Ontwerpwedstrijd QSL-kaart PI4AMF

Binnenkort is onze afdeling A03-Amersfoort door haar voorraad QSL-kaarten heen.

Hierbij nodigen wij jullie uit om mee te denken over hoe onze nieuwe kaart er uit moet komen te zien, de clubcall PI4AMF is immers van ons allemaal.

Sterker nog: we maken er een wedstijd van !

Hierbij stellen we een passende prijs in het vooruitzicht voor de maker van het winnende ontwerp: 1.000 QSL-kaarten voor je eigen station!

Hoe doe je mee?
 • Maak een QSL ontwerp voor PI4AMF.
 • Hou bij je ontwerp rekening met het standaard formaat van 9 x 14 cm.
 • Bij het ontwerp moeten in ieder geval de volgende gegevens duidelijk naar voren komen:
  • De roepletters PI4AMF
  • De naam VERON Amersfoort
  • De QTH-locator JO22QF
  • Het VERON logo
 • Je ontwerp mag een schets op papier zijn maar een volledig digitale uitwerking mag ook.
 • Gebruik je beeldmateriaal van anderen? Zorg dan dat er toestemming is om dit te mogen gebruiken.
 • Maak geen gebruik van afbeeldingen van personen, tenzij zij uitdrukkelijk hebben ingestemd met het mogen gebruiken van hun afbeelding.

Stuur je ontwerp in voor 15 mei 2021. Inzenden doe je naar pi4amf@veron.nl.

Deelname alleen mogelijk voor afdelingsleden VERON A03 – Amersfoort.

PACCdigi contest

We zijn van plan om op 17 april mee te doen aan de nieuwe PACCdigi contest met de call PI4AMF. Het betreft de bekende modes FT8 en RTTY. Een mooie kans om ons ook in deze nieuwe contest te onderscheiden.

We weten nog niet hoe het met de coronaregels zit, maar met de good old PACC contest is gebleken dat we 24 uur met twee sets in de lucht kunnen zijn, dus met deze PACCdigi contest die 12 uur duurt en we met een set in de lucht zijn zal het geen probleem zijn.

We zoeken hiervoor enthousiaste operators die een bijdrage willen leveren aan een goed resultaat voor onze afdeling. Meld je aan via onderstaand formulier, meer informatie over de contest kan je vinden op https://www.veron.nl/nieuws/veron-paccdigi-contest/.

Peter (PC3M)


   

  A03 Contest Academy – CW

  Vanwege de Corona maatregelen is het nog niet mogelijk om op locatie van bv. PI4AMF trainingen te geven in het contesten. Zodra we mogelijkheden zien komen we hierover in de lucht. Hou deze site dus in de gaten! Wat nu wel mogelijk is om thuis te oefenen met trainingsprogramma’s die je als operator in een contest kunnen helpen om de CW skills te verbeteren. In dit artikel behandelen we hiervoor een tweetal freeware Windows programma’s die hierin goed voorzien.

  Pileup Runner

  De meest recente versie van Pileup Runner kan  je hier vinden. Op deze site staan overigens ook andere interessante HAM radio programma’s zoals CW Skimmer. Dit programma is niet gratis maar de twee programma’s hebben een vergelijkbare interface, waarover later meer.

  Download en installeer deze op je computer. Voordat je het programma gaat gebruiken kan je onder het menu Settings -> Pileup het volgende menu openen:

  Hier kan je de eigen call ingeven maar ook een willekeurige DX-pedition call bepalen. Deze laatste call wordt gebruikt in de Pileup trainer, de eigen call wordt gebruikt als je meedoet aan de online competitie. Het aantal aanroepen kan je aanpassen door onder “Number of Callers” het gewenste aantal aan te geven. Als je echt een uitdaging zoekt kan je het aantal 1000 invoeren. Met de gemiddelde SNR bepaal je het moeilijkheidsniveau (van 3dB – 30DB). Naarmate je de waarde lager zet zal het aantal moeilijk te nemen stations groter worden. Met Session Length bepaal je de tijdsduur van de training.

  Onder Settings vind je ook het submenu van radio settings, daar kan je de CW pitch en de snelheid van de eigen keyer instellen. Onder het submenu System kan je de te gebruiken geluidskaart selecteren en ook de macro’s definiëren die onder de functietoetsen beschikbaar zijn. Het advies is om in het begin de standaard waarden te gebruiken. Het programma kent twee mogelijkheden, namelijk een training waarbij je alle waarden naar behoefte kunt instellen maar je kunt ook meedoen aan een competitie (online) waarbij de aantallen aanroepende stations (100), gemiddelde SNR (15 dB) en Session Length (15 min) vooraf vastgesteld zijn.

  Als je het programma opstart met het icoon “startup Pileup” begint de Pileup meteen los te gaan. Je ziet op het scherm de ‘aanroepende calls’ grafisch weergegeven en je kunt met de muis de frequentie selecteren waar je naar wilt luisteren. Een waargenomen call voer je in op het invoerveld linksonder in het scherm, dat hoeft niet een complete call te zijn maar dat kan ook een gedeelte van de waargenomen call zijn. Wat belangrijk is dat je de toets ‘;’ indrukt om zo te reageren op het waargenomen station. Is de call compleet en correct dan zal het aanroepende station een rapport geven en kan je met de toets ‘.’ het QSO loggen en naar een volgend station luisteren. Als de call niet compleet genomen is komt het aanroepende station terug en hopelijk blijft het rond dit station een beetje stil zodat je met de eerstvolgende doorgang de juiste call kunt registreren.

  Wat je met Pileup Runner goed kunt trainen is het uitfilteren van een call indien meerdere stations op jouw aanroep tegelijk terugkomen. Ook kan je als operator een werkwijze aanleren om snel door een Pileup heen te komen. Mocht je daar nog wat hulp bij kunnen gebruiken dan zou CW skimmer je hierbij kunnen helpen. Dit programma heeft een vergelijkbare interface als de Pileup Runner en geeft de waargenomen calls op de betreffende frequentie weer. Een programma als CW skimmer kan ook in combinatie met contestprogramma’s (bv. N1MM) worden gebruikt zodat je snel naar nieuwe stations op de band kunt schakelen als er ook een verbinding tussen de PC en de transceiver aanwezig is. Voor nu laten we het hierbij, en zullen we het andere trainingsprogramma RufzXP behandelen.

  RufzXP

  Dit programma is geschreven door DL4MM & IV3XYM en uitermate geschikt om het snel correct nemen van een Call te trainen. Het is dan ook niet vreemd dat Rufz een afkorting is van “Rufzeichen horen”. Het programma ‘’zend’’ standaard 50 willekeurig gekozen calls via de geluidskaart uit die dan door de gebruiker kunnen worden ingevoerd.

  Het programma is hier te downloaden en te installeren. Als dit is gebeurd dan kom je via het menu Tools ->  Options in het window “Trainer settings” (of na opstart short key F2 indrukken).

  Het is van belang om de eigen call in  te voeren en de (opneem) snelheid waar je mee wilt starten. Deze snelheid wordt door het programma verhoogd na elke correct ingevoerde call. Indien je een fout maakt schakelt het programma weer terug in de snelheid. Het is mogelijk om een call nog een keer aan te horen middels de functietoets F6. Het aantal punten wat je dan nog kunt scoren wordt dan wel 50% verlaagd. Het aantal te  behalen punten wordt bepaald door de opgenomen CW snelheid, het aantal fouten en de lengte van de opgenomen call.

   

  Het programma kent verschillende modes, die onder het menu Mode staan aangegeven. Het betreft de submenu’s : Toplist, Trainer, Contest en HST (High Speed Training). De werking van deze menu’s is goed omschreven onder menu Help -> Rules. Om te oefenen kan worden volstaan met het submenu Toplist. Dit geeft tevens de mogelijkheid om het bereikte resultaat onder de eigen call te laten registreren in de zgn. Toplist die op internet beschikbaar is. Deze lijst kan je bereiken via het menu Help -> Toplist. Je hoeft overigens de score niet door te geven maar een eervolle vermelding in de top tien leidt natuurlijk tot eeuwige roem. Een foto mag er ook bij.

  Samenvattend zijn beide programma’s geschikt om de CW vaardigheden te trainen. Je zult merken dat het een laagdrempelige en leuke wijze van trainen is. Tevens is er ook een mogelijkheid om de eigen prestatie te reflecteren aan anderen.

  Natuurlijk gaat het vooral om het plezier en de vaardigheden en is het leuk om de eigen vorderingen te vernemen.

  73,

  Peter – PC3M – pc3m@veron.nl

  Crew PI4AMF kijkt tevreden terug naar de PACC

  Het organiseren van deelname aan de PACC in coronatijd is een uitdaging. Want hoe zorg je er nu voor dat je veilig met meerdere deelnemers kan deelnemen in een tijd waarin onderlinge contacten zoveel mogelijk voorkomen moeten worden en er ook nog eens sprake is van een avondklok? Geloof me: de contestmanager van PI4AMF heeft er dit jaar een paar grijze haren bij gekregen.

  Maar met gezond verstand, strakke regels en voldoende ontsmettingsmiddel is het ook dit jaar gelukt om PI4AMF in de lucht te brengen in de Multi Operator Two Radio klasse. Vanuit Bunschoten werden door Peter (PC3M), Frans (PC2F), Tijmen (PA3GRM), Maarten (PA3EYC), Lex (PA1LEX), Gert (PA2LO) en Klaas (PC2K) meer dan 2.000 QSO’s in het log gezet. De condities waren dit jaar verre van ideaal. Op 15 en 10 meter was het echt ‘harken’ naar punten. Maar ook op 20 meter en lager was het vaak óf hollen óf stilstaan.

  Dat maakt ook dat contesten hard werken is. Gelukkig zorgden Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW) ervoor dat de operators hun energie konden aanvullen: zij brachten op zaterdag Hilde’s befaamde “contestsoep”, die later op de dag zorgvuldig door Klaas werd geserveerd.

  Ondanks de voorbereidingen liepen we tijdens de contest toch tegen een paar problemen aan. Zo weigerde de eerder zorgvuldig afgestemde 80 meter CW-antenne op het moment suprême om een acceptabele SWR te geven. Er zat niets anders op dan de plannen aan te passen: de SSB-set werd omgezet naar CW-set en omgekeerd. Helaas kost dat tijd, maar dat is altijd nog beter dan belangrijke multipliers missen.

  Ook voerden we een aanpassing door in de personeelsplanning: Willem (PD0WVD) stond in de startblokken om de nachtelijke uren voor zijn rekening te nemen. Maar omdat de condities niet super waren, besloten we in overleg dat zijn trip naar Bunschoten een ‘niet noodzakelijke reis’ was. Willem kon dus lekker thuis in zijn eigen bedje slapen. Voor de aanwezige operators was dat niet het geval: zij moesten vanwege de avondklok in Bunschoten overnachten.

  Zondag om 13.00 uur was de PACC 2021 alweer voorbij en kon meteen gestart worden met de afbouw van het station en de antennes. Een klus die snel en probleemloos geklaard werd.

  Dit jaar zijn er bij PI4AMF meer QSO’s in het log gekomen dan vorig jaar. Ook de score ligt beduidend hoger. En score die vorig jaar tot een eerste plaats zou hebben geleid. Helaas hebben we gemerkt dat verschillende ‘concurrenten’ van PI4AMF dit jaar niet actief waren. Waarschijnlijk konden zij niet voldoen aan de veiligheidsmaatregelen. En dat is jammer omdat daarmee de PACC dit jaar in onze klasse veel minder een krachtmeting zal zijn dan andere jaren. Desondanks kijken we bij PI4AMF terug op een mooie PACC en zijn tevreden met onze prestatie. Of die goed genoeg is om in de top 3 te eindigen? Dat weten we over een paar maanden.

  Gert (PA2LO)

  Vaantjes A03-afdelingscompetitie 2020

  Beste deelnemers aan de A03-afdelingscompetitie 2020, zoals de gewoonte heeft u door deelname aan de landelijke VERON afdelingscompetitie 2020 punten verzameld voor onze afdeling A03 Amersfoort. Hartelijk dank nog daarvoor. Zoals alle eerdere jaren, sinds het instellen van de A03 wisselbeker, zijn er ook jaarlijks voor elke deelnemer vaantjes gemaakt. De afdeling heeft deze wederom laten maken en wel een versie 2020 met het speciale VERON 75 jaar logo.

  Door de corona lockdown kunnen we deze helaas vaantjes nu niet individueel persoonlijk aan u uitreiken, maar we zullen er, eventueel via Peter (NL5557) onze QSL manager, er voor zorgen dat u deze krijgt samen met uw QSL-kaarten. Voor de deelnemers van PI4AMF tijdens de PACC, komend weekeind, zullen ze daar voor hen klaar liggen.

  De competitie is dit jaar 1 januari weer begonnen en de concurrentie van andere afdelingen in de landelijke competitie is groot. We hopen dat u waar mogelijk zoveel mogelijk punten weet te behalen voor onze afdeling door deelname aan de diverse contesten. Al bij 25 QSO’s behaalt u 1 punt voor uzelf in onze A03-competitie en ook voor de afdeling in de landelijke competitie.

  Deed u eerder nog niet mee en heeft u vragen over deelname kunt u bij Maarten (PA3EYC) en Frans (PC2F) navragen hoe deelname mogelijk is. Ook SWL’s kunnen door deelname aan SWL-contesten punten voor onze afdeling verzamelen, evenals VHF/UHF deelnemers aan contesten.

  Ik wens een ieder veel plezier komende PACC en bij deelname aan andere contesten.

  Frans (PC2F), afdelingsvoorzitter

  Update: PACC 2021 – CW Operators gezocht

  Update 17-01-2021:

  De aanmelding voor de PACC 2021 bemanning loopt lekker door.

  De onderstaande operators hebben zich al aangemeld:

  André (PD3AL) SSB
  Frans (PC2F) SSB
  Gert (PA2LO) SSB
  Klaas (PC2K) contestmanager
  Lex (PA1LEX) SSB+CW
  Maarten (PA3EYC) CW
  Peter (PC3M) SSB+CW
  Randy (PH4X) Reserve
  Tijmen (PA3GRM) CW
  Willem (PD0WVD) SSB

  Begin februari gaan we testen met antennes en sets. De operators krijgen dan de mogelijkheid te oefenen, uitnodiging volgt via email.

  Voor SSB is aanmelden niet meer mogelijk, we zoeken nog CW operators voor de zaterdagavond van 20.00 tot 24.00 uur, aanmelden voor 1 februari !

  Update 24-12-2020:

  De PACC 2021 komt er weer aan, dit jaar willen we op 13 en 14 februari weer met twee zenders (SSB en CW) gelijktijdig in de lucht zijn (klasse Multi-Two).

  Klaas (PC2K) heeft zijn station ter beschikking gesteld. We hebben hierbij het grote voordeel dat we minder hoeven te bouwen. Ook weten we vooraf dat de antennes, coax-kabels, filters, eindtrappen en zenders in optimale contest conditie verkeren.

  We zullen zeker rekening houden met de Corona maatregelen. Voor nu betekent dit dat achter elke set alleen één operator aanwezig is. Helaas kunnen we elkaar niet zoals gebruikelijk op de contest locatie ontmoeten.

  Mede hierom hebben we besloten dit jaar voor de maximale punten te gaan en serieus te gaan contesten.  In vergelijking met voorgaande jaren is er dan ook geen tweede operator bij de set.

  De onderlinge afstanden tussen de twee opstellingen zijn voldoende groot en we gaan nog in overleg of nadere ventilatie voorzieningen noodzakelijk zijn. Indien de voorspellingen aangeven dat de kans op een storm groot is, zijn we ook bezig met een plan B.

  We zijn nog op zoek naar ervaren CW operators die zich in willen zetten voor een top 3 klassering.

  Je kunt je hieronder aanmelden:


    

   A03 nieuwjaarsreceptie via Zoom

   Vrijdag 8 januari is er via Zoom uitgebreid de gelegenheid om elkaar de beste wensen over te brengen. Ook worden eventuele ingediende afdelingsvoorstellen voor de Verenigingsraad, die in april zal worden gehouden, behandeld.

   Er zijn twee mogelijkheden Zoom te gebruiken:
   1. De zoom-client downloaden en installeren vanaf deze website.
   2. Vanuit uw internet browser met een plug-in, dit kan met o.a. Safari, Firefox en Chrome.
   We vragen u om zich aan de volgende twee spelregels houden:
   1. Na het inloggen komt u in de wachtruimte van de afdelingsbijeenkomst. Hier wijzigt u uw schermnaam in Voornaam en Call, zodat we weten wie zich aanmeldt. hierna wordt u toegelaten tot de vergadering.
   2. Uw camera en/of microfoon staan uit (muted) tijdens de afdelingsbijeenkomst, wilt u de microfoon om wat te zeggen dan kunt u uw hand opsteken via het programma. De host zal u dan het woord geven. Ook chatten met de host tijdens de bijeenkomst is mogelijk.

   We willen graag om 20.00 uur beginnen met deze bijeenkomst daarom vragen we u om ruim op tijd aan te melden. Toegang is mogelijk vanaf 19.30 uur.

   Deelname is alleen mogelijk na vooraf aanmelden, dit kan nog tot donderdag 7 januari via het aanmeldformulier.

   Na aanmelding voor deze bijeenkomst ontvang je de zoom-link via de mail.


   Over het gebruik van het Zoom programma zijn meerdere filmpjes met uitleg op YouTube beschikbaar.

   Activiteit PI75VERON op 28 december

   PI75VERON is Maandag 28 december actief op alle HF banden en op 144, 432 en 1296 MHz.

   Activiteit wordt op HF gedaan door PG4I en PA2RG uit Utrecht, op 144/432 MHz door PA1TK uit Spaarndam en op 1296 MHz door PA0BAT te Heelweg.

   Geadviseerd wordt om de HF/VHF clusters in de gaten te houden. Het maken van meerdere verbindingen op diverse banden levert een mooi certificaat op!

    

   Afdelingscompetitie: Nog even de schouders eronder voor de 3e plaats !

   Beste deelnemers aan de landelijke afdelingscontest competitie nog even doorzetten.

   Na de hele zomer als afdeling A03 Amersfoort op de 4e plaats in de ranglijst gestaan te hebben, is er een eind sprint ingezet. Afgelopen weekeinde hebben we het gat met de nr. 3  afdeling A43 Voorne Putten gedicht. We staan als afdeling nu 2 punten voor op hen.

   De competitie eindigt 18 december a.s. en komend weekeinde zijn er nog 3 contesten waar we aan mee kunnen doen.

   Zie https://www.contestkalender.nl.

   Ik roep op om waar mogelijk hieraan deel te nemen om zo te zorgen dat we de 3e plek vast kunnen houden.

   Dus heren zet hem op! Ik zal ook mijn best doen om wat punten te scoren. Met elkaar gaan we het redden.

   73 Frans (PC2F )

   Activiteit vanuit Luxemburg

   Verslag radioactief weekend in Luxemburg

   In oktober gingen Gerard (PA0PIW), Gert (PA2LO), Maarten (PA3EYC) en Tijmen (PA3GRM) een paar dagen naar Luxemburg voor wat radioactiviteit. Op donderdagmiddag werd koers gezet naar het Groothertogdom met ruim 600.000 inwoners. Direct na aankomst op de locatie werd gestart met het opbouwen van de antennes: een HexBeam voor 10, 12,15, 17 en 20 meter en een verlengde FD4 voor 40, 80 en 160 meter. Het antennewerk was daarmee klaar voordat het zonnetje onderging. Na dit werk werd door Maarten en Tijmen proviand ingeslagen, terwijl Gerard en Gert de twee stations verder in orde maakten. Al snel schalden sterke signalen uit Canada en Amerika door de speakers. De 20 meter band was goed open en dat in combinatie met een storingsvrije omgeving, maakt het een feest om naar de signalen te luisteren. Nadat alles netjes was geïnstalleerd was het tijd om even rustig te eten. Gerard zorgde voor een smakelijke maaltijd met pasta: een goede bodem om tot in de kleine uurtjes verbindingen te kunnen maken. We hadden vooraf de verwachting uitgesproken dat we rond 21.00 uur in de lucht zouden zijn en die verwachting klopte behoorlijk: 10 minuten voor negen werden de eerste contacten in het log gezet. Meteen was er sprake van lekkere pile-ups en voor we het wisten was het half drie ’s nachts en tijd om het bed op te zoeken. De volgende ochtend zat Gerard al weer vroeg achter de set en maakte volop verbindingen in FT8.

   We hadden van een aantal amateurs een verzoek ontvangen om vooral ook actief te zijn op de 60 meter band. Om aan dat verzoek te voldoen was door Gert last-minute nog even een dipool voor deze band gemaakt. Na het fijner afstemmen van de antenne zijn we meteen maar even gaan kijken hoe de activiteit op 60 meter was. Die was er behoorlijk. Meerdere amateurs konden we een ATNO geven op deze band.

   Terwijl Maarten en Tijmen de zenders op de locatie bleven bemannen, gingen Gert en Gerard ’s middags naar het nabijgelegen natuurgebied Conzefenn om van daaruit verbindingen te maken. Een uitkijktorentje bleek een ideale plek om vanuit actief te zijn. Aan een mastje werd een dipool gehangen voor 20 en 40 meter en na een paar keer CQ roepen volgde een lekkere maar gedisciplineerde pile-up van natuurgebied-jagers. Terwijl Gert in rap tempo de verbindingen maakte, schreef Gerard zijn vingers blauw om de aanroepende stations in het log te zetten. Dat die vingers blauw werden kwam ook van de koude wind: het uitkijktorentje gaf maar beperkte bescherming daartegen. Na een uur was dan ook de vraag: gaan we de antenne nog even omzetten naar de 20 meter band of houden we het voor gezien. Besloten werd om dat laatste te doen: dat geeft toekomstige activators van het natuurgebied ook nog een kans op mooie pile-ups. Om snel weer warm te worden besloten we om even een frietje te halen. Een geste die de “thuisblijvers” Maarten en Tijmen goed wisten te waarderen: die waren na uren achter elkaar sleutelen ook wel toe aan even rust. Daarbij was er nog wat onvoorzien werk te doen: ’s ochtend hadden we de HexBeam verplaatst naar het naast het huis gelegen grasland. Dit om de instraling op de 60 meter antenne te voorkomen. Dat hadden we achteraf beter niet kunnen doen: juist op deze dag had de boer bedacht dat hij zijn grond eens van een flinke laag drijfmest moest voorzien. Met mast, tuidraden en al besloot hij de antenne maar in de naast gelegen struiken te knikkeren. Er zat voor ons niets anders op dan om in de sterke ammoniak-lucht en met vuilniszakken om onze schoenen over het vers bemeste land te banjeren om de antenne ‘te redden’ en weer operationeel te maken. Voor wie dit ooit wil nadoen een waarschuwing: het lopen in vuilniszakken op een van drijfmest voorzien grasland voelt als het lopen op natuurijs met gladde zolen: voor je het weet glij je weg en lig je met je handen in de str…., uiteraard tot hilariteit van je mede-amateurs!

   Duidelijk was dat de boer niet zo blij was met onze antenne op zijn land, hebben we de antenne maar weer teruggezet op de oude plek bij het huis.

   De zaterdag en zondag gingen zonder noemenswaardige incidenten voorbij: er werden volop verbindingen gemaakt en wat punten uitgedeeld in verschillende contesten (JARTS RTTY, Stew Perry 160 meter, Work All Germany). Door Tijmen werd nog even een antenne voor 30 meter in elkaar gezet waarmee ook mooie verbindingen konden worden gemaakt. Zondagmiddag om 15.00 uur werd de laatste verbinding in het log gezet en werd alles in een straf uurtje afgebouwd. Er zijn tijdens deze dagen ongeveer 4.000 QSO’s gemaakt waaronder ook verschillende met leden van de afdeling Amersfoort. Leuk dat daarbij ook QSO’s waren die verder gingen dan alleen een rapportje uitwisselen! Tijdens het weekend zijn er ook alweer nieuwe plannen gemaakt. Kortom: het was een leuk en leerzaam weekend en een goede basis voor toekomstige activiteiten.


   Aankondiging activiteit vanuit Luxemburg

   Van donderdagavond 15 tot zondagmiddag 18 oktober zijn Gerard (PA0PIW), Gert (PA2LO), Maarten (PA3EYC) en Tijmen (PA3GRM) actief vanuit Luxemburg. Tijdens deze dagen worden door de mannen verschillende zelfbouwantennes getest. Er wordt op alle beschikbare HF-banden gewerkt en de activiteit vindt plaats in CW, phone en de digitale modes FT4 en FT8. Er wordt gewerkt onder de eigen roepletters voorafgegaan door LX/.

   Vrijdag: activatie Flora & Fauna LXFF-0039

   Voor vrijdag 16 oktober staat een portable activiteit gepland vanuit het natuurpark Conzefenn. Dit park is geldig binnen het World Flora & Fauna programma en heeft de referentie LXFF-0039. De portable activiteit gaat alleen door als het weer het toelaat. Waarschijnlijk vindt deze activiteit alleen plaats op 20 en 40 meter in SSB.

   Uiteraard ontvangen de stations die een contact weten te maken weer een mooie QSL-kaart.

   QSL-manager is Maarten (PA3EYC).