om mijn omgeving te overtuigen.  De vroege ontstaansgeschiedenis van onze VERON-afdeling is uitgebreid beschreven op onze A03-afdelingswebsite en ook gepubliceerd […]